28.07.2013Wrocław - wrzesień 2013


W dniach 12 - 13 września br. we Wrocławiu odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Karpiowa podczas której dwoma kluczowymi obszarami tematycznymi będą: strategia rozwoju karpiarstwa w Europie oraz fundusze dla tej branży na lata 2014-2020.

Pierwsza MKK, która odbyła się we wrześniu 2011r w Kazimierzu Dolnym, powzięła Rezolucję dotyczącą reformy Wspólnej Polityki Rybackiej i Europejskiego Funduszu Rybackiego, niosącą ważne przesłanie:
"Tradycyjna akwakultura stawowa, która potwierdza swe zrównoważenie od wielu lat, nie jest w dostatecznym stopniu uwzględniana w reformie WPR i EFR. Z tego względu, uczestnicy konferencji chcą podkreślić specyficzny charakter tradycyjnej akwakultury stawowej, w celu umożliwienia czynnikom decyzyjnym adekwatnego uwzględnienia także tego sektora akwakultury w reformie."
Jakie owoce, w ciągu dwóch lat od pierwszej MKK, przyniosła ta rezolucja? Czy była jedną z wielu rezolucji, którą wypadało zakończyć konferencję, bez kontynuacji swojego przesłania, czy też jej autorzy i uczestnicy podjęli działania dążące do podniesienie rangi karpiarstwa w akwakulturze, umożliwiające czynnikom decyzyjnym adekwatnego uwzględnienia także tego sektora akwakultury w reformie? MKK jak sama nazwa wskazuje, jest międzynarodowa, a więc i rezolucja z 2011 roku miała charakter i zasięg międzynarodowy. Państwa "karpiowe" promowały treści rezolucji u siebie i zapewne miały one przełożenia na rybackie uzgodnienia unijne dotyczące lat 2014-2020.

Od dziesięciu lat jesteśmy w strukturach UE i karpiarstwo - czy tego chcemy , czy nie - powinniśmy postrzegać przez unijny pryzmat. Z pewnością w ostatnich dwóch latach w karpiarstwie trochę się działo i pewnie MKK także do tego dziania, w pozytywnym słowa znaczeniu, dołożyła swoje przysłowiowe trzy grosze. Czego oczekujemy po II MKK?
Powinna pokazać mechanizm i efekty wdrażania w latach 2011-2013 konferencyjnych ustaleń z Kazimierza. Powinna, przez unijny pryzmat, określić priorytety dla karpiarstwa na najbliższe lata i wskazać mechanizmy ich urzeczywistniania. MKK, zwana międzynarodową karpiówką, powinna z racji coraz mocniej otwierającej się Europy i świata, ugruntować swoje ważne miejsce na mapie karpiowych konferencji. Polska z tytułu karpiowego lidera w UE powinna inicjować MKK, co nie zamyka innym państwom drogi do organizacji takich konferencji u siebie.

Współpraca "karpiowych" państw w dobie globalizacji i różnorakich nowych zagrożeń, ale także szans dla tradycyjnych stawów karpiowych, jest koniecznością chwili i powinna przybrać charakter strukturalny.

Redakcja PK


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy równieź na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów moźna przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

powrót