WIELKA SKROMNA DAMA POLSKIEJ NAUKI


Wszystko co nas dotyka na tym świecie ma sens, gdy czynimy ten świat lepszym. Nawet odejście, chociaż bardzo boli, ma sens, gdy - jak zawsze nagle dowiadując się o nim - poruszy nasze najczulsze, czasem ukryte, dobre struny, czyniąc ten świat lepszym.

Jestem przekonany, że odejście - 27 lipca 2017r. - Pani Profesor Jadwigi Seremak-Bulge, poruszyło dobre, choź smutne struny w wielu ludziach. Byź takim jak Pani Profesor ; skromnym, pracowitym, serdecznym… Budowaź - w codziennym zmaganiu, często pod prąd, lepszy świat. Tu i teraz. Jak to się robi Pani Profesor, gdy dopada nas zniechęcenie. Jak to się robi Pani Jadwigo, gdy wokół nas, ale także w nas, tyle uprzedzeń i irytacji. Jak to się robi pomimo choroby i braku sił ?

Znałem Panią Profesor kilka dobrych lat. Bliżej poznaliśmy się podczas prac nad „Strategią Karp 2020”. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie, pomimo ogromu obowiązków w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Spotkania z setkami rybaków w całej Polsce, do których Pani Profesor przywiązywała wielką wagę, doskonale odczytując nasze dylematy.

Gdy mnie ktoś zapyta, o Legionowo, od dzisiaj będę mówił -tak wiem gdzie to jest. Tam na cmentarzu spoczywa Pani Profesor Jadwiga Seremak-Bulge. Wielka Skromna Dama Polskiej Nauki. Żyła lat siedemdziesiąt, by czyniź świat lepszym.

Rytwiany 2 sierpnia 2017r.Wacław Szczoczarzpowrót