28.03.2012

LGR dla rybaków

W dniu 16.03.2012r. Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp zorganizowała w Rytwianach szkolenie dla sektora rybackiego w którym uczestniczyło 48 rybaków.

Głównym celem szkolenia było przekazanie rybakom wiedzy z zakresu prowadzenia księgi stawowej, sprawozdawczości oraz dobrej praktyki weterynaryjne w gospodarstwach rybackich.

Dr Mirosław Cieśla ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy syntetycznie przedstawił zasady prowadzenia księgi stawowej, podstawowego dokumentu w stawowych gospodarstwach rybackich. Omówił również obowiązującą rybaków sprawozdawczość, w tym szczegółowo wyjaśnił sposób wypełniania sprawozdania RRW-22. ( termin złożenia sprawozdania 15.04.2012r.).

Praktyki weterynaryjne w gospodarstwie rybackim omówił dr Jan Żelazny z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Tematyka wykładu dotyczyła chorób ryb, czynników wywołujących choroby oraz ich zapobieganie i zwalczanie. Oprócz ww. tematów, rybacy dowiedzieli się również o technologii wykorzystania w akwakulturze efektywnych mikroorganizmów EM ( Agro Concept ) , a wykład Pana Balazsa Kozaka z Węgier, który przedstawił praktyczną stronę zastosowania mikroorganizmów, wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy.

Rybacy otrzymali również informację o:

  • paszach dla ryb PANTO - Karpfengold
  • seminarium szkoleniowym "Ekologiczna produkcja ryb" ( Cisów - 30.03.2012r)
  • kampanii promocyjnej Towarzystwa Promocji Ryb "Certyfikacja karpia - dlaczego warto"
  • konferencji rybackiej organizowanej przez LGR Opolszczyzna ( Łosiów - 30.03.2012r.)
Prezes LGR Świętokrzyski Karp zapoznał uczestników szkolenia z projektem współpracy 12 "karpiowych" LGR-ów z południa Polski oraz z projektem współpracy trzech LGR-ów z woj. świętokrzyskiego dot. obchodów 100-lecia założenia Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Rudzie Malenieckiej.

Podczas dyskusji próbowano wskazać rybakom możliwości skorzystania ze środków finansowych Lokalnych Grup Rybackich, w tym z pomocy gospodarstwom poszkodowanych w wyniku wystąpienia chorób ryb - noszących znamiona klęski żywiołowej.

Przeprowadzone szkolenie i zapowiadane następne są realnym wsparciem dla sektora rybackiego , a wysoka frekwencja świadczy o wypełnianiu przez LGR oczekiwań rybaków w tym zakresie.


23 marca br. dotarła do LGR-ów opracowana przez MRiRW (Departament Rybołówstwa - Wydział Obszarów Zależnych od Rybactwa) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE złożonych w ramach Środka 4.1 na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

W/w instrukcja otwiera rybakom z terenów LGR możliwość ubiegania się o środki w przypadku wystąpienia chorób ryb.


Instrukcja
powrót