19.08.2015

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb 2015 za nami...

W upalny 14 dzień sierpnia br. przedstawiciele Towarzystwa Promocji Ryb spotkali się w Polichnie k. Piotrkowa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu.

Rybacy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i po dyskusji nad nimi podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi. Najważniejsze wątki, które przewinęły się w trakcie sprawozdań to:

 1. wzrost liczby członków o 10 % - ze 100 w 2013, do 112 w 2014 r. Nowi członkowie prowadzą swoje gospodarstwa na terenie 8 województw,
 2. ściągalność składek - powyżej 80 %,
 3. wzrost budżetu statutowego o 30%
 4. aktywność TPR na płaszczyźnie promocyjnej – realizacja 5 projektów z funduszy PO Ryby 2007-2013 (w tym Karpiowóz, dwukrotnie telewizja śniadaniowa „Pytanie na Śniadanie”, reklama – „product placement” w serialu „Klan”, dwukrotnie rozmowy na żywo w „Czterech Porach Roku – 1. program Polskiego Radia, wydawnictwa dla dzieci ) i 1 z Funduszu Promocji Ryb (akcja Watykan – 147 razy pokazywana w polskich mediach)
 5. realizacja szkoleń ogólnopolskich dla rybaków z zakresu certyfikacji, kodeksu dobrej praktyki rybackiej, uwarunkowań prawnych – Rybacki Uniwersytet Prawniczy, a także dla 200 przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej z 8 województw (pozostałych przeszkolono w roku 2013),
 6. organizacja III Debaty Karpiowej na temat rynku karpia 2013,
 7. aktywny udział w obronie sprzedaży żywych ryb – zebranie 17,5 tys. podpisów i przesłanie do Sejmu petycji,
 8. udział w akcji przeciwdziałania opodatkowania poboru wody na stawy,
 9. wskazanie możliwości podjęcia działalności gospodarczej na polu promocji w celu zwiększenia środków własnych na działalność statutową.


W trakcie zebrania przyznano dr. inż. Januszowi Wronie tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Promocji Ryb i wręczono okolicznościową mozaikę z logo Pan Karp.

Przesłanki, którymi kierowało się Towarzystwo przyznając największe wyróżnienie TPR, przedstawił Prof. dr hab. Janusz Guziur. Przypomniał w swoim wystąpieniu wieloletnie zawodowe doświadczenie rybackie nowego Członka Honorowego TPR, a także na karierę zawodową, jego zaangażowanie i fachowość w trakcie pełnienia różnorakich funkcji, a także oddanie sprawom rybackim niezależnie od koniunktury politycznej. Janusz Wrona podziękował członkom TPR za zaszczyt i obiecał wspierać ideę promocji realizowanej z wielkimi sukcesami na arenie ogólnopolskiej i zagranicznej przez ostatnie 10 lat przez kolejne zarządy Towarzystwa.

Następnie Zbigniew Szczepański, na ręce nowego Prezesa Gospodarstwa Rybackiego Ełk Sp. z o.o. – Grzegorza Buraczewskiego, złożył podziękowanie dla wieloletniego członka władz TPR – Leopolda Szostka (emerytowany Prezes GRyb. Ełk) i wręczył witraż – Srebrną Łuskę Pana Karpia.

Profesor Janusz Guziur i dr Jan Żelazny złożyli gratulacje i podziękowania zarządowi za efektywne kampanie promocyjne na rzecz spożycia ryb słodkowodnych i wręczyli prezesowi okolicznościowe upominki.

Walne zebranie Towarzystwa Promocji Ryb podjęło następujące uchwały:

 1. Przyjmuje się protokół z Walnego Zebrania Członków z czerwca 2014 r.,
 2. Udziela się absolutorium Zarządowi Towarzystwa za rok 2014,
 3. Przyjmuje się informację o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej o osobę Kamila Bartoszewicza, po rezygnacji Leopolda Szostka.
 4. Zmienia się adres Towarzystwa Promocji Ryb – z adresu: ul. Długosza 4b/30; 87-100 Toruń, na adres: Złotoria; ul. Warszawska 4a; 87-162 Lubicz.
 5. Ustala się wysokość składek od stycznia 2016 r. dla członków zwyczajnych na 1000 zł rocznie, dla członków wspierających 300 zł rocznie. Wpisowe pozostaje bez zmian.