11.01.2013KARP 2020


Lokalne Grupy Rybackie działają w ramach czwartej osi Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Po dwóch latach rozruchu nabierają wreszcie tempa. Jest ich w Polsce obecnie 48 i na rozwój obszarów zależnych od rybactwa otrzymały wysokie wsparcie w wysokości 313 mln euro (pewnie część tej kwoty z obawy o pełne wykorzystanie zostanie przesunięta na inne osie PO Ryby). Można powiedzieć, że to półmetek, bo zakontraktowane środki trzeba rozliczyć do połowy 2015 roku, arok 2013 będzie decydującym etapem wdrażania 4 osi. Początkowe opory środowisk rybackich, które oś 4 postrzegały jako mechanizm wypływu znacznych środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego poza sektor, zdecydowanie złagodniały po uruchomieniu w 2012 r. przez MRiRW drugiego i trzeciego rzutu rekompensat wodno środowiskowych ( oś 2.2). Na to zmniejszenie oporów, wpłynęła również aktywność Lokalnych Grup Rybackich. Coraz skuteczniej same się bronią w oczach rybaków poprzez działania prorybackie w ramach funkcjonowania lgr i w ramach wsparcia na rzecz współpracy ( środek 4.2).

Sieć Południowa LGR, realizuje szeroki projekt współpracy, którego częścią jest Strategia KARP 2020. Celem strategii jest analiza problematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów LGR biorących udział w projekcie wraz z diagnozą i kierunkami rozwoju rybactwa śródlądowego. Przedsięwzięcie powstaje na bazie wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanych z rybactwem. Dokument będzie zawierał 9 bloków tematycznych, które zostaną opracowane przez ekspertów przy ścisłej współpracy z LGRami, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego.

Od listopada 2012 roku dziewięciu ekspertów odwiedza LGRy, analizuje problemy sektora, bada teren, opracowuje analizy i ankiety. Strategia KARP 2020 jest realizowana na terenie 10 LGR: LGR Żabi Kraj, LGR Bielska Kraina, LGR Opolszczyzna, LGR Świętokrzyski Karp, LGR Puszczy Sandomierskiej, LGR Jędrzejowska Ryba, LGR Starzawa, Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka , LGR Między Nidą a Pilicą, LGR Dolnośląska Dolina Karpia

Rybacy w strategii pokładają nadzieję uzyskania odpowiedzi na coraz bardziej dręczące ich pytanie: - co dalej z karpiarstwem? Co dalej z tradycyjnymi hodowlami, gdy popyt i ceny karpi spadają, a importowana tańsza ryba, również ta w lodzie, wypiera naszą. Co dalej ze sprzedażą żywego karpia, tak mocno atakowaną przez środowiska prozwierzęce i konkurencję? Co dalej ze wspaniałą przyrodą na stawach, gdy zabraknie w nich karpi, bo ich hodowla straci ekonomiczny sens? Jaką obrać drogę? Kto nam odpowie na te ważne pytania?

Eksperci strategii KARP 2020 przygotowali ankietę obejmującą całokształt problematyki. Przyznam – ankietę obszerną, choć na jeden blok tematyczny przypadają średnio tylko dwie strony ankiety. Wiem, że mało kto lubi wypełnianie ankiet. Ale wiem również, że właśnie obszerna ankieta, pomoże znaleźć odpowiedź na te kluczowe pytania. Zmobilizujmy się do jej rzetelnego wypełnienia, dla przyszłości polskiego karpiarstwa. Innowacyjną stroną projektu, oprócz współpracy ekspertów z rybakami podczas spotkań, jest interaktywna strona internetowa, na którą może wejść każdy zainteresowany wnosząc swoje uwagi do poszczególnych tematów i wymieniając poglądy z ekspertem. Cieszy, że zespół ewaluacyjny MRiRW oceniający stopień wdrożenia osi 4, zauważył i wysoko ocenił projekt współpracy Strategia KARP 2020.

Apeluję do liderów południowych Lokalnych Grup Rybackich o włączenie się aktywnie w tworzenie strategii, choćby dlatego, że południowe LGRy istnieją wyłącznie dzięki tradycyjnym stawom karpiowym. Dlatego i ze strony LGRów też coś karpiarstwu się należy. Bez niego znikną tereny zależne od rybactwa i co dalej?

Apeluję do rybaków o wykorzystanie szansy jaką niesie projekt Strategia KARP 2020. Również my wnieśmy wspólny wysiłek uczestnicząc w spotkaniach, wypełniając ankiety, inspirując ekspertów, wymieniając poglądy na internetowej stronie.. Bez naszego udziału ta strategia nie do końca określi rolę akwakultury w naszym życiu i być może nie dowiemy się jaką drogę obrać jutro i za lat kilka.Redakcja PK


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy równieź na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów moźna przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

powrót