10.11.2015susza, a cena


Przez ostatnie trzy lata cena hurtowa żywych karpi systematycznie spadała ( z 11,0 zł na 8,3 zł) Nie pomagały zaklęcia rybaków i biznesowe konsolidacje. Rentowność stawów karpiowych poszybowała w strefy wartości ujemnych. W tym roku przyszła piekielna susza, która spowodowała znaczne straty na stawach. Niepokojące sygnały płynęły z całej Polski już od lipca. Sierpień i wrzesień jeszcze mocniej przygrzały i wysuszyły wiele obiektów. Dzisiaj, przy końcówce jesiennych odłowów możemy stwierdzić; karpia ( handlówki) z polskich stawów będzie mniej w porównaniu do ubiegłego roku ( o ok. 20% w skali kraju, tj. 3-4 tyś ton) i z racji wyższych kosztów będzie droższy o ok. 1,5 zł niż rok temu. Pozostaje więc tak niekochany przez naszych rybaków import, ale do pełnego pokrycie zapotrzebowania naszego rynku musiałby wynosić ok. 5-6 tyś ton, co jest raczej mało prawdopodobne, ale kto wie.... Mogą więc wystąpić lokalne braki wigilijnego karpia, co też nie jest dobrą wiadomością dla branży ( wszak rynek nie lubi pustki). Pozostaje jeszcze pytanie, czy tegoroczny grudniowy popyt na karpie dorówna wysokiemu popytowi ubiegłorocznemu? Jak mocno sieci sklepów pójdą w promocyjne ceny i jak ciekawą i skuteczną promocję karpi przedstawi branża. Co do polityki cenowej sieci, pewnie będzie podobna do tej z ostatnich lat ( niewielka marża lub "mniej niż zero"). Co do branżowej promocji karpi, tutaj może nastąpić regres, gdyż „stare” unijne programy pomocowe pokończyły się, a „nowe” jeszcze nie ruszyły. Lokalne Grupy Rybackie są w okresie przejściowym i ich promocyjne inicjatywy będą słabsze niż rok temu.. Miejmy nadzieję, że sami rybacy i Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" staną na wysokości zadania i o wybornym karpiu będzie głośno w całej Polsce.Redakcja PK


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy również na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów można przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

powrót