28.06.2013

II Międzynarodowa Konferencja Karpiowa

Szanowni Państwo, II Międzynarodowa Konferencja Karpiowa, której gospodarzem po raz kolejny będzie Polska jest ważnym wydarzeniem w naszej branży. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie wraz z Aller Aqua, jako organizatorzy tego ważnego przedsięwzięcia mają przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy jego tworzeniu. W tym roku dwoma kluczowymi obszarami tematycznymi będą: strategia rozwoju karpiarstwa w Europie oraz fundusze dla tej branży na lata 2014-2020. Ze względu na fakt, że Komisja Europejska coraz częściej ujednolica swoje podejście wydając wytyczne do realizacji wielu przedsięwzięć, chcemy z wyprzedzeniem poznać kształt pomocy finansowej dla stawów karpiowych w UE.

Polska jest naturalnym liderem w produkcji karpia w Europie, toteż powinna być szeroko i godnie reprezentowana na tej konferencji. Liczymy więc na Państwa konstruktywny udział w tworzeniu programu, w aktywne włączenie się w wypracowanie wspólnego polskiego stanowiska w kwestiach, które będą poruszane podczas tego międzynarodowego spotkania, jak również na rozpowszechnienie informacji o tym wydarzeniu wśród swoich członków oraz zamieszczenie informacji na Państwa stronach internetowych.

Za organizację Międzynarodowej Konferencji Karpiowej , która odbędzie się 12-13 września 2013 r. w Hotelu Novotel we Wrocławiu, odpowiedzialni są bezpośrednio Andrzej Lirski oraz Anna Pyć. Zachęcamy do kontaktu z nimi w celu omówienia szczegółów. Informacje dotyczące konferencji umieszczane są na stronie www.carpinternational.pl.

Mamy nadzieję, że Międzynarodowa Konferencja Karpiowa z Państwa udziałem stanie się wspólnym sukcesem całej branży hodowców karpia w Polsce.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzypowrót