15.11.2012

Powstał Dolnośląski Klaster Hodowców Ryb

PAP
31-10-2012, 11:54

Większa produkcja i ochrona posiadanych zasobów - to główne cele, jakie stawia przed sobą Dolnośląski Klaster Hodowców Ryb. W ramach porozumienia dolnośląscy samorządowcy z m.in. Milicza, Krośnic, Żmigrodu i Stawów Milickich rozpoczną ścisłą współpracę.
Jak poinformował PAP w środę Jakub Świebodzki z biura prasowego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Stawy Milickie przez lata były liderem w produkcji, sprzedaży oraz innowacyjności. "Do przywrócenia tej pozycji rybactwu w Dolinie Baryczy dążyć będzie klaster, wykorzystując fakt, że w nowym okresie programowania środki unijne skierowane będą w znaczącej części do rybaków śródlądowych" - mówił Świebodzki.

Dodał, że dzięki współdziałaniu rybacy będą mogli prezentować wspólną wizję rozwoju i skutecznie walczyć o środki europejskie. Jako pierwsze zadanie sygnatariusze porozumienia wyznaczyli sobie wspólne opracowanie wniosku o unijną certyfikację karpia milickiego.

"Pozyskanie takiego znaku ułatwi rybakom walkę z nieuczciwą konkurencją bezprawnie posługującą się tą marką, a regionowi da kolejny atut w promocji obszaru. Współdziałanie otworzy również przed rybakami drogę do większej produkcji" - mówił Świebodzki. Dodał, że zjednoczeni przedsiębiorcy z Doliny Baryczy, ze wsparciem tak dużego podmiotu jak Spółka Stawy Milickie, w przyszłości mogą przejąć nawet 30 proc. polskiego rynku.

Świebodzki uważa, że rybactwo i unikalne warunki przyrodnicze są tym, co wyróżnia Dolinę Baryczy. "W dużej mierze na tej właśnie bazie region buduje swoją atrakcyjność przyrodniczą i turystyczną. Wzmocnienie pozycji tego sektora jest warunkiem, aby obszar Stawów Milickich stał się, zgodnie z założeniami, północnym biegunem wzrostu dla Dolnego Śląska" - mówił Świebodzki.

Klastry to przestrzennie skoncentrowane grupy przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności, mające często charakter nieformalny. Taka organizacja pozwala przedsiębiorstwom osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną.powrót