10.07.20152015 - chudy rok handlówki


Półmetek sezonu 2015 jest już za nami. Coraz częściej zadawane są pytania o tegoroczne plony. A wszystko wskazuje, że rok karpia towarowego ( handlówki) zapowiada się chudo. Pierwszy niepokojący sygnał wystąpił już podczas jesiennych odłowów 2014 r. Nerwowe i nie zawsze zakończone sukcesem poszukiwania kroczka karpia ( na sezon 2015) świadczyły o jego niedostatecznej ilości. Wiosną 2015, podczas odłowów zimochowów, niedobory kroczków potwierdziły się, co spowodowało, że znaczną część stawów towarowych obsadzono narybkiem. Rybacy wiedzą doskonale, co to oznacza przy kiepskich warunkach klimatycznych w sezonie. Niestety już maj się nie popisał, co poważnie rzutuje na cały sezon hodowlany. Wiadomo, niewyrośnięta handlówka, to mniej ton karpia na wigilijne stoły. Czerwcowa susza na znacznych obszarach Polski i trzydziesto stopniowe temperatury wody w stawach na początku lipca, to sytuacje stresowe, które wpływają negatywnie na mechanizmy odpornościowe ryb i bardzo poważny problem dla wielu hodowli. Zanosi się wiec na niższą podaż karpia w grudniu, co przy znaczącym wzroście jego spożycia w 2014 roku oznacza braki wigilijnej ryby w bieżącym roku. Początek sezonu hodowlanego 2015 potwierdził regułę, że hodowle karpiowe to bardzo ryzykowne - jak każde rolnicze, zależne od natury przedsięwzięcia. Zauważył to już ponad sto lat temu Henryk Sienkiewicz, który pisał: "rolnik zaś często musi być nierzetelnym, bo ziemia jest niesłychanie nierzetelna: musi być bezterminowym, bo ziemia jest bezterminowa. Ten jej charakter udziela się i tym, którzy w niej grzebią" / H. Sienkiewicz - Bez dogmatu/.

Trzeba równocześnie zauważyć, że rynek, w tym również rynek karpia, nie lubi pustki, więc nastąpią prawdopodobnie próby ściągnięcia żywych karpi z zagranicy, ale i tam nie ma rewelacji, a relacje cenowe, nadzór weterynaryjny i coraz mocniejsza promocja POLSKIEGO KARPIA, ogranicza ten kierunek przerzutu obcej ryby do Polski i "zmianę jej narodowości".Redakcja PK


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy również na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów można przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

powrót