25.06.2013Strategia Karp 2020


Kto nie posiada instynktu strategii, a praktykuje tylko bieżącą taktykę, nie nadąży za otwartym, uciekającym światem. Strategia, to przewidywanie w nieprzewidywalnym środowisku, w otoczeniu ekonomicznych wojen od wyniku których zależy nasz dobrobyt. Bez dobrej strategii nie wyjdziemy poza zaciskający się krąg bieżących problemów.

Próbę wyrwania karpiarstwa z tego kręgu podjęło dwanaście Lokalnych Grup Rybackich: LGR Bielska Kraina, Stowarzyszenie Dolina Karpia, LGR Dolnośląska Kraina Karpia, LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki, LGR Jędrzejowska Ryba, Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka, LGR Między Nidą a Pilicą, LGR Opolszczyzna, LGR Puszczy Sandomierskiej, LGR Starzawa, LGR Żabi Kraj, LGR Świętokrzyski Karp – lider projektu, podejmując wspólną inicjatywę opracowania Strategii Karp 2020 - analizy problematyki rybactwa stawowego, wraz z diagnozą i kierunkami jego rozwoju. Strategia napisana została przez dziewięciu ekspertów, przy ścisłej współpracy z rybakami.

Osiemnastego czerwca bieżącego roku w SGGW w Warszawie odbyła się Konferencja Promocyjna Strategii Karp 2020. Konferencję otworzyli inicjatorzy strategii prof. Ryszard Wojda i Wacław Szczoczarz. Dziewięciu ekspertów przedstawiło poszczególne bloki tematyczne:

 • Wsparcie priorytetów polskiej gospodarki karpiowej ze środków UE w nowej perspektywie finansowania 2014–2020 -
  dr inż. Andrzej Lirski
 • Ocena efektów działania dotychczasowych strategii rybactwa -
  mgr inż. Lech Szarowski
 • Ekonomika produkcji karpiowej -
  dr hab. Konrad Turkowski
 • Rynek produktów stawowej gospodarki karpiowej -
  prof. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge
 • Aktywne uczestnictwo zintegrowanej reprezentacji sektora gospodarki stawowej w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych dotyczących jego funkcjonowania -
  dr inż. Henryk Białowąs
 • Zdrowie ryb produkowanych w stawach karpiowych -
  dr Jan Żelazny
 • Promocja karpia -
  mgr inż. Zbigniew Szczepański
 • Badania naukowe dotyczące stawowej produkcji karpiowej oraz edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej -
  dr inż. Jerzy Śliwiński
 • Wielofunkcyjna i zintegrowana rola stawowej gospodarki karpiowej -
  dr inż. Mirosław Cieśla.
  Konferencję bardzo sprawnie poprowadziła Anna Pyć.

  W tym bardzo ważnym dla rybactwa wydarzeniu, wzięło udział ponad sto osób, reprezentujących najważniejsze instytucje i organizacje związane z sektorem rybackim – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Główny Inspektorat Weterynarii, Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Urzędów Marszałkowskich, Polskie Towarzystwo Rybackie, Związek Producentów Ryb, Towarzystwo Promocji Ryb, Polskie Związki Wędkarskie, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Lokalne Grupy Rybackie

  Zarówno obecni, jak i osoby, które zdążyły już zapoznać się ze Strategią, wysoko ocenili inicjatywę i profesjonalizm opracowanego dokumentu.

  Strategia Karp 2020 – wydanie książkowe i materiał na nośniku elektronicznym - stała się faktem. Media obecne na konferencji, w tym TVP Agrobiznes, Magazyn Przemysłu Rybnego, TVR i 1 Program Polskiego Radia, przekazały jej przesłanie dalej, widzom i słuchaczom z całego kraju. Wszystkie uczestniczące w projekcie LGRy obecnie rozprowadzają egzemplarze Strategii na swoim terenie. Już dwa dni później – 20 czerwca - dr Mirosław Cieśla przedstawił założenia Strategii Karp 2020 podczas spotkania sektora rybackiego z parlamentarzystami w Sejmie RP, a 21 czerwca dr Jan Żelazny i Zbigniew Szczepański promowali Strategię na Święcie Rybaka zorganizowanym we Włodawie przez Związek Producentów Ryb.
  Strategia, to początek drogi. Jak zauważył obecny na konferencji dr Zygmunt Okoniewski, teraz nadszedł czas na jej wdrożenie . Do tego niezbędna jest platforma współpracy organizacji rybackich, dla których strategia może być zwornikiem, gdyż ich bezpośrednio dotyczy. Ta pilna potrzeba, mocno, kilkakrotnie podczas konferencji była podnoszona.
  Otwarty świat ucieka coraz szybciej. Branże by przetrwać konsolidują się, tworzą konwenty. Karpiarzy też ta konsolidacja czeka. Im wcześniej ją przeprowadzą, tym zachowają więcej szans na przetrwanie. Krąg bieżących, poważnych problemów zaciska się coraz mocniej, również wokół naszych tradycyjnych hodowli.

  Strategia Karp 2020 - pobierz (28,5 Mb)  Redakcja PK


  Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy równieź na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów moźna przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

 • powrót