29.02.2012

- Rok 2012

"O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju!
Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju"


Tak pisał nasz wieszcz o roku 1812. Czy rok 2012 stanie się rokiem przełomowym w historii karpiarstwa? Wiele na to wskazuje. Rozpoczął się mocnym akcentem "Pana Karpia" oskarżającego Głównego Prokuratora o łamanie prawa w aspekcie "ścigania" tradycyjnej sprzedaży wigilijnego karpia.

Kilka dni później - 24 stycznia 2012r. z inicjatywy "Pana Karpia" odbyło się w Żabieńcu spotkanie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Rybackiego i Towarzystwa Promocji Ryb ( zabrakło przedstawicieli Związku Producentów Ryb) w sprawie oprotestowania przez środowisko rybackie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, autorstwa organizacji pro-zwierzęcych, bardzo niekorzystnego dla gospodarki karpiowej. Spotkanie zapoczątkowało wspólną akcję organizacji rybackich wskazującą szkodliwość ww. projektu.

2 lutego w Gnieźnie podczas spotkania z Zarządem ZPR , Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke przedstawił stanowisko Departamentu Rybołówstwa dot. problemów rybactwa w wielu kwestiach zgodne z oczekiwaniami karpiarzy.

Pod koniec lutego odbyła się, organizowana przez PTR tradycyjna karpiówka. Jak pisze w felietonie "Integracja Głupcze" przenikliwy analityk środowisk rybackich dr Zygmunt Okoniewski:" znane i lubiane spotkania - Konferencje Karpiowe mogą stać się świetną platformą integracyjną dla organizacji rybackich, a wymiana informacji, planów i programów oraz wyznaczenie sobie tych spraw najważniejszych, które wszyscy będą wspierać, będą przyjęte przez wszystkich rybaków znacznie lepiej niż kilkakrotne międlenie naszych rybackich historycznych korzeni. Klimat zarówno w kuluarach jak i na sali wykładowej był doskonały."

12 Lokalnych Grup Rybackich z południa Polski zawarło porozumienie o współpracy w 2012 roku, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom karpiowego sektora rybackiego.

W połowie kwietnia 2012 roku, "Pan Karp" rozpocznie kampanię " Certyfikacja karpia - dlaczego warto"

Nawet premier Donald Tusk na konferencji prasowej 27 lutego poinformował, że zna problem z bobrami, kormoranami, czaplami i wydrami. Cieszy, że nasze - wszystkich rybaków, działania docierają tak wysoko.

To tylko kilka przykładów inicjatyw, ważnych dla nasze sektora, a przecież to dopiero luty. Czy rok 2012 będzie rokiem przełomowym, zależy w dużej mierze od nas samych. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze gotowi, a wiele na to wskazuje, na integrację organizacyjną, rozpocznijmy integrację zadaniową - wspólnym głosem w ważnych dla nas sprawach. Że jest to możliwe, pokazała wspólna inicjatywa dot. projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Mocno ściskam kciuki za jej powodzenie, bo i temat ważny i inicjatywa wspólnych działań cenna.

Redakcja PK


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy również na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów można przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

powrót