Pan Karp dla MLO


Rybacy śródlądowi walczą z opłatami za wodę, a w międzyczasie ( 1 czerwca 2016r.) weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016r. ( Dz. Ust. z dn. 5 kwietnia 2016r. Poz. 451) w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ( MLO).

Ww. rozporządzenie m. in. zwiększa wielkość dostaw z MLO do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, produktów rybołówstwa do 500 kg tygodniowo ( dotychczas było 150 kg tygodniowo) oraz pozwala ( za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii) na przekroczenie w danym tygodniu wielkości tych dostaw, pod warunkiem zachowania rocznego limitu, który dla produktów rybołówstwa wynosi 26 ton. Możliwość przekroczenia wielkości tygodniowych dostaw, jest ważna dla wszystkich którzy przetwarzają w ramach MLO karpie, z uwagi na grudniowe nasilenie się sprzedaży wigilijnej ryby ( ok. 80 % sprzedaży rocznej). Z satysfakcją zauważamy, że możliwości przekraczania wielkości tygodniowych dostaw, została wprowadzona do rozporządzenia dzięki inicjatywie legislacyjnej Towarzystwa Promocji Ryb - Pan Karp.

Nowe Rozporządzenie ( z 21 marca 2016r.) poszerza także teren, na który można sprzedawać produkty MLO ( dotychczas był to teren „swojego” województwa lub powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych województw). Po zmianie teren ten poszerzono o miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, a ograniczenia terenu nie dotyczą sprzedaży detalicznej konsumentowi końcowemu podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów.

Również w br. weszło w życie ( 1 stycznia 2016r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. ( Dz. Ust. z d. 26 października 2015r. poz. 1703) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (wyprodukowanych wyłącznie z własnych surowców). Rozporządzenie to dopuszcza do sprzedaży produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone - poddane czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia. SB może być prowadzona na: terenie województwa, w którym odbywa się produkcja tych produktów, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw oraz na terenie innych województw , jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów. Produkty rybołówstwa nie są objęte limitem ilościowym. Polska akwakultura (szczególnie karpiarstwo) szczyci się (i słusznie) proekologicznymi, prozdrowotnymi produktami. Łańcuch dostaw tych produktów do klienta, ma bardzo duże znaczenie, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że ryby na sklepowych ladach pochodzą również z najdalszych zakątków świata i przebyły długą drogę. Sprzedaż Bezpośrednia i MLO, to dla klienta często bezpośredni kontakt z gospodarstwem rybackim, a więc zakup ryb „u żródła”, a tym samym gwarancja doskonałej jakości i świeżości naszych ryb.Redakcja PK


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy również na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów można przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

powrót