Ryba, która gości na polskich stołach w najpiękniejszy wieczór roku - Wigilię. Zgodnie z tradycją łuski karpia, schowane do portfela, zapewniają dobrobyt i pomyślność na cały przyszły rok. Dlatego projekt służący promocji karpia nazwaliśmy z dumą Pan Karp. Pragniemy uczynić z karpia polską markę, znaną na całym świecie, kojarzoną z najwyższą jakością, wykwintnym smakiem, oryginalnością i zdrową żywnością.

 
Jesienią 2004 roku pomysł założenia towarzystwa służącego promocji rybactwa przybrał realne kształty. Na spotkaniu hodowców karpia z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa doszliśmy do wniosku, że musimy zjednoczyć siły, by móc lepiej korzystać z funduszy unijnych i skuteczniej promować produkty rybne. Stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwa Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych w ostatecznej formie zostało zarejestrowane latem 2005 roku. Cel naszego stowarzyszenia jest bardzo klarowny i ujęty w jego nazwie. Dążymy także do integracji hodowców i stworzenia środowiska, z którym ludzie pracujący w gospodarstwach rybackich będą się identyfikować.

13.05.2024

Nowe zasady konkurencyjności - Fundusze Europejskie do Rybactwa 2021-2027

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało Wytyczne dotyczące udzielania zamówień w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Warto zapoznać się przed realizacją operacji z dokumentem zawierającym 34 strony zasad i sankcji wyłoniania wykonawcy.
08.03.2024

Debata karpiowa - "Wiosna 2024 w akwakulturze" za nami

Dwa dni intensywnych rozmów o teraźniejszości i przyszłości karpiarstwa w Polsce. Pierwszy dzień został przepracowany w tematyce kormorana. Drugi poruszył problemy nowego Programu Operacyjnego, uzupełnień dotyczących rekompensat wodnośrodowiskowych oraz terminów i możliwości dofinansowań z poszczególnych działań. Został omówiony Kodeks Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli Ryb w Stawach Karpiowych oraz zostały wręczone Certyfikaty gospodarstwom rybackim.

Relacja oraz rezolucja uczestników debaty już wkrótce. Załączamy prezentacje prelekcji jakie odbyły się podczas debaty karpiowej.
12.02.2024

Wiosna 2024 w akwakulturze
Rytwiany - 1-2 marca 2024


Polskie Towarzystwo Rybackie - Oddział Zaklików wraz z Lokalna Grupa Rybacka - Świętokrzyski Karp zapraszają na debatę karpiową - wiosna 2024 w akwakulturze

 • Problem kormoran - odszkodowania
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-27
 • Certyfikacja hodowli karpiowych
 • SDK dla rybactwa
 • Wędzimy karpie


  22.12.2023

  Niech żyją targowiska rybne!

  Ostatnio, jak bywa zwykle każdej jesieni, wzmagają się głosy osób i organizacji, a nawet co niektórych parlamentarzystów, którzy domagają dla karpi... no właśnie, czego? Przyznam, że mimo uważnego śledzenia mediów w tym temacie, mimo sporej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w tej kwestii, to ja dokładnie nie wiem, czego wyżej wymienieni się domagają.

  Żeby lepiej sprawę zrozumieć, przeczytałem uważnie artykuł, który kilka dni temu wyszedł spod pióra jednej z prawniczek wspierających działania organizacji prozwierzęcych - mec. Karoliny Kuszlewicz. Oprócz sporego wstępu, w którym autorka obszernie, autopromocyjnie wymienia swoje osiągnięcia w tej dziedzinie, wskazuje także na duży postęp w walce, którą toczy od lat. Natomiast najnowszym celem Pani mecenas jest likwidacja sprzedaży żywych ryb na targowiskach i tu chyba jednak popłynęła w swojej argumentacji (może dlatego, że chodzi o ryby). Emocje, a może ideologia wzięły górę nad chłodną wykładnią prawną albo może zaważył brak wiedzy merytorycznej, fachowej z dziedzin zbliżonych do ichtiologii.


  19.12.2023

  List otwarty do Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej

  "...My Polacy też mamy swoją Notre-Dame. Jest nią właśnie Wigilia - dusza polskiego społeczeństwa. Sensem jej trwania nie są świecidełka czy wigilie Wi-Fi, a serdeczny, szczery uścisk patrzących sobie w oczy ludzi, często zagubionych, zmęczonych i bezradnych. Nie zawsze jest to łatwe, ale innej Wigilii nie będzie!
  Na tym wigilijnym stole, malutką cząstką naszej tradycji jest karp.
  Już ponad ćwierć wieku, wraz z liczną Rodziną, hoduję ryby, tak samo jak od stuleci czynią tysiące polskich rybaków."


  09.12.2023

  Komunikat - Warszawa 08.12.2023 r.

  W dniu 24 października 2023 r., w siedzibie Carrefour Polska w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Carrefour Polska z przedstawicielami Kapituły Certyfikatu Kodeksu Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli Ryb w Stawach Karpiowych. Podczas spotkania przedstawiciele Kapituły zaprezentowali założenia i treść Kodeksu oraz najważniejsze zasady których przestrzeganie gwarantuje zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, a samym rybom umożliwia wzrost w warunkach jak najmniej ingerujących w ich naturalne funkcjonowanie.

  W podsumowaniu spotkania, Pani Marlena Szopa - Kupiec Ryb w Carrefour Polska w imieniu firmy zadeklarowała, że będzie zachęcać dostawców karpia do przystąpienia do procesu certyfikacji "Kodeksem Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli Ryb w Stawach Karpiowych". Jest to niezwykle ważne w kontekście prowadzonych przez tą sieć działań na rzecz poprawy dobrostanu ryb, a także dalszego zwiększania ich spożycia przez klientów na polskim rynku.


  30.11.2023

  Uwaga - Ważne - Wodnośrodowiskowe

  W wyniku rozbieżnością pomiędzy instrukcją ARiMR a danymi do monitorowania ARiMR wystosuje sprostowanie w dniu 01.12.2023r. Zgodnie z danymi do monitorowania należy zaznaczyć w przedstawionej części odpowiedź "TAK". W związku z sytuacją, w przypadku błędnego zaznaczenia beneficjent ma zostać wezwany do poprawy oświadczenia. Czekamy na oficjalną informację ze strony ARiMR


  28.11.2023

  Spotkanie szkoleniowe w Rytwianach

  24 listopada 2023 r., u progu rozpoczynającego się tegorocznego sezonu zimowej sprzedaży karpi, równo miesiąc przed Wigilią Bożego Narodzenia, rybacy karpiowi spotkali się w Rytwianach, by posłuchać i porozmawiać. Pora spotkania dość nietypowa, a i organizator także, bowiem pierwszy raz spotkanie szkoleniowe zostało zorganizowane przez Kapitułę Certyfikatu Kodeksu Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli ryb w Stawach Karpiowych. To grupa osób związanych z procesem kształtowania Kodeksu Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli ryb w Stawach Karpiowych, w skład której oprócz autorów Kodeksu wchodzą przedstawiciele czterech uznanych organizacji społecznych i zawodowych zrzeszających rybaków stawowych...

  15.11.2023

  Szkolenie w Rytwianach - 24.11.2023r.

  Kapituła Certyfikatu Kodeksu Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli Ryb w Stawach Karpiowych zaprasza na szkolenie branżowe


  30.09.2023

  "Polski Karp - Polskie Wino" w Rytwianach

  Tradycyjnie i w tym roku finansowany z Funduszu Promocji Ryb festiwal "Polski Karp - Polskie Wino" rozpoczął się przy wieczornym ognisku. Prelekcję "o karpiu" wygłosił Zbigniew Szczepański. Zarówno ci najmłodsi jak i ci najstarsi z zainteresowaniem wsłuchwiwali się w wykład. Mrok wieczoru oraz blask ogniska zachęcał zgromadzonych gości do dyskusji. Prelekcję poszerzyli przybyli właściciele lokalnych gospodarstw rybackich.
  31.08.2023

  Szanowni Państwo, Członkowie Towarzystwa Promocji Ryb

  Już od 2015 roku funkcjonuje w Polsce "Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb" który został wpisany jako pierwszy tego typu dokument do wykazu kodeksów dobrych praktyk prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stając się równoprawnym dokumentem tego rodzaju wśród podobnych, funkcjonujących w innych państwach Unii Europejskiej i poza nią. Treść Kodeksu objęła chów i hodowlę ryb, niezależnie od przyjętej technologii i produkowanych gatunków. Zgodnie z przyjętą zasadą, Kodeks nie stał się dokumentem w jakimkolwiek stopniu narzuconym, lecz wyłącznie dobrowolnym zobowiązaniem podejmowanym przez hodowców. Wielu spośród nich zdecydowało się wówczas wdrożyć Kodeks do stosowania, większość w dalszym ciągu realizuje jego zapisy...
  28.07.2023

  Mamy wspólny Kodeks

  Współpraca organizacji rybackich zrzeszających hodowców karpi jest przez nich oczekiwana i doceniana. Dlatego z dużą satysfakcją informujemy, że 22 lipca 2023 roku w Rytwianach ukonstytuowała się Kapituła Certyfikatu Kodeksu Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli Ryb w Stawach Karpiowych. W skład dziewięcioosobowej Kapituły wchodzą autorzy znowelizowanego Kodeksu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Związku Producentów Ryb - Organizacji Producentów, Towarzystwa Promocji Ryb, Organizacji Producentów - Polski Karp. A oto skład Kapituły sprawującej nadzór nad stosowaniem Kodeksu:

 • Mirosław Kuczyński - Przewodniczący
 • Mirosław Cieśla
 • Izabela Handwerker
 • Andrzej Lirski
 • Zbigniew Szczepański
 • Wacław Szczoczarz - koordynator prac Kapituły
 • Jerzy Śliwiński
 • Marek Trzcieliński
 • Paweł Wielgosz


  16.07.2023

  Merytoryczne uzupełnienie postulatów dotyczących rekompensat wodnośrodowiskowych

  Wyliczenia wskazują, że idąc metodyką zastosowaną przez MIR, podstawiając dane za 2021r., rekopensaty na lata 2021-2027 powinny wynosić ok. 4455,17 zł/ha. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na dzisiejszym etapie podziału środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na tala 2021-2027, jest to kwota nierealna. Nieprzewidywalność hodowli karpiowych, także w aspekcie ekonomicznym, uwzględniając inflację, nie pozwala precyzyjnie wyliczyć rekompensat (wypłacanych co rok) na najbliższe lata. Dlatego, biorąć powyższe pod uwagę, postulujemy o kwotę 1800,00 zł/ha


  15.07.2023

  "Dywersyfikacja akwakultury w Polsce - trendy badawcze, technologie, perspektywy rozwoju"

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  zapraszają na konferencję naukową "Dywersyfikacja akwakultury w Polsce - trendy badawcze, technologie, perspektywy rozwoju" realizowaną w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. "Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

  termin: 14-16 września 2023 roku
  miejsce obrad: Hotel "OMEGA" ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn

  15.06.2023

  Komunikat ze spotkania rybaków w MRiRW w dniu 30 maja 2023 r.

  Dnia 30 maja 2023 r. w MRiRW odbyło się spotkanie dotyczące zwiększenia środków na rekompensaty wodno-środowiskowe w perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027

  Spotkanie miało miejsce z inicjatywy sygnatariuszy apelu- formy ogólnopolskich konsultacji społecznych z dnia 9.03.2023 r. do ministra rolnictwa podpisanego przez 3500 rybaków, dotyczącego zwiększenia środków na rekompensaty wodno-środowiskowe w perspektywie finansowej EFMRiA na lata 2021-2027.
  Przedstawiciele rybaków przekazali argumenty za zwiększeniem puli środków na rekompensaty wodno-środowiskowe z 72 mln euro, do 110 mln euro.

  Przedstawiciele hodowców zaapelowali raz jeszcze, aby Pan Minister przy podejmowaniu decyzji finansowych na lata 2021-207 miał na względzie ogromną rolę pozaprodukcyjną stawów karpiowych. Podtrzymali także postulat zwiększenia środków na rekompensaty wodno-środowiskowe do wysokości 1800 zł/ha i zadeklarowali wsparcie merytoryczne w tym zakresie.


  02.06.2023

  STAWPROPLUS - upowszechnianie wyników

  Zostały zakończone zadania w ramach realizowanego projektu pod nazwą: "Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej powierzchni hodowlanej w zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych) przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym wzmocnieniu polskiej akwakultury śródlądowej - STAWPROPLUS".

  Operacja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

  Przedstawiamy pierwsze podsumowania i wyniki oraz sukcesywnie będziemy uzupełniać informację o kolejne sprawozdania.
  20.05.2023

  Senat - 9.05.2023 r. - Komunikat

  9 maja 2023 roku polscy hodowcy karpi przekroczyli próg Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Cóż się takiego wydarzyło, że odeszli od swoich codziennych prac na stawach, szczególnie intensywnych teraz na wiosnę? Co się wydarzyło, że Senackie Komisje ( Rolnictwa i Ochrony Środowiska) stwierdziły potrzebę spotkania z nimi ?  20.05.2023

  Wirtualne Szkolenia - "Karp w krótkim łańcuchu dostaw"

  Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w cyklu wirtualnych szkoleń w ramach projektu "Karp w krótkim łańcuchu dostaw". Podczas wykładów online będziesz mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy o akwakulturze, hodowli, przepisach i zaleceniach oraz wielu innych aspektach związanych z hodowlą karpi i nie tylko. Podczas szkoleń istnieje możliwość uczestnictwa w dyskusji poprzez zadawanie pytań.


  17.04.2023

  Karp po stronie innowacji - Warsztaty

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapraszają na konferencję "KARP PO STRONIE INNOWACJI", na której przedstawiane będą rezultaty projektu "Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z niesprzedanych karpi wigilijnych". Termin: 18 maj 2023 Miejsce: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków


  17.04.2023

  Karp po stronie innowacji - Konferencja

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapraszają na konferencję "KARP PO STRONIE INNOWACJI", na której przedstawiane będą rezultaty projektu "Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z niesprzedanych karpi wigilijnych". Termin: 16-17 maj 2023 Miejsce: Hotel Conrad, ul. Josepha Conrada 29, Kraków  03.04.2023

  Prima aprilis?

  Szanowni Państwo, wbrew podejrzliwych obywateli podejrzeniom, że informacja z 1 kwietnia br. o karpiowej przystawce dla Króla Karola III w pałacu Prezydenta RFN jest nieprawdziwa, spieszę donieść, że jest akurat zupełnie odwrotnie. Jest to fakt najprawdziwszy. Nie wiemy jeszcze tylko skąd pochodziły karpie, które trafiły na królewski stół, ale jesteśmy w trakcie dochodzenia do prawdy. O pomoc poprosiliśmy nawet korespondenta Radia Zet, Wojciecha Hernesa, którego to korespondencję usłyszeliśmy w ostatni czwartek. Zapraszamy do ponownego odsłuchania naciskając "guzik" poniżej


  01.04.2023

  Pan Karp na stole brytyjskiego króla Karola w Berlinie

  Gdy miesiąc temu dr Thomas Bagger, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, skontaktował się z naszym Towarzystwem, aby zapytać, czy pomoglibyśmy mu znaleźć w Polsce karpie godne królewskiego stołu, oczywiście podjęliśmy się tego prestiżowego zadania. Konkretnie chodziło o przygotowanie stołu z okazji wizyty brytyjskiej pary królewskiej - Króla Karola III i Królowej Małżonki w Niemczech. Okazało się, że ambasador był zorientowany, że hodowcy z Polski to elita w UE, a karpie uchodzą za najlepsze. Tak więc żywe karpie dotarły do kuchni pałacu Bellevue w Berlinie już we wtorek 28 marca z rana, gdyż najważniejszym punktem następnego dnia był bankiet, którego gospodarzem był prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Dotarły do nas informacje, że przygotowana przystawka - karp bejcowany z erfurcką rzeżuchą kwiecistą i bulionem wołowym z zebu zrobił furorę wśród wyjątkowych gości. Możemy więc sobie tylko pogratulować fantastycznej promocji naszej sztandarowej ryby, gdyż temat podchwyciły najpierw media niemieckie, a potem zagraniczne...  21.03.2023

  Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - retencja wody

  W dniu 7.03.br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa w sprawie retencji wody w obszarze rolnictwa i nie tylko. Na początku punkt widzenia i zamierzenia resortu rolnictwa w tym zakresie przedstawił wiceminister Rafał Romanowski. Następnie udział w dyskusji zabrali posłowie, wśród których najbliższy sprawom rybackim głos zabrali posłowie Jan K. Ardanowski i Zbigniew Ajchler. W następnej kolejności przewodniczący komisji Rober Telus udzielił głosu zaproszonym gościom. Głos zabrali przedstawiciele Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" - Zbigniew Szczepański i LGR "Świętokrzyski Karp" - Wacław Szczoczarz, podkreślając ogromną rolę stawów karpiowych w retencjonowaniu wody...


  14.03.2023

  Apel do Wicepremiera Henryka Kowalczyka


  Na prośbę polskich rybaków śródlądowych przesyłamy apel dot. rekompensat wodnośrodowiskowych. Liczne poparcie apelu przyczyni się do zachowania dla następnych pokoleń tradycyjnych stawów hodowlanych - największego w Europie kilkusetletniego depozytu hodowlanego, przyrodniczego i kulturowego z którego korzysta całe społeczeństwo.

  Skany list zebranych podpisów osób popierających apel (rybacy, rodziny, załogi, miłośnicy stawów) należy przesłać e-mailem na adres zbigniew.szczepanski@pankarp.pl w terminie do 19 marca br.


  14.03.2023

  Technologia pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury

  Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Technologia pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury", realizowanym w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. "Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

  13.03.2023

  Petycja w sprawie retencji wód w stawach

  My uczestnicy Konferencji "PRAWO WODNE - Gospodarka stawowa w warunkach globalnych zmian klimatu" / Toruń 15-17.02.2023 r./ zorganizowanej przez Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" i Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego, postulujemy o pilne włączenie ziemnych stawów hodowlanych, jako doskonałej retencji rozproszonej, w systemy prawno-finansowe Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody, Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.


  13.03.2023

  UWM Olsztyn - Ichtiologia i akwakultura

  Zapraszamy wszystkich kandydatów na studia do wybrania nowego kierunku studiów ichtiologia i akwakultura, dający kompleksową wiedzę o środowisku wodnym, który od października będzie realizowany na naszym Wydziale.


  12.03.2023

  Wyciąg ze Sprawozdania rocznego z działalności Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej.

  Na prośbę Jakuba Roszuka, Przewodniczącego Zespołu ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczamy sprawozdanie z działań Zespołu w roku 2022. Życzymy skuteczności w rozwiązywaniu wielu aktualnych problemach sektora rybackiego.

  30.01.2023

  Konferencja pn. "Gospodarka stawowa w warunkach globalnych zmian klimatu - część II"

  Konferencja "Gospodarka stawowa w warunkach globalnych zmian klimatu" zorganizowana w Hotelu Grand Lubicz - Uzdrowisko Ustka w terminie 16-18.11.2022 r. spełniła oczekiwania branży. Zapraszamy na kolejną odsłonę pn. "Gospodarka stawowa w warunkach globalnych zmian klimatu - część II", która odbędzie się w terminie 15-17.02.2023 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu.

  29.01.2023

  Przyjaciele Pana Karpia na turnieju WOŚP w Złotorii pod Toruniem  03.01.2023

  Karp wytypował mistrza świata w piłce nożnej


  Towarzystwo Pormocji Ryb "Pan Karp" ubrało karpia w mundialowe szaty aby wywróżył kto wygra organizowany poraz pierwszy w grudniu mundial. Okazja połączenia rosnących emocji piłkarskich i zwiększonego smaku na karpia było strzałem w dziesiątkę. Informacja została wyświetlona przez różne programy telewizyjne a na jednym z portali społecznościowych osiągnęła w krótkim czasie prawie 159 tysięcy polubień, prawie 6000 komentarzy oraz 1 800 000 odsłon.  30.11.2022

  Relacja z Konferencji "Karp w krótkim łańcuchu dostaw - przeszłość"


  W dniach 29-30 listopada 2022 r. w Korytnicy, nad zbiornikiem Chańcza (woj. Świętokrzyskie), odbyła się konferencja pn. "KARP W KRÓTKIM ŁAŃCUCHU DOSTAW".

  Na spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Promocji Ryb, ponad 100 uczestników wysłuchało referatów: "Czy historia karpia jest ciekawa?"- dr Jerzego Śliwińskiego, "Środowisko też kosztuje"- dr Mirosława Cieśli, "Promocja - wspólna sprawa" mgr inż. Zbigniewa Szczepańskiego, " Weterynaria- plusy i minusy" lek. wet. Izabeli Handwerker, " ABC Sprzedaży karpi" - dr Mirosława Kuczyńskiego. Odbyła się także debata karpiowa zakończona apelem do uczestników rynku karpi o dbałość i właściwe traktowanie ryb, tak, aby zachować ich dobrostan i wyjątkowy smak tradycji wigilijnej.


  18.11.2022

  Zespół Analiz Gospodarki Karpiowej
  - Komunikat nr 1/3.11.2022.


  Dnia 3 listopada 2022 r. w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbyło się spotkanie Zespołu Analiz Gospodarki Karpiowej z przedstawicielami PGW Wody Polskie.

  Tematem spotkania był postulat włączenia stawów hodowlanych w systemy Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody, Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

  Zespół Analiz Gospodarki Karpiowej stoi na stanowisku, że ziemne stawy hodowlane są doskonałym przykładem cennej rozproszonej retencji wody i powinny znaleźć swoje miejsce w ww. programie i planach. Stawy hodowlane oprócz obecnej pojemności retencyjnej posiadają duże rezerwy retencyjne, ale aby je uruchomić potrzebne są środki finansowe. Podkreślamy, żę jest to najszybszy i najtańszy sposób zwiększenia retencji wody w Polsce, a zatrudniona tam kadra gwarantuje najbardziej racjonalne gospodarowanie wodą, także w sytuacjach kryzysowych. Gospodarstwa rybackie oczekują wsparcia z tytułu realnego retencjonowania wody i podnoszonych z tego tytułu kosztów. Zwracamy się z apelem do gremiów rybackich o podjęcie działań w ww. sprawie.

  Starania Zespołu Analiz Gospodarki Karpiowej wspomagające gospodarstwa rybackie w temacie retencji wody będą kontynuowane.

  dr Mirosław Kuczyński
  Przewodniczący Zespołu Analiz Gospodarki Karpiowej

  3 listopada 2022 r.  10.11.2022

  Zespół Analiz Gospodarki Karpiowej

  Kolejny rok produkcja karpi handlowych w Polsce kształtuje się na niskim poziomie. Przyczyną tego stanu są wiosenne braki materiału obsadowego, słabe warunki termiczne, susza powodująca braki wody w wielu obiektach, a także wysokie ceny pasz. Ww. składowe w zestawieniu z wysokimi kosztami produkcji mają podstawowy wpływ na poziom cen karpi.

  Zespół Analiz Gospodarki Karpiowej stoi na stanowisku, że ceny hurtowe karpi z odłowów jesiennych 2022 roku powinny kształtować się w przedziale 19-21 zł/kg.

  Zdajemy sobie sprawę, że ceny te w wielu gospodarstwach rybackich nie zapewnią odpowiedniej rentowności, ale kryzys gospodarczy dotknął wszystkich Polaków i zbyt wysokie ceny mogłoby się odbić negatywnie na popycie detalicznym w grudniu br.

  dr Mirosław Kuczyński
  Przewodniczący Zespołu Analiz Gospodarki Karpiowej

  7 listopada 2022 r.
  23.10.2022

  Kaziu Skupiński "Rybakiem Roku 2021"

  W pięknych okolicznościach przyrody w dniach 21-23 września br. w Szczyrku, odbyła już XXVII "Karpiówka". Było wiele ciekawych referatów i jeszcze więcej kuluarowych spotkań starych i nowych znajomych - rybaków, naukowców, czy wreszcie urzędników współpracujących z rybakami. Może mniej było poważnych debat o przyszłości karpiarstwa, ale ta konferencja zwykle zakłada sobie inne cele.


  03.10.2022

  Felieton Karpiowy - "Pragmatyzm"

  Tak to już jest na tym bożym świecie, że pragmatyzm towarzyszy nam każdego dnia. Polega on na realistycznej ocenie rzeczywistości, liczeniu się z konkretnymi możliwościami i podejmowaniu działań, które gwarantują skuteczność. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, aby uwzględniać w tej skuteczności również dobro innych. Inaczej nasze indywidualne postawy staną się co najmniej egoistyczne, a naszą bylejakość nieudolnie usprawiedliwimy pokrętnie pragmatyzmem. Już na początku zastrzegam się, że te mądrości dotyczą każdego, także i mnie!


  21.09.2022

  "Polski Karp - Polskie Wino" w Rytwianach

  W tym roku finansowany z Funduszu Promocji Ryb festiwal "Polski Karp - Polskie Wino" rozpoczął się przy wieczornym ognisku, gdzie mimo dużej frekwencji prelegentom w tematyce o karpiu (Zbigniew Szczepański) i o winie (Paweł Szczoczarz) udało się utrzymać kameralny klimat spotkania. Mrok wieczoru oraz blask ogniska zachęcał zgromadzonych gości do aktywnego zadawania pytań prelegentom. Wieczór umilała kiełbasa z ogniska oraz degustacja ryb i wina. Pomimo późnych godzin nocnych zarówno gwar spotkania jak i blask ogniska nie gasł.  21.09.2022

  Skład zarządu i kom. rewizyjnej po wyborach w dniu 20.08.2022 r.

 • Zarząd:

  Prezes - Zbigniew Szczepański
  Wiceprezes - Anna Kuśmierczak - Kuceł
  Wiceprezes - Tomasz Król
  Sekretarz - Mirosław Kolarz
  Członkowie: Grzegorz Kwasigroch, Marcin Tomala, Daniel Piwowarski

 • Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący - Sławomir Grzych
  Wiceprzewodniczący - Przemysław Łagowski
  Sekretarz - Michał Górski

  15.09.2022

  Śląskie Święto Karpia w Pawłowicach

  W niedzielę, 18 września 2022 roku już po raz drugi w Pawłowicach odbędzie się wydarzenie, którego głównymi bohaterami będą ryby, a szczególnie chętnie hodowany na naszym terenie karp.

  Tego dnia na pawłowickim rynku, tuż przy Urzędzie Gminy swoje stanowiska rozstawią lokalni producenci i rękodzielnicy. Będzie można oczywiście kupić świeże i wędzone ryby (nie tylko karpie), ale również przetwory z ryb, wino z lokalnej winnicy (z degustacją), miody, sery krowie i kozie, różne rodzaje soli ziołowej oraz produkty kół gospodyń wiejskich m.in. soki, dżemy, pierogi, kołocz cieszyński, gofry. Do nabycia będą też robótki szydełkowe, ręcznie szyte torebki, zabawki z bawełny i lnu, biżuteria, maści ziołowe, olejki do ciała. Zakupy będzie można robić od godziny 12.00 do 17.00, a oficjalne otwarcie imprezy nastąpi o godz. 14.00...
  18.08.2022

  "PAN KARP NA BIESZCZADZKIM SZLAKU"

  W Cisnej i okolicach, w dniach 4-8.08.br., miała miejsce oryginalna karpiowa kampania promocyjna. Ekipa Pana Karpia na szlakach zetknęła się z turystami pieszymi, kolarzami, a poza tym z rzeszą miłośników Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie. Na stacji kolejki codziennie przygotowywana była degustacja w postaci 500-700 porcji faworków z karpia. Wielokrotnie byliśmy świadkami "nawrócenia" na karpia przez osoby, które dotychczas karpia po prostu nie jadły. Po faworki podchodziły całe rodziny...


  01.08.2022

  Pan Karp na Szlaku w RADIO 357  01.08.2022

  Pan Karp na Szlaku

  Karp, jak wszyscy wiemy, jest królem wigilijnych potraw. Dzięki ekologicznym, ziemnym stawom hodowlanym polscy rybacy od stuleci zapewniają konsumentom zdrową i smaczną żywność. Stawy karpiowe to także stanowiska unikalnej wodnej przyrody i element niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

  W trakcie trwania akcji promocyjnych z logo "Pan Karp" płynęliśmy już przez Atlantyk, byliśmy też w Watykanie i wielu innych miejscach. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu karpia w nowej odsłonie: Pan Karp na bieszczadzkich szlakach. To miejsca, gdzie przyroda jest tak czysta, jak na stawach, skąd pochodzą nasze karpie. Dbałość o tę wspaniałą przyrodę tu w Bieszczadach i tam na stawach, jest naszą wspólną pokoleniową powinnością.

  Tak więc, zwiedzajmy Bieszczady, jedząc karpie!  24.06.2022

  Felieton Karpiowy - "Inflacja zeżre rekompensaty"

  Jak podał GUS, wartość koszyka dóbr podstawowych wzrosła w czerwcu 2022 r. ( rok do roku) o 15,5 %. Mierząc tym uśrednionym wskaźnikiem sytuację ekonomiczną hodowców karpi można by powiedzieć: "jakoś to wytrzymamy".

  Ale przecież ten koszyk dóbr podstawowych nijak się ma do koszyka dóbr podstawowych, czytaj kosztów na stawach karpiowych. Na nasz koszyk podstawowy składają się: pasze dla ryb - wzrost o 80 %, energia elektryczna - wzrost o 45 %, paliwa - wzrost o 47 %.


  18.07.2022

  "Pan Karp na fali" w Sędziszowie, Pustelni i Dworze Mościbrody

  Tegoroczna akcja promocyjna Towarzystwa Promocji Ryb pod hasłem "Pan Karp na fali" rozpoczęła się od udziału w 14. Festiwalu Ludowym imienia Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora w Sędziszowie. W imprezie uczestniczyło 18 kapel ludowych i 14 kół gospodyń wiejskich, a w trakcie wielogodzinnej imprezy, przez przepiękny kompleks rekreacyjny przewinęły się tysiące widzów ze Świętokrzyskiego i nie tylko...


  16.06.2022

  Felieton Karpiowy - "Antyszczepionkowcy na stawach"

  (...)Ostatnio w prasie branżowej i na konferencjach rybackich zaczęto cytować opracowania wskazujące na negatywny wpływ stawów karpiowych na środowisko. Cenię każde wiarygodne badania naukowe, także tym nie odbieram racji zaistnienia. Ale, jest jedno wielkie "ALE". Każde badania czemuś służą i cytowanie ich nie powinno być oderwane od szerszego kontekstu. Inaczej rzeczy mało znaczące, mogą zostać odebrane jako nader ważkie, a te wielkie schowane na dno kufra.


  02.06.2022

  Zmarł kapelan rybaków - Ojciec Benedykt Belgrau  Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2022r. w wieku 66 lat odszedł śp. o. Benedykt Belgrau

  Msza św. odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022r. o godzinie 12:00 w Kościele NMP Matki Kościoła (ul. Ludwika Pasteura 1, 31-221 Kraków), a następnie odprowadzenie na cmentarz parafialny (przy ul. Piaszczystej)
  05.05.2022

  Komunikat ze spotkania zarządu Towarzystwa Promocji Ryb w Dep. Rybołówstwa MRiRW

  22 kwietnia br. w Departamencie Rybołówstwa MRiRW odbyło się spotkania nowo powołanej Dyrektor Departamentu Magdaleny Zasępy z przedstawicielami Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp".

  Podczas spotkania przedstawiciele TPR zapoznali Panią Dyrektor z działalnością naszej organizacji oraz przedstawili najważniejsze problemy dotyczące karpiarstwa, w tym oczekiwania branży w kontekście podziału środków z funduszy europejskich dla rybactwa na lata 2021-2027. Zarząd TPR popiera wypracowane stanowisko wszystkich organizacji karpiowych, które postulują o to, aby akwakultura otrzymała na lata 2021-2027 środki w wysokości 295 mln euro (co stanowi ok. 40 % wszystkich środków dla sektora rybackiego), w tym na rekompensaty wodno-środowiskowe środki w wys. 1600 zł/ha/rok. Departament Rybołówstwa przekazał natomiast informację, że na ww. rekompensaty wodno-środowiskowe przewiduje się obecnie kwotę ok. 320 mln zł (ok. 1300 zł/ha/rok).

  Wobec trudnej aktualnie sytuacji hodowców karpi, w szczególności bardzo wysokie ceny paszy dla ryb, a także podwyżki cen energii elektrycznej i paliw silnikowych oraz wysoka inflacja, TPR zaapelowało o pilne uruchomienie w obecnym programie (2014-2020) naborów na rekompensaty wodno-środowiskowe. Przedstawiciele naszej organizacji przypomnieli, że z planowanej kwoty 1307 zł/ha rybacy w aktualnym okresie programowania otrzymali jedynie 779 zł/ha. W odpowiedzi na nasz postulat Departament Rybołówstwa przekazał informację, że trwają działania w celu uruchomienia specjalnego funduszu pomocowego, w celu złagodzenia skutków ostatnio zaistniałej sytuacji kryzysowej.

  Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Magdalena Zasępa zadeklarowała chęć współpracy z naszą branżą, a przedstawiciele TPR "Pan Karp" zadeklarowali pomoc merytoryczna i organizacyjną, a także przekazali życzenia owocnej pracy na rzecz polskiej akwakultury.
  04.2022

  Wesołych Świąt

  Koleżanki i Koledzy,

  Wiosna, jak to wiosna, jest kapryśna i różnie z nią bywa, co przedstawił doskonale nasz rysownik Zbigniew Piszczako na załączonej kartce. Miejmy nadzieję, że już od Wielkanocy, której zarząd Pana Karpia życzy wszystkim radosnej, rodzinnej i spokojnej, rozpocznie się doskonały sezon karpiowy. I tego, oprócz zdrowia, w tym niepewnym roku, najbardziej wszystkim rybakom życzymy.


  15.04.2022

  Felieton Karpiowy - "Karp w rzeżusze?"

  (...) Wszystko na tym świecie ma swoje miejsce. Jajko na Wielkanoc, a karp na Wigilię i nie próbujmy zakłócać tego porządku. Już raz w grudniu łosoś próbował i ze wstydem musiał się wycofać. Tradycja to rzecz święta, również gdy dotyczy potraw na szczególną okazję.


  04.04.2022

  Prima Aprilis nieaktualny, ale...

  Prima Aprilis 2022 był szczególny. No bo jak tu żartować, gdy tuż obok Ukraina. Tyle, że przecież musimy jeść, pić, oddychać, pracować i ... żartować także. Teraz jednak ze szczególną uwagą, żeby kogoś nie urazić. Nasz żart prima aprilisowy z dostawą zboża z Argentyny, odsłonił realny problem. Bardzo wysokie ceny zboża powodują, że każda informacja o "tańszej" dostawie jest skrupulatnie sprawdzana. Również ta prima aprilisowa. Ten nasz żart wywołał także dyskusję, ba wręcz wniosek, że czas na zorganizowanie się w kwestii hurtowego zakupu zboża dla rybaków. Wszak prócz 1. kwietnia, pozostałych dni w roku jest aż 364. Tak więc pole do działania jest bardzo szerokie.
  01.04.2022

  Pszenica z Argentyny po 985 zł już płynie do karpiarzy

  Największa w Polsce barka już płynie w górę Wisły z 6000 ton argentyńskiej pszenicy. Niestety hodowcy, którzy dotychczas zamówili ziarno i planowali je odbierać w Porcie Praskim w Warszawie dziś, odbiorą je jutro z powodu problemów ze śluzowaniem przez tamę we Włocławku. Planuje się 10 rejsów pomiędzy portem w Gdyni, gdzie przycumował najnowszy argentyński masowiec "Diego Maradona" o ładowności 60 000 ton, a Krakowem. Pan Karp zakupił zboże dla swoich członków po 28 000 peso za tonę, co w przybliżeniu daje atrakcyjną cenę 980 zł/tona pszenicy. Doliczając nawet 0,5 % prowizji, cena ostateczna dla rybaków to 985 zł za tonę. Cena jest gwarantowana do 1.04.br. do godziny 21.00. Większość pszenicy jest już sprzedana, ale chętni mogą się jeszcze zgłaszać do kapitana barki pod nr telefonu 501046324.

  ps. Płatność za zboże została wynegocjowana z dostawcą, firmą Las Pampas, na 31.01.2023 roku.


  08.03.2022

  0% VAT na ryby żywe do 31 lipca 2022r.

  Ryby żywe przeznaczone do zarybień akwenów wędkarskich, jezior, rzek, jak i stanowiących meteriał zarybieniowy do dalszego chowu i hodowli ryb są na równi z rybami żywymi przeznaczonymi do konsumpcji. Do wszystkich należy zastosować stawkę podatku VAT 0%. Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do HS do pozycji 0301: "Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie ryby żywe, niezależnie od przewidzianego wykorzystania (np. ryby ozdobne)". Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych pozycją CN 0301. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.


  08.03.2022

  Felieton Karpiowy - "Nie patrz w górę"

  (...) Obecna sytuacja hodowców karpi, w aspekcie wykorzystania funduszy unijnych dla rybactwa, trochę przypomina mi fabułę filmu "Nie patrz w górę". Rozpędza się kryzys pocovidowy i kryzys ukraiński. Wkrótce uderzy w nas z pełną mocą. A my co ?


  07.03.2022

  Warsztaty pt. "Podstawy produkcji "własnych" pasz ekstrudowanych dla ryb"

  Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Rybackie serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. "Podstawy produkcji "własnych" pasz ekstrudowanych dla ryb", realizowanych ze środków "Projektu finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych."

  Warsztaty odbędą się w dwóch terminach 1-2 kwietnia 2022 r. i 22-23 kwietnia 2022 r. Autorami i realizatorami warsztatów są pracownicy Katedry Ichtiologii i Akwakultury Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.


  04.03.2022

  Relacja z OGÓLNOPOLSKIEJ DEBATY KARPIOWEJ 2022 - CZAS NA ZMIANY

  Spotkania hodowców karpi w Rytwianach stały się już dobrą tradycją. Tym razem dzięki gościnności Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany oraz pomocy organizacyjnej Lokalnej Grupy Rybackiej "Świętokrzyski Karp" i Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp", rybacy zjechali do Rytwian, aby w dniach 28.02.-1.03.br. podebatować o teraźniejszości i przyszłości naszej branży.  24.02.2022

  RYTWIANY "OGÓLNOPOLSKA DEBATA KARPIOWA 2022- CZAS NA ZMIANY"

  Koleżanki i Koledzy Rybacy

  Jesteśmy po trudnym sezonie hodowlanym 2021. Przed nami wiosenne obsady i sezon 2022 obciążony wysokim wzrostem podstawowych kosztów hodowlanych. Czeka nas również okres ostatecznego dopięcia unijnego programu operacyjnego dla rybactwa na lata 2021-2027. Krótko mówiąc jest o czym rozmawiać, w myśl zasady nic o nas bez nas. Jest to również bardzo ważny moment na pytania i odpowiedzi: dokąd zmierza polska akwakultura karpiowa. Głównym beneficjentem tych pytań i tych odpowiedzi jesteśmy my sami i zwłaszcza nas, hodowców karpi na tej debacie nie może zabraknąć.

  Dlatego zapraszamy na
  "Ogólnopolską Debatę Karpiową 2022- CZAS NA ZMIANY", która odbędzie się
  28.02-1.03.2022 r w Rytwianach.


  03.02.2022

  Każdy z nas może pomóc Basi

  W każdej rodzinie, gdzie ma się urodzić dziecko, w sercach mamy i taty rodzą się marzenia o ich przyszłym skarbie. Rodzice wyobrażają sobie jak to będzie, gdy już przyjdzie na świat, gdy weźmie pierwszy oddech, gdy wreszcie zrobi pierwsze kroki ku dorosłemu życiu. W rodzinie Szymona Marciniaka, pracownika naszego branżowego Departamentu Rybołówstwa MRiRW, też takie marzenia się zrodziły, gdy w kwietniu 2021 roku na świat miała przyjść córeczka Basia. Życie okazało się jednak o wiele, wiele trudniejsze, niż mogli sobie to wyobrazić, ponieważ Basia urodziła się bez prawej nóżki. Jest jednak iskierka nadziei, bo rodzice wiedzą już, że Basia może nauczyć się chodzić jak inne dzieci. Może chodzić jeśli będzie intensywnie rehabilitowana i jeśli będzie mogła posługiwać się specjalistyczną protezą, którą w pierwszych kilkunastu latach życia trzeba będzie wielokrotnie zmieniać wraz ze zmieniającym się wzrostem Basi. Rodzice gotowi są na wszelkie poświęcenia dla swojego wymarzonego dziecka, jednak proszą o wsparcie finansowe, bo potrzeby związane z rehabilitacją i protezowaniem znacznie przekraczają ich obecne możliwości. Każdy z nas może pomóc Basi dokonując wpłaty na konto:

  Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
  PL 31 1090 2835 00000001 2173 1374
  Tytułem: 3135 pomoc dla Basi Marciniak
  Można też przekazać 1% podatku dla Basi:
  Należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
  Oraz w rubryce "informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%" wpisać 3135 pomoc dla Basi Marciniak.


  26.01.2022

  Sprawozdanie - działanie 2.8 (COVID-19)

  Instytucja Zarządzająca stoi na stanowisku, iż w przypadku operacji w zakresie działania 2.8 "Środki dotyczące zdrowia publicznego" w ramach naboru mającego na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży akwakultury PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, beneficjenci powinni złożyć pierwsze sprawozdanie roczne z realizacji operacji oraz jednocześnie wystąpić do Instytucji Pośredniczącej tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o zwolnienie z konieczności sporządzenia sprawozdań rocznych w kolejnych latach.
  22.01.2022

  Olsztynianin Zbigniew Piszczako, współpracownik Pana Karpia, zdobywcą Grand Prix międzynarodowego konkursu satyrycznego

  Olsztyński karykaturzysta i jednocześnie sekretarz zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Zbigniew Piszczako został laureatem Grand Prix międzynarodowego konkursu satyrycznego "Albert Einstein. Pokojowe wykorzystanie energii jądrowej". Na konkurs wpłynęły 692 prace 376 autorów z 52 krajów.
  22.01.2022

  Odszedł śp. Janusz Preuhs - hodowca i miłośnik stawów karpiowych
  Tuż przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia, gdy w gospodarstwach rybackich trwała kolejna wielka akcja karpiowa, zmarł jeden z nas - śp. Janusz Preuhs, wieloletni dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej. Swoją funkcję pełnił do lipca 2020 roku przez kolejnych 26 lat. Jako jeden z pierwszych w Polsce zdał sobie sprawę z potrzeby promocji tradycyjnych stawów i hodowanych tam karpi, co urzeczywistniał zarówno wspieraniem działań Pana Karpia od samego początku, czyli od 2005 roku, jak i codzienną pracą nie tylko na terenie swojego gospodarstwa, ale także w regionie, w tym współpracując z LGR Opolszczyzna.
  22.01.2022

  RRW-22 do 12 marca 2022r.

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie IRS są dostępne kwestionariusze statystyczne RRW-22


  11.12.2021

  ABC SPRZEDAŻY KARPI 2021

  Staraniem organizacji rybackich (LGR Świętokrzyski Karp, Polskie Towarzystwo Rybackie, Związek Producentów Ryb - OP, Towarzystwo Promocji Ryb, Polski Karp - OP) do rąk rybaków i sprzedawców ryb trafił, już po raz trzeci, poradnik "ABC SPRZEDAŻY KARPI 2021".

  Poradnik oprócz ogólnych wiadomości o hodowli karpi, zawiera także szczegółowe instrukcje: kto, jak i gdzie, może zgodnie z prawem i dobrostanem ryb sprzedawać karpie żywe lub przetworzone. Poradnik zawiera także Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w postępowaniu z żywymi rybami konsumpcyjnymi będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.


  07.12.2021

  Pan Karp w Onet Rano od Kuchni  05.12.2021

  Przyjaciele Pewnej Ryby 2021 - Karp to skarb! - Radio 357

  Wiele się zmieniło, ale pewne rzeczy - nie powinny! Przed Państwem Przyjaciele Pewnej Ryby w mocnym składzie i ich najnowszy singiel "Karp to skarb"!

  Krok po kroku, krok po kroczku, cegła po cegiełce,
  tak nadzieja wypełniała karpia rybie serce,
  Wielka radość, karp już się nie boi,
  Boże Narodzenie spędzi na swoim!


  23.11.2021

  Wyniki I Ogólnopolskiego Karpiowego Konkursu Kulinarnego

  Trzyosobowy skład jury w trakcie dwudniowych, jedenastogodzinnych obrad, spośród 142 potraw przygotowanych przez 71 drużyn kucharskich wytypował laureatów. Z ogromną przyjemnością i gratulacjami informujemy, że zwycięzcami konkursu organizowanego przez Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp", a sfinansowanego przez Fundusz Promocji Ryb, została drużyna...


  25.10.2021

  Pan Karp zarybia Wisłę 2021 - "Płynie, wije się Wisła"

  Szanowni Państwo, już po raz kolejny mieliśmy przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków z miejscowości położonych nad Wisłą,do udziału w konkursie pt. "Płynie, wije się Wisła" organizowanym przez Towarzystwo Promocji Ryb wspólnie z firmą ANWIL S.A. - producentem nawozów azotowych i polichlorku winylu. Celem akcji "Pan Karp zarybia Wisłę" zainicjowanej w 2015 r., jest podniesienie poziomu wiedzy i troski o środowisko, zakładająca m.in. ochronę zasobów naturalnych i krzewienie edukacji ekologicznej.


  08.09.2021

  Wspólna opinia organizacji rybackich

  Ostatni miesiąc upłynął na pracy przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Związku Producentów Ryb - Organizacja Producentów, Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" i Organizacji Producentów Polski Karp nad opinią w sprawie Planu Strategicznego Rozwoju Chowu i Hodowli Ryb w Polsce w latach 2021-2027 opracowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, a także PO RYBY 2021-2027.

  Efektem tych uzgodnień jest załączona opinia zatwierdzona przez zarządy ww. organizacji. Treść tego dokumentu została przesłana w dniu 1.09.br. do Departamentu Rybołówstwa MRiRW, gdzie trwają prace nad nowym programem wsparcia dla sektora rybackiego na lata 2021-2027.


  06.09.2021

  Rytwiańskie święto karpia i wina, czyli co ma wino do karpia?

  I tym razem okazało się, że połowa sukcesu na imprezach plenerowych, to pogoda, a ta dopisała doskonale. O resztę zadbało Gospodarstwo Rybackie Rytwiany. Najważniejsze to oczywiście lokalizacja - miasteczko karpiowo-winiarskie rozlokowano tuż przy grobli, z widokiem na stawy. Organizatorzy powtórzyli formułę sprzed 2 lat połączenia dwóch pasujących do siebie smaków: karpia i wina, polskiego wina.
  17.08.2021

  Stanowisko Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" dot. konsultacji Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody

  ...Tym samym ziemne stawy hodowlane, oprócz funkcji produkcji ryb i pozytywnego oddziaływania na środowisko, są systemowym narzędziem małej retencji wody w Polsce, rozproszonym na terenie całego kraju, a ich potencjał retencyjny wynosi ok. 700 mln m3 wody.


  14.08.2021


  13.08.2021

  Akcja promocyjna "Pan Karp na fali"

  Tegoroczna akcja promocyjna "Pan Karp na fali" wystartowała 24. lipca w Kołobrzegu na stadionie miejskim przy okazji świetnie zorganizowanego memoriału sportowców klubu Kotwicy Kołobrzeg. Na początku imprezy drużyna piłkarska Przyjaciół Pana Karpia rozegrała pokazowy mecz z reprezentacją Organizacji Rybaków Łodziowych z Kołobrzegu. W tym czasie przy wejściu na stadion powstało całe miasteczko promocyjne Pana Karpia. Przy namiotach, dzieci wraz z rodzicami, uczestniczyli w konkursach i promocji nowej książki wydanej przez Towarzystwo Promocji Ryb pt. "Z patelnią dookoła świata".
  19.07.2021

  Minister Środowiska skraca okresy polowań na ptaki łowne. Czy polowanie w sierpniu jest jeszcze możliwe?

  Stawy rybackie, choć stworzone przez człowieka, stanowią także ostoję dzikich zwierząt, w szczególności zaś ptaków. Mimo, że ich obecność na stawach w perspektywie całego ekosystemu, należy oceniać pozytywnie, to z punktu widzenia hodowców ryb może prowadzić do niepożądanych zjawisk takich jak wyjadanie ryb i paszy dla nich przeznaczonej.


  11.07.2021

  Niematerialne dziedzictwo kulturowe

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" we współpracy z Towarzystwem Promocji Ryb "Pan Karp" postanowiło zgłosić do wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego "Karpiarstwo jako chów i hodowla karpi w tradycyjnych ziemnych stawach hodowlanych".


  02.07.2021

  Rekompensaty wodno-środowiskowe

  Organizacje rybackie zrzeszające hodowców karpi wnioskują o pilne uruchomienie naboru wniosków na Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe - Pakiet 2 - Wymóg 2.2, 2.3, 2.4, oraz Pakiet 3.


  13.06.2021

  Jazda z promocją karpia!

  Dzięki luzowaniu obostrzeń i stabilizacji sytuacji epidemicznej, jest szansa na realizację planów promocyjnych Pana Karpia w terenie. Tak więc ruszamy razem z kucharzami w trasę promocyjną już tego lata. Obecnie trwają przygotowania, a o szczegółach napiszemy wkrótce...  04.05.2021

  Ostatnie pożegnanie Profesora Ryszarda Wojdy


  Odprowadzamy dziś Profesora Ryszarda Wojdę na drugi brzeg stawu życia. Odprowadzamy Profesora - Naszego, Rybackiego, bo przecież niezależnie od liczby stopni i tytułów naukowych, niezależnie od tej całej pięknej karty uczelnianej na SGGW i innych ośrodkach akademickich, Profesor był z nami, hodowcami karpi, właśnie wtedy, gdy Jego wsparcia najbardziej potrzebowaliśmy. Był wtedy, gdy Jego autorytet okazał się niezbędny do stworzenia m.in. Strategii Karp 2020 i Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich. Miał przy tym swoje wyraźne zdanie, do którego stanowczo, ale też i z ogromnym ciepłem, humorem, cierpliwością, przekonywał. Jednym z jego największych marzeń, co często przypominał, była jedność wśród rybaków.


  21.04.2021


  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia 2021 r., w wieku 85 lat, zmarł prof. dr hab. Ryszard Wojda, przez sześćdziesiąt lat związany z Zakładem Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, człowiek dobry i prawy, życzliwy i pogodny, wychowawca kilku pokoleń rybaków, bez reszty oddany przez całe swoje życie zawodowe ukochanemu rybactwu stawowemu, powszechnie znany, lubiany i ceniony w środowisku za fachowość i przychylność rybakom i rybactwu, kochający Mąż i Ojciec.

  Śp. Ryszard Wojda pozostawił ukochaną żonę Jolantę oraz syna Piotra. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia. W imieniu Rodziny prosimy o modlitwę, ciepłe wspomnienie i zachowanie Zmarłego w życzliwej pamięci.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie, ul. 3 maja 9, po czym ciało zostanie złożone na cmentarzu w Komorowie.  20.04.2021

  Świąteczny konkurs Pana Karpia dla gospodarstw rozstrzygnięty

  W grudniu ubiegłego roku Towarzystwo Promocji Ryb przekazało kilkudziesięciu gospodarstwom rybackim zestawy gadżetów przeznaczonych do wsparcia sprzedaży świątecznej. Jednocześnie poprosiliśmy, aby po zamontowaniu banerów, karpi plastykowych i wyposażeniu stoisk w pozostałe gadżety, przesłać fotografie ilustrujące kampanię sprzedażową. Mimo nawału pracy otrzymaliśmy zdjęcia z gospodarstw: Wyżnica, Rytwiany, Słupów, Stobno, Rybin-Królewskie, Ełk-Knyszyn, Łyszkowice, Chorzewa, Ślesin, Wielgie, Bełżec i Czechowice-Dziedzice.  19.04.2021  Wspomnienie o wspaniałym człowieku i bardzo dobrym rybaku

  Przykro o tym pisać, ale w ostatni czwartek, tuż przed północą, odszedł z tego Świata kolejny rybak z Lubelszczyzny - Pan Mieczysław Sagan. Dobry, uczciwy, porządny człowiek i jednocześnie bardzo wartościowy rybak, chociaż nie był to jego zawód wyuczony. Był bowiem nauczycielem w szkole zawodowej, podobnie jak Jego Małżonka. Potrzeby materialne licznej Ich Rodziny oraz zamiłowanie do przyrody, do rybactwa, spowodowały, że Państwo Saganowie prowadzili przez wiele lat, z bardzo dobrym skutkiem, niewielkie gospodarstwo rybackie zlokalizowane na obrzeżach Chodla w powiecie Opole Lubelskie.

  To właśnie u Pana Mieczysława zawsze można było nabyć bardzo dobrej jakości materiał zarybieniowy karpia, a także innych gatunków ryb. Szczególnie dobrze "wychodził" Panu Mieczysławowi narybek karpia, nawet w latach kiedy inni, bardziej doświadczeni rybacy, mieli z tym problem. Korzystało więc z tego, czyli z możliwości zakupu tych ryb wielu rybaków - w tym dość często nawet ci, którzy byli zaliczani do wielkich, mających gospodarstwa zarówno na Lubelszczyźnie jak i w innych rejonach kraju.

  Pan Mieczysław potrafił bardzo wnikliwie analizować różne uwarunkowania, jakie mają miejsce w rybactwie i wyciągać właściwe wnioski. W ten sposób, osiągnął wysoki poziom wiedzy w tej dziedzinie, którą bardzo chętnie dzielił się z innymi, w tym ze swym następcą na Gospodarstwie Chodel-Loret - synem Adamem Saganem.

  A zatem non omnis moriar.

  Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej, ul. Lubelska 5 - we wtorek 20.04.2021 roku, o godz. 14:30, po czym ciało zostanie złożone na cmentarzu w Chodlu.

  Spoczywaj w spokoju Panie Mieczysławie
  dr Jan Żelazny

  18.04.2021

  Jedyna w Polsce szkoła AKWAKULTURY, WĘDKARSTWA i AKWARYSTYKI zaprasza w swe progi  07.04.2021


  Z przykrością informujemy, że w dniu 6.04. zmarł Marek Ferlin, wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego (2011-2020).
  Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży hodowców ryb. Rybactwu poświęcił całe swoje życie.

  Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 9.04.br. o godzinie 13:30 w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9 w Miastku (woj. pomorskie). Nabożeństwo poprzedzone będzie różańcem o godzinie 13:00.

  Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny
  składają rybacy
  z Towarzystwa Promocji Ryb


  Cześć Jego Pamięci.  01.03.2021

  Stanowisko Zarządu Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" w sprawie sprzedaży żywych karpi

  Polscy rybacy podczas całego procesu hodowlanego - od wylęgu ryb, aż do ich sprzedaży, wykazują najwyższą troskę o ich dobrostan. Troska ta wynika z pokoleniowych doświadczeń hodowlanych, wypełniających zarazem przepisy prawa. Potwierdzeniem tego jest gremialny udział rybaków w kursach i szkoleniach dotyczących dobrostanu ryb oraz wdrożenie przez branżę Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich.

  Stoimy na stanowisku, że Ustawa o Ochronie Zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku odpowiednio chroni dobrostan ryb i w punkcie dotyczącym ryb powinna pozostać w niezmienionym kształcie.

  18.02.2021

  RRW-22 do 12 marca 2021r.

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie IRS są dostępne kwestionariusze statystyczne RRW-22

  18.02.2021

  Oczyma konsumenta i restauratora

  W miesiącu listopadzie 2020 r. i styczniu 2021 na zlecenie Towarzystwa Promocji Ryb przeprowadzone zostały badania na reprezentatywnej, ogólnopolskiej grupie 1000 respondentów. Szczegóły przekażemy wkrótce, ale generalnie Polacy coraz lepiej orientują się, że karpie są hodowane w zgodzie z naturą, a także z zachowaniem ich dobrostanu od wylęgu, aż do sprzedaży. Ale co najważniejsze, to spośród wszystkich, którzy zakupili ryby na wigilię, ponad 2/3 kupiło świątecznego karpia.

  A teraz ciekawostka - jakie ryby preferuje znany polski restaurator Adam Gessler?  13.02.2021

  Informacja po spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą.

  W dniu 11 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Rybackich w składzie:
  Tomasz Król - Gospodarstwo Rybackie Brzeszcze, Andrzej Lirski - Polskie Towarzystwo Rybackie, Mirosław Purzycki - Federacja Organizacji Rybackich, Zbigniew Szczepański - Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp, Lech Staniszewski - Związek Producentów Ryb Organizacja Producentów, Paweł Wielgosz - Polski Karp Organizacja Producentów oraz Janusz Wrona - Dyrektor Departamentu Rybactwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą.

  Spotkanie poświęcone było problematyce sprzedaży żywych karpi. Ponieważ Pan Minister pochodzi zeŚląska, gdzie tradycja sprzedaży żywych karpi jest nadal bardzo silna,znana jest mu specyfikanaszej branży, w tym również dotycząca sprzedaży ryb.

  Podczas rozmowy wspólnie doszliśmy do wniosku, że rozwiązania zawarte w Zaleceniach Głównego Lekarza Weterynarii z2020 roku oraz w Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., pozostały w niezmienionej formie. Wszyscy uczestnicy uznali, aby ww. proces odbywał się ewolucyjnie, a nie w formie rewolucyjnych zmian i zakazów administracyjnych.

  Takie rozwiązanie może być satysfakcjonujące zarówno dla hodowców ryb jak i dla konsumentów.


  28.12.2020


  26.12.2020 zmarł prof. dr hab. Krzysztof Goryczko - wieloletni pracownik Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  Cześć Jego Pamięci.  08.12.2020

  Przekąski z karpia o właściwościach redukujących stres oksydacyjny u osób aktywnych fizycznie

  Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, dobiegają końca prace związane z realizacją projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pn. "Projektowanie innowacyjnych przetworów z karpia typ "snack food" o charakterze prozdrowotnym przeznaczonych dla sportowców".
  23.11.2020

  Karpie od Pana Karpia trafią do rybaków

  Trzy lata pracy hodowców ryb - doglądania karpi od narybku, poprzez kroczka, aż po rybę towarową - mają właśnie swój finał w trakcie odłowów stawów, które zaczęły się z początkiem października. Już wkrótce najważniejsza część tego trzyletniego cyklu - sprzedaż. Od tego jaką cenę uda się uzyskać i ile procent karpi znajdzie swoich nabywców przed świętami Bożego Narodzenia, zależy czy i w jakim tempie branża karpiowa będzie się rozwijać. Towarzystwo Promocji Ryb szykuje wsparcie dla hodowców na czas sprzedaży. Między innymi w Polskę popłynie 100 wielkich, 1,5 metrowych figur karpi, które są w tej chwili produkowane. Kilka dni temu Pan Karp odwiedził Gospodarstwo Rybackie Ełk-Knyszyn w trakcie odłowów największego w kraju Stawu Zygmunta w Czechowiźnie o powierzchni około 400 ha.  03.11.2020

  Dział rybołówstwo w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obsługującego sprawy działów rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu rybołówstwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury.


  25.10.2020

  Wspomnienie o śp. Marianie Rapacewiczu

  Wspomnienie
  Spośród hodowców ryb z ostatniego półwiecza, nie ma chyba nikogo, kto nie zetknąłby się z Marianem Rapacewiczem. Wszyscy znali Jego pasję do rybactwa i osiągnięcia zarówno te hodowlane, jak organizacyjno-biznesowe. Zarządzał z charyzmą jednym z największych gospodarstw karpiowych w kraju. Był postacią wyrazistą i niezwykle barwną, osobą o szerokich zainteresowaniach, z których i tak większość ogniskowała się na rybach, a wyjątkiem nie była w tym względzie nawet filatelistyka.


  16.10.2020


  Grono rybaków opuścił wczoraj Marian Rapacewicz.

  Pogrzeb odbędzie się w Kocku dnia 19.10.2020 r. Początek uroczystości o godzinie 13.00 w miejscowym kościele.

  Cześć Jego Pamięci.


  02.10.2020


  29.09.2020 zmarł Zbigniew Nadratowski - wieloletni pracownik lubelskich Gospodarstw Rybackich Skarbu Państwa

  Pogrzeb odbędzie się 03.10.2020 (sobota) o godz. 11:00 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie ul. Kalinowszczyzna 3.

  Cześć Jego Pamięci.


  21.09.2020

  Pan Karp zarybia Wisłę 2020

  Już po raz szósty Anwil S.A wraz z Towarzystwem Promocji Ryb organizuje konkurs w ramach akcji "Pan Karp zarybia Wisłę". Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem "Płynie, wije się Wisła". Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z przedszkoli i szkół z trzech grup wiekowych z miejscowości położonych nad rzeką Wisłą.


  18.09.2020

  COVID-19 - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie Działania 2.8 "Środki dotyczące zdrowia publicznego". Nabór od dnia 02.10 do dnia 08.10

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.8 "Środki dotyczące zdrowia publicznego" w ramach Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"


  16.09.2020

  COVID-19 - Wsparcie dla rybaków śródlądowych

  W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw RP nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", które wprowadza przepisy w zakresie udzielania pomocy finansowej "COVID-19", pragniemy poinformować, że na stronie internetowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego zamieszczono szczegółową informację dotyczącą procesu uzyskania potwierdzania dokumentu "oświadczenie wnioskodawcy" o rocznych przychodach netto ze sprzedaży ryb, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinasowanie.


  16.09.2020

  Ustawa o ochronie zwierząt - PROTEST

  W dniu dzisiejszym przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zebrali się przedstawiciele wielu organizacji rolniczych. Protestowali przeciwko nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, w tym przeciwko likwidacji hodowli zwierząt na futra, ograniczeniu hodowli i uboju drobiu i wołowiny na cele rytualne, a także znacznemu zwiększeniu uprawnień dla organizacji obrońców praw zwierząt, w tym usankcjonowaniu kontroli gospodarstw rolnych przez działaczy tych organizacji. Protestujący przemaszerowali pod Sejm.  15.09.2020

  UWM Olsztyn - Ichtiologia i akwakultura - Studia podyplomowe

  Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących lub przygotowujących się do podjęcia prazy w PZW, parkach narodowych, rezerwatach przyrody, organizacjach rządowych i samorządowych oraz wszystkich zawodowo związanych z problematyką rybacką.


  02.09.2020

  Warto rozmawiać

  W dniu 25 sierpnia 2020 r. w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu odbyło się spotkanie prezesów czterech organizacji:
  Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Organizacji Producentów "Polski Karp", Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" i Związku Producentów Ryb Organizacji Producentów.

  W trakcie ponad czterogodzinnej rozmowy przedyskutowano istotne dla branży karpiowej tematy, w tym dotyczące:
 • promocji spożycia karpi jako nieodzownego warunku rozwoju branży,
 • niezbędności utrzymanie stawów karpiowych jako ważnego elementu retencji wód,
 • udziału sektora karpiowego w tworzeniu nowego programu operacyjnego na lata 2021-2027,
 • omówieniu perspektyw sprzedaży ryb w 2020 roku w kontekście trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rybackich (rosnące koszty produkcji, Covid-19, susza, itd.).

  Planowane jest organizowanie następnych tego typu spotkań roboczych oraz bieżąca wymiana informacji i wzajemne wspieranie działań poszczególnych organizacji na rzecz hodowców.  22.08.2020


  Zmarł Zbigniew Ziemiński - kierownik Ośrodka Hodowli Ryb w Kamienicy pow. Tuchola

  20 sierpnia zmarł Zbigniew Ziemiński. Od ukończenia Technikum Rybackiego w Sierakowie, przez ponad 30 lat pracował w Gospodarstwie Rybackim w Charzykowych jako kierownik Ośrodka Hodowli Ryb w Kamienicy pow. Tuchola.

  Pogrzeb odbędzie się w Gostycynie 24.08.2020 r. o godz.13.00 w kościele pod wezwaniem św. Marcina.

  Cześć Jego Pamięci.


  Błażeju, będziemy Cię pamiętać

  Wspomnienie
  5 czerwca 2020 r. w wieku 62 lat zmarł BŁAŻEJ OLCZAK, człowiek prawy i wyjątkowo skromny. Po ukończeniu w 1982 roku studiów rybackich na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, całe życie zawodowe poświęcił hodowli ryb śródlądowych. Jako ichtiolog od 1983 r. pracował w łódzkim PZW, a trzy lata później rozpoczął swoją prawie 30-letnią przygodę z ośrodkiem zarybieniowym zlokalizowanym pod zaporą zbiornika Chańcza w świętokrzyskiem.


  18.06.2020

  Pomoc suszowa za 2019r. - hodowla i chów ryb słodkowodnych

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

  Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.


  08.04.2020

  Wpływ pandemii koronawirusa na stan gospodarki karpiowej

  Skutki gospodarcze pandemii koronawirusa odczujemy wszyscy. Jednych dotkną one bardzo mocno już dzisiaj, innych za miesiąc, a kolejnych za pół roku, za rok... Po blisko 30 latach czas prosperity w Polsce się skończył. Na jak długo zostanie w nas strach przed kontaktami z innymi ludźmi? Jacy wrócimy między ludzi? Czy jako społeczeństwo zdamy dzisiaj i jutro egzamin z odpowiedzialności w odróżnieniu od polityków?

  Dzisiaj akwakulturę w Polsce dotykają ograniczenia produkcyjne, logistyczne, popytowe ( hodowla, przetwórstwo, eksport), w tym ograniczenia lokalne ( zaopatrzenie restauracji, smażalni, stołówek, sprzedaż bezpośrednia). Ryby nie są produktem pierwszej potrzeby, co w sytuacjach kryzysowych ma swoje odzwierciedlenie w spadku ich popytu.


  03.04.2020


  Zmarł Marek Lehnert - polski dziennikarz prasowy i radiowy

  W Rzymie dnia 28. marca br. zmarł nagle Marek Lehnert - polski dziennikarz prasowy i radiowy, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rzymie, watykanista. Dla hodowców karpi - dziennikarz, który rozsławił na antenie Polskiego Radia pierwszą wyprawę z karpiami do Watykanu w 2013 roku.  25.03.2020

  Pismo do Minister Rozwoju w sprawie włączenia do pakietu ochronnego gospodarstw rybackich

  Wobec rozwijającej się w naszym kraju pandemii koronawirusa, szczególnie w kontekście bardzo złej sytuacji ekonomicznej hodowców karpi po sezonach 2018 i 2019 roku, zwracamy się do Pani Minister o szybkie włączenie do pakietu ochronnego, tzw. tarczy antykryzysowej, gospodarstw karpiowych.


  24.03.2020

  Zalecenia ochronne dla gospodarstw akwakultury w okresie pandemii COVID-19

  Nie ma dowodów świadczących o możliwości transmisji koronawirusa za pośrednictwem zwierząt akwakultury. Największe zagrożenie niosą jednak skutki zarażenia pracowników gospodarstwa poprzez możliwe kontakty gospodarstw z dostawcami, odbiorcami, klientami, czy wreszcie osobami niezwiązanymi z produkcją rybacką, jednak z różnych względów obecnymi na obszarach gospodarstw i kontaktujących się z ich pracownikami. Z powyższych względów opracowano poradnik postępowania, który może być pomocny w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemiologicznego.


  04.03.2020

  UWM Olsztyn - Rybactwo

  Rybactwo w Olsztynie - kierunek rybactwo zachował swój status i nadal funkcjonuje w strukturach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kształcąc studentów na studiach dziennych pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia - specjalność akwakultura i akwarystyka, studiach trzeciego stopnia - doktoranckich...

  04.03.2020

  Gratulacje w związku z wyborami PTRyb

  Kolega Andrzej Lirski
  Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego

  W imieniu Zarządu Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp", składam Ci serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

  Życzę Tobie i pozostałym członkom Zarządu PTRyb, którym również gratuluję wyboru, sukcesów we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju akwakultury.

  Zbigniew Szczepański
  W imieniu Zarządu TPR "Pan Karp"
  Złotoria 20.02.2020 r.

  21.02.2020

  Kwestionariusz RRW-22 - termin składania do 13 marca 2020.

  Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRS umieszczony jest do pobrania druk kwestionariusza statystycznego RRW-22 z danymi za 2019 rok.

  Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu akwakultury

  Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 13 marca 2020 roku


  04.02.2020

  Minister Marek Gróbarczyk powołał Zespół ds. Gospodarki Karpiowej

  Historia ostatnich lat pokazała, że gospodarka karpiowa, będąc oczywiście integralną częścią całego rybactwa, zdecydowanie ma swoją specyfikę, swoje problemy, a co za tym idzie wymaga w wielu miejscach specjalnego podejścia i specjalnych rozwiązań. Stąd z satysfakcją należy odnotować powstanie Zespołu ds. Gospodarki Karpiowej jako organu opiniodawczo -doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z oczekiwaniami środowiska rybackiego w jego skład weszli przedstawiciele organizacji, których członkowie użytkują stawy karpiowe i żyją problemami tego działu rybactwa. Wsparciem dla nich będą osoby związane od wielu lat z gospodarką karpiową, w tym Profesor Ryszard Wojda.

  Przed nowo powołanym Zespołem, w obliczu skomplikowanej sytuacji naszej branży, stoją ważne i niełatwe zadania. Kluczem do ich rozwiązania wydaje się być, z jednej strony analiza potrzeb i możliwości całej, bez wyjątku, branży, a z drugiej współtworzenie optymalnych warunków organizacyjno-prawnych na styku hodowców z administracją.

  Życzymy Zespołowi, by był stabilnym pomostem łączącym śmiałe wizje i realne potrzeby karpiarzy z powinnością i realnymi możliwościami administracji.


  19.12.2019

  Kłamstwa pseudoekologów o hodowli karpi i ich sprzedaży mają krótkie nogi

  Każdy grudzień już od kilkunastu lat przynosi falę medialnych kłamstw na temat karpi, ich hodowli i sprzedaży. Kreują je pseudoekolodzy, którzy w odróżnieniu od ekologów - prawdziwych miłośników przyrody, wolą obcowanie z mediami, niż z naturą. Tak więc w dobrze pojętym interesie Polaków, należy te mity obalać i dać naszym rodakom rzetelne informacje, licząc również w tym względzie na aktywność prawdziwych ekologów i dziennikarzy.
  18.12.2019

  Ekolodzy żyją z protestów

  Ze Zbigniewem Szczepańskim, ichtiologiem, prezesem zarządu Towarzystwa Promocji Ryb, rozmawia Mariusz Kamieniecki

  Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/ekonomia-polska-wies/216132,ekolodzy-zyja-z-protestow.html

  Przed świętami Bożego Narodzenia jak bumerang wraca pytanie dotyczące sprzedaży żywych ryb, a konkretnie karpi.

  - Oczywiście prawo reguluje te sprawy w sposób jasny i przejrzysty. Są osoby, które bardzo pryncypialnie podchodzą do dobrostanu, żeby zwierzętom było dobrze. Jednak bardzo często środowiska te przyrównują różne zwierzęta do siebie, nie bacząc na ich fizjologię czy pewne przystosowanie do środowiska. I tutaj, według mnie, jest sedno sprawy. Mianowicie - posługując się półprawdami - niektóre osoby tworzą mit, że każda ryba w związku z tym, że jest kręgowcem - a w ich rozumieniu niemalże człowiekiem, bo my jesteśmy kręgowcami, mamy połączenia nerwowe z korą mózgową i tam odbieramy negatywne bodźce, które możemy przeżywać nawet jako cierpienie - to również kręgowce niższe cierpią. Ten sposób myślenia nakręca atmosferę. Tymczasem nie zważa się, że wśród ryb, które są zaliczane do niższego rzędu kręgowców i nie mają kory mózgowej, jest aż 32 tysiące gatunków począwszy od takich, które - jeśli nie mają stałego przepływu wody, to natychmiast kończą żywot, po takie, które potrafią bez wody, w ledwo wilgotnej bądź nawet suchej jamie czekać na porę deszczową. Dlatego w tezach wysuwanych przez tzw. ekologów widoczny jest brak podstawowej wiedzy. Niestety, ta retoryka jest chętnie podchwytywana przez niektóre media i bez specjalnego sprawdzenia czy weryfikacji powtarzana dalej.


  16.12.2019

  Dziś tylko na rynku w Złotorii, a jutro...?


  09.12.2019

  ABC Sprzedaży Karpi 2019 - zgoda na wydruk

  W związku z wyczerpaniem się nakładu informatora "ABC Sprzedaży Karpi 2019", wychodząc na przeciw licznym zamówieniom, wyrażamy zgodę na przedruk ze strony www.pankarprybacy.pl informatora ( w całości i bez żadnych zmian).

  Wydawca: LGR Świętokrzyski Karp, Towarzystwo Promocji Ryb.

  Rytwiany 03.12.2019r.  21.11.2019

  Wszystkie ręce na pokład - 23 listopada br. w Hotelu Rytwiany - ABC SPRZEDAŻY KARPI - Zapraszamy

  Jutro karpia dzieje się dziś. Czas przyspieszył. Dzisiaj w sytuacji ograniczania sprzedaży żywego karpia w wielkich sklepach sieciowych, nakazem chwili jest natychmiastowa odbudowa tradycyjnych rynków ( małe sklepy, place, bazary…), tak, by Polacy nie zostali na Wigilię bez karpi. Na wnioski przyjdzie czas w styczniu.

  Dzisiaj wszystkie rybackie ręce na pokład. To ostatnia chwila, by solidnie do tej akcji się przygotować - zorganizować ludzi, miejsca, niezbędny sprzęt i przeprowadzić szybką promocję.

  Wszyscy sprzedający żywe karpie powinni posiadać w tym temacie elementarną wiedzę, by nikt nie zarzucił nam łamania prawa i naruszenia dobrostanu ryb. Ataki "obrońców praw zwierząt" działających z różnych pobudek, utrudniają nam tę sprzedaż i tym atakom powinniśmy się zdecydowanie przeciwstawić.  15.11.2019

  Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - 2019r.

  Wytyczne w postępowaniu z żywmi rybami konsumpcyjnymi będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej


  09.11.2019

  Wszystkie ręce na pokład - 23 listopada br. w Hotelu Rytwiany - ABC SPRZEDAŻY KARPI - Zapraszamy

  Jutro karpia dzieje się dziś. Czas przyspieszył. Dzisiaj w sytuacji ograniczania sprzedaży żywego karpia w wielkich sklepach sieciowych, nakazem chwili jest natychmiastowa odbudowa tradycyjnych rynków ( małe sklepy, place, bazary…), tak, by Polacy nie zostali na Wigilię bez karpi. Na wnioski przyjdzie czas w styczniu.

  Dzisiaj wszystkie rybackie ręce na pokład. To ostatnia chwila, by solidnie do tej akcji się przygotować - zorganizować ludzi, miejsca, niezbędny sprzęt i przeprowadzić szybką promocję.

  Wszyscy sprzedający żywe karpie powinni posiadać w tym temacie elementarną wiedzę, by nikt nie zarzucił nam łamania prawa i naruszenia dobrostanu ryb. Ataki "obrońców praw zwierząt" działających z różnych pobudek, utrudniają nam tę sprzedaż i tym atakom powinniśmy się zdecydowanie przeciwstawić.


  19.10.2019

  Pan Karp nagrodzony w Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji

  Z wielką radością możemy poinformować, że podczas konferencji "Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce", która odbyła się 10 października 2019 r. w Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji, została ogłoszona lista projektów społecznych biznesu mających największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu, a wśród nich nasza akcja "Pan Karp zarybia Wisłę", którą wespół z włocławską firmą Anwil prowadzimy od 4 lat.


  25.09.2019

  Pan Karp zarybia Wisłę 2019

  Już po raz piąty Towarzystwo Promocji Ryb przy wsparciu firmy ANWIL S.A. zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie dla dzieci pn. Pan Karp zarybia Wisłę 2019.

  Celem konkursu jest pobudzenie dzieci, nauczycieli i rodziców do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska wodnego, podniesienie poziomu wiedzy na temat ryb zamieszkujących Wisłę i inne wody.  15.08.2019


  Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 13 sierpnia zmarł ZDZISŁAW BYLOK

  Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.

  Żył 69 lat. Założyciel i Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej. W latach 2002-2014 był wójtem gminy Jaworze, od 2018 roku radnym Powiatu Bielskiego. Przez wiele lat prowadził własne gospodarstwo rybackie.

  Pogrzeb ś.p. Zdzisława Byloka odbędzie się 16 SIERPNIA (piątek) O GODZ. 14.00 w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Jerzego w Jasienicy ul. Kościelna 33.

  Cześć Jego pamięci!

  15.08.2019


  Ze smutkiem przekazujemy wiadomość, że w środę 07 sierpnia 2019 r. w wieku 69 lat zmarł Marek Antkowiak, od ukończenia wydziału Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie zatrudniony w Kombinacie Rybackim w Miliczu jako szef Zakładów Rybackich a także jako Dyrektor Przedsiębiorstwa "Stawy Milickie".

  Uroczystość pożegnania i złożenia urny odbyła się w środę 14 sierpnia o godz. 14,00 w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Miliczu przy ulicy Dojazdowej.

  Cześć Jego pamięci!

  13.08.2019

  "Przyszłość Akwakultury" - Konferencja

  Koleżanki i Koledzy,

  pod koniec września wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Rynku Rybnego organizujemy konferencję pt. "Przyszłość Akwakultury". Zapraszamy do licznego udziału nie tylko dlatego, że będzie okazja do poszerzenia swojej wiedzy w kilku ważnych tematach, ale także pod koniec sezonu karpiowego wymienić się najnowszymi informacjami z rynku karpia. Będzie też okazja do integracji rybackiej w pięknych okolicznościach przyrody Kotliny Kłodzkiej.

  Ponadto członkowie Pana Karpia wezmą udział w dorocznym walnym zebraniu, w trakcie którego zapoznani zostaną ze szczegółami nowej kampanii promocyjnej "Pan Karp na fali".


  12.08.2019

  V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KARPIOWA ODBĘDZIE SIĘ 4-6 WRZEŚNIA 2019 W MIEJSCOWOŚCI ANSBACH K. NORYMBERGII (NIEMCY).

  Tematem wiodącym konferencji będzie rynek karpia.
  Organizatorzy zapewniają SYMULTANICZNE TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI.

  Wszystkie informacje oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: WWW.KARPFEN-KONFERENZ.DE [1]


  17.06.2019

  Sensacyjne zwycięstwo rodziny Kuśmierczaków

  W dniu 11. czerwca br. najlepsi rolnicy i najlepsze firmy rolno-spożywcze minionego roku zostali uhonorowani przez Prezydenta RP podczas Gali Agroligi w Belwederze. W konkursie, który promuje wyróżniających się rolników oraz przedsiębiorców działających w tej branży, tytuł Mistrza Agroligi 2018 w kategorii Rolnicy otrzymali - Anna, Antoni i Ireneusz Kuśmierczak z Gospodarstwa Rybackiego Bełżec. W konkursie AgroLiga, który jest prowadzony od 1993 roku, udział wzięło już blisko osiem tysięcy rolników i agrofirm. Dotąd największym sukcesem było zdobycie tytułu Wicemistrza AgroLigi w 2010 roku przez Gospodarstwo Rybackie Ełk. Od 2008 roku Honorowy Patronat na Galą AgroLigi sprawuje Prezydent RP.

  22.05.2019

  Dobrostan ryb - szkolenie - 6 czerwca 2019 r.

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  17.05.2019

  2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

  Przypominamy, że 31 maja mija termin na złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie, określonych w Deklaracji pakietów stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie, zobowiązań w ramach ww. działania.
  08.05.2019

  Prestiżowa nagroda dla Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie


  W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta Gala Opolskiej Marki 2018, w której udział wzięli regionalni Przedsiębiorcy. Organizator konkursu Opolska Marka tj. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła otrzymał 62 zgłoszenia a Przedsiębiorcy zostali nagrodzeni w 6 kategoriach.

  Miło nam poinformować, że wyróżnienie w kategorii produkt spożywczy otrzymało Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin za karpia niemodlińskiego.

  Nadmieniamy również, że statuetkę w kategorii "przedsiębiorstwo promujące region" otrzymała Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna za wojewódzkie święto karpia opolskiego.

  Galę uświetnił koncert TRIO Stanisława Sojki.
  02.04.2019

  Di Carpio w Mediolanie - Prima aprilis

  Drodzy Czytelnicy www.pankarprybacy.pl - tekst o batoniku z karpia jest omal prawdziwy, mimo, że zamieszczony 1. kwietnia. Prawie, ponieważ testy na sportowcach dopiero są przed nami, ale badania naukowe na UR w Krakowie, w tym opracowanie gotowej receptury batonika, to czysta prawda. Czekamy wszyscy z niecierpliwością na zakończenie prac naukowych i wdrożenie tego wynalazku na szersza skalę wśród sportowców i ludzi aktywnych fizycznie, których w naszym kraju jest coraz więcej.
  01.04.2019

  Di Carpio w Mediolanie


  Gdy w 2017 roku w "Świętokrzyskim Głosie Pana Karpia" ukazał się wywiad z dr Joanną Tkaczewską z Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, nie przypuszczaliśmy, że opracowywana przez jej zespół naukowy przekąska z karpia zrobi tak zawrotną karierę.

  Wówczas na krakowskiej uczelni rozpoczęto prace nad produktem z karpia, który miał wykazywać lepsze działanie antyoksydacyjne w ludzkim organizmie niż suplementy diety dostępne na rynku. Szczególnie ważne miało się to okazać dla sportowców, którym przekąska z karpia mogła pomóc zdrowo znosić ogromny wysiłek na treningach i zawodach sportowych, ale także dla zwykłych śmiertelników w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Tak powstał batonik karpiowo-miodowy o nazwie "Karpiola", który od stycznia 2018 roku był testowany przez sportowców krakowskich klubów, w tym piłkarzy Cracovii. Wśród testujących "Karpiolę" był również jeden z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia - Krzysztof Piątek. Karpiowe batoniki stały się na tyle nieodzowne w jego karierze, że nasz obecny reprezentant nie tylko wziął spory ich zapas z próbnej serii na kontrakt do Genui i potem Mediolanu, ale z tego, co się mówi w mediolańskim klubie z San Siro, batoniki, zwane tam "Di Carpio", wchodzą z tupetem, podobnie jak Krzysztof Piątek do włoskiej Serie A.
  04.03.2019

  Aktualne kwestionariusze RRW-22 i RRW-23

  Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRS umieszczone są do pobrania druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23 z danymi za 2018 rok.

  Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

  Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 15 marca 2019 roku, natomiast RRW-23 to 31 maja 2019 roku.


  25.01.2019

  Sprawozdania z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

  Na stronie ARiMR zostały zamieszczone aktualne wzory sprawozdań z realizacji operacji, obowiązujące od dnia 21.01.2019 r. Zmienił się wzór sprawozdania oraz instrukcja sporządzania sprawozdań


  11.01.2019

  "Pytanie na Śniadanie" - TVP2

  Młodzież kucharska z jednej warszawskich szkół gastronomicznych (Paulina i Kuba) wypadła rewelacyjnie, kucharz telewizyjny (Jurek) świetnie prowadził rozmowy w kuchni, a prowadzący - Marzena Kawa i Łukasz Nowicki - również tworzyli dobrą atmosferę dla naszej sztandarowej ryby. Warto jeszcze wspomnieć, że zarówno w szkole, jak i do tego programu Paulinę Karaluch i Kubę Małkowskiego przygotowała nauczycielka - pani Lidia Łojek. Całe to przedsięwzięcie, którego finał obejrzało 443 887 widzów, koordynowało Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" wspierając się Funduszem Promocji Ryb  11.01.2019

  Karpiowe "Za, a nawet przeciw" w radiowej Trójce

  W styczniu 2019 r. Prawo i Sprawiedliwość ma skierować do Sejmu poprawiony projekt ustawy o ochronie zwierząt - informuje "Rzeczpospolita". Znajdzie się w nim m.in. zapis o podwyższeniu kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz zaostrzone zasady transportu i przetrzymywania żywych ryb przeznaczonych do sprzedaży.

  09.01.2019

  Aktualne kwestionariusze RRW-22 i RRW-23

  Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRS umieszczone są do pobrania druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23 z danymi za 2018 rok.

  Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

  Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 15 marca 2019 roku, natomiast RRW-23 to 31 maja 2019 roku.


  03.12.2018

  Kulinarne warsztaty karpiowe

  Towarzystwo Promocji Ryb jesienią br. rozpoczęło pilotażowy projekt pn. "Kulinarne warsztaty karpiowe"

  Projekt nastawiony jest na kształcenie młodych kucharzy, którzy dzięki współpracy z nami, poprzez "warsztaty karpiowe", podniosą swoje kwalifikacje w zakresie surowca rybnego, ale także metod hodowli, wartości odżywczych i przydatności w kuchni ryb stawowych, a karpi w szczególności.
  Po entuzjastycznych reakcjach dyrekcji wielu szkół gastronomicznych, wiemy, że tego rodzaju zajęcia są bardzo przydatne w kształtowaniu nawyków i karierze młodych kucharzy. W konsekwencji będzie to miało niewątpliwy wpływ na gusta przyszłych klientów gastronomii.
  W tym roku zasięg warsztatów jest ograniczony, ale ci którzy okażą się najlepsi, mają szanse na prezentację swoich umiejętności w telewizyjnym studio jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

  Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ryb  28.11.2018


  Wielkimi krokami zbliża się okres świąteczny, co sprawia, że jak co roku aktualne stają się pytania odnośnie sprzedaży żywych ryb. W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że co do zasady przepisy określające interesującą nas tematykę nie uległy drastycznej zmianie w porównaniu z rokiem minionym. Zmianie uległy natomiast sankcje za przekroczenie już istniejących przepisów.
  27.11.2018

  Niepokorny Marian Lech 1911-1988
  - W 30 rocznicę śmierci  W dniu 25 sierpnia minęła 30 rocznica śmierci Mariana Lecha, rodem ze świętokrzyskiego, wybitnego hodowcy ryb okresu powojennego, wieloletniego dyrektora kilku gospodarstw karpiowych kraju, w tym ostatniego Zakładu Rybackiego w Psarach k. Łowicza. W latach 60 i 70 ub. wieku M. Lech wraz z autorem artykułu wypracowali na dużych stawach podstawy wysoko wydajnej technologii produkcji handlówki karpia (1-2 t/ha), z proekologicznym wykorzystaniem naturalnej bazy pokarmowej i niskim zużyciu pasz zbożowych. Pomimo wysoko oszczędnego zużycia wody w tej technologii, metoda była wówczas w kraju niedoceniona i nie rozpowszechniona. Bo... nie mieliśmy w rybactwie jak obecnie - kryzysu ekonomicznego, wodnego i klimatycznego !
  08.10.2018

  Dobrostan ryb - szkolenie - 18 października 2018 r.

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  26.09.2018

  Warszawski Festiwal Kulinarny


  Warszawski Festiwal Kulinarny już za nami - prezentacje ciekawych produktów, spotkania z ekspertami, naukowcami i praktykami, a do tego rozmowy, wymiany doświadczeń i emocji. To wszystko stało się udziałem ekipy Pana Karpia w Wilanowie we włościach Jana III Sobieskiego przy Villa Intrata... Dziękujemy za odwiedziny naszego stoiska dofinansowanego przez Fundusz Promocji Ryb. Karpia wędzonego, grillowanego i pasztety z mięsa tej ryby posmakowali u nas liczni goście


  "Jesień 2018 w akwakulturze." - Rytwiany 2018

  Szanowni Rybacy

  - jesień jest zwieńczeniem sezony hodowlanego na karpiowych stawach hodowlanych. Jaki był, jakie niesie oczekiwania i efekty. O tym porozmawiamy podczas debaty karpiowej. Nie zabraknie także tematów weterynaryjnych, oraz aktualności PO Rybactwo i Morze. Tematem naszego spotkania będą również opłaty za wodę dla akwakultury, których wprowadzenie kontestowaliśmy dwa lata temu.
  06.09.2018

  Pomoc suszowa - stawy rybne

  Od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

  Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.
  27.08.2018

  Rzeźba karpia o długości 220 cm szuka domu


  Nasz zaprzyjaźniony rzeźbiarz - Waldemar Latoszewski wykonał ostatnio bardzo okazałego karpia, który mierzy aż 220 cm. Tak samo doskonale zapewne będzie się prezentował przed lub na budynku zacnej firmy rybackiej, jak i przed karczmą, czy zajazdem rybackim. Dlatego, że ten wyjątkowy egzemplarz jest tylko jeden, zachęcamy do zakupu wszystkich, którzy chcą poprawić rybacki wizerunek swojego otoczenia. Kontakt z wytwórcą pod numerem telefonu 505044828
  23.07.2018

  Dobrostan ryb - szkolenie - 2 sierpnia 2018 r.

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  12.07.2018

  finał Volvo Ocean Race - zajawka programu


  Haga - finał Volvo Ocean Race - uroczy port z pięknymi jachtami, przegląd światowych sław żeglarstwa, a pomiędzy nimi my - Pan Karp i wyśmienite potrawy z ryb śródlądowych w asyście kamer i obiektywów. Relacja TVP 1 w programie "Dookoła Świata" już w przyszły piątek 20 lipca w godzinach południowych
  11.07.2018

  Warsztaty ku przyszłości


  Ponad 3000 dzieci z kilkudziesięciu szkół powiatu brodnickiego (Kujawsko-Pomorskie) od marca br. zetknęło się z innowacyjnym systemem edukacji, który wdrażali wspólnie naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Promocji Ryb i co najważniejsze...
  22.06.2018

  Pan Karp zarybia Wisłę 2018


  Już po raz czwarty Towarzystwo Promocji Ryb przy wsparciu firmy ANWIL S.A. zorganizowało ogólnopolski konkurs dla dzieci pn. Pan Karp zarybia Wisłę 2018.

  Tym razem dzieci rysowały komiksy do naszego tekstu. Wpłynęło prawie 250 prac z 41 szkół z 9 województw. Najlepsi nie tylko otrzymali dyplomy i gadżety, ale ich prace weszły w skład wydanego komiksu.
  13.06.2017


  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 czerwca 2018 r. zmarł

  śp. Prof. dr hab. Jerzy Antychowicz

  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 15.06.br o godzinie 9:00 w Warszawie w cerkwi prawosławnej przy ul. Wolskiej 138

  Rodzinie i Bliskim Zmarłego Profesora wyrazy współczucia składają członkowie Towarzystwa Promocji Ryb

  04.06.2018

  Dookoła Świata - Promocja Pana Karpia

  Pan Karp ruszył z produkcją trzech odcinków promocji karpi w ramach relacji filmowej dla programu I TVP ze światowych załogowych regat Volvo Ocean Race.Pierwszy odcinek był kręcony w Gdyni, kolejny będzie w trakcie finału regat w holenderskiej Hadze w końcu czerwca, a ostatni znów w Gdyni tego lata. Zarząd Towarzystwa Promocji Ryb zamierza w następnych miesiącach kontynuować kampanię promocyjną z Panem Karpiem, o czym będziemy szczegółowo informować.

  Zapraszamy na 6 odcinek Dookoła Świata - oglądnij video

  Naszemu Koledze Zbigniewowi Szczepańskiemu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
  Taty
  składają rybacy

  Uroczystości pogrzebowe ś.p. Klemensa Szczepańskiego odbędą się dnia 30 maja 2018r.o godz. 13.00 w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Mieroszowie.

  Zawiadamiamy, że pogrzeb śp. Bogdana Malczewskiego i Piotra Malczewskiego odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 16.00 w Kościele Parafialnym w Lipsku (za Zamościem w kierunku na Krasnogród).


  22.05.2018

  Potwierdzenie wypełnienia wymogów - PO RYBY 2007-2013 - do 31 maja

  Towrzystwo Promocji Ryb przypomina o obowiązku sporządzania przez Beneficjenta potwierdzenia wypełnienia wymogów z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 - Środek 2.2 - Działania wodno-środowiskowe
  17.05.2018

  Spektakl pt. "O rybaku i smoku niemytym" w trasie

  W nagrodę za udział i zdobycie przez Hend Kaka 1. miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Pan Karp zarybia Wisłę", do naszej szkoły zawitali niezwykli goście z toruńskiego teatru lalek "Zaczarowany świat". Obejrzeliśmy spektakl pt. "O rybaku i smoku niemytym", w którym Smok-brudasek i rybak Jasiek pomagają poskromić straszną Babę Bachę, która pilnuje cennego źródła...
  06.04.2018

  Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla dzieci


  06.04.2018

  Instrukcja postępowania w przedmiocie ustalania opłaty za usługi wodne

  Szanowni Państwo, przedstawiamy opracowaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Instrukcję postępowania w przedmiocie ustalania opłaty za usługi wodne na potrzeby chowu i hodowli ryb, które zostały przesłane do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z nienależnym naliczaniem opłat dla hodowców ryb.
  06.04.2018

  Szanowni Rybacy,

  informacja, którą zamieściliśmy 1 kwietnia br. w kontekście bocianich jaj, była oczywiście żartem primaaprilisowym, ale nie do końca. Chcieliśmy w niej bowiem zwrócić uwagę na konieczność monitorowania rozwoju wypadków w strukturach Unii Europejskiej. Stąd konieczność funkcjonowania sprawnej reprezentacji rybaków karpiowych.


  01.04.2018

  KOMISJA EUROPEJSKA PODJĘŁA DZIAŁANIA NA WNIOSEK RYBACKIEGO SZTABU KRYZYSOWEGO

  Komisja Europejska na wniosek Rybackiego Sztabu Kryzysowego podjęła decyzję o przedłużeniu funkcjonowania rekompensat wodno-środowiskowych na lata 2021-2027.

  Przewiduje się pakiet podstawowy i pro-rodzinny. W drugim pakiecie trzeba będzie m.in. założyć i utrzymać co najmniej jedno gniazdo bociana białego z minimum dwoma jajami, w odległości nie większej niż 360 m od najbliższej grobli obiektu stawowego.  Pan Karp w Watykanie - relacja wideo


  22.02.2017


  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lutego 2018 r. zmarł

  śp. Prof. zw. dr hab. Jerzy Mastyński

  Odszedł ceniony naukowiec z zakresu rybactwa, wychowawca studentów i młodych naukowców środowiska poznańskiego, członek wielu organizacji społecznych i naukowych, długoletni Prezes Wielkopolsko-Pomorskiego Towarzystwa Rybackiego, a następnie Polskiego Towarzystwa Rybackiego. W osobie Pana Profesora, środowisko rybackie straciło symbol łączności nauki i praktyki, symbol współpracy i tolerancji.

  Msza święta w intencji Profesora odprawiona zostanie w poniedziałek, 26 lutego 2018 r. o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Rejtana 8 w Poznaniu. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.10 na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

  Rodzinie i Bliskim Zmarłego Profesora wyrazy współczucia składają członkowie Towarzystwa Promocji Ryb

  19.02.2018

  Dobrostan ryb - szkolenie - 27 lutego 2018 r.

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  19.02.2018

  Misja Gospodarcza na Białoruś "Stawy 2018"

  W imieniu Zarządu Związku Producentów Ryb - Organizacji Producentów, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją na temat planowanej "Misji gospodarczej na Białoruś",

  06.02.2018

  Pytania i odpowiedzi. - Szkolenie Rytwiany

  Rekompensaty wodno-środowiskowe - Szkolenie - Rytwiany 25.01.2018r. Odpowiedzi udzielał Adam Sudyk - Naczelnik Wydziału Rybactwa Śródlądowego (Departament Rybołówstwa MGMiŻŚ). - Odpowidzi notował LGR Świętokrzyski Karp


  06.02.2018

  Dobrostan ryb - szkolenie - dodatkowy termin - luty 2018

  Szanowni Państwo!
  duże zainteresowanie szkoleniem dobrostanowym spowodowało, że limit miejsc 13 lutego wyczerpał się i przeprowadzone zostanie następne szkolenie 15 lutego - szczegóły na stronie IRS.

  27.01.2018

  Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

  w związku z ogłoszonym w dniu dzisiejszym przez Prezesa ARiMR naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.5 _Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe_ uprzejmie informuję, że na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR został opublikowany wzór wniosku o dofinansowania wraz z instrukcja jego wypełniania jak również informacja o spotkaniach informacyjnych organizowanych przez poszczególne Oddziały Regionalne dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach działania 2.5.


  26.01.2018

  Szkolenie wodno-środowiskowe - Rytwiany

  W Rytwianach w dniu 25 stycznia 2018r. Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp wraz z Towarzystwem Promocji Ryb "Pan Karp" oraz Organizacją Producentów Polski Karp przeprowadziła ogólnopolskie szkolenie dla rybaków pn. "Rekompensaty wodno-środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach"

  26.01.2018

  Komunikat Rybackiego Sztabu Kryzysowego


  Dnia 17 stycznia 2018 roku w Żabieńcu odbyło się zebranie Rybackiego Sztabu Kryzysowego. RSK podjął następujące decyzje:
  1. Stanowczo dementujemy informację, jaka ukazała się dnia 11.01.2018 r. na www.mgm.gov.pl, jakoby zostało zawarte porozumienie pomiędzy środowiskami rybackimi a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przesunięcia środków przeznaczonych na rekompensaty wodno-środowiskowe...


  26.01.2018

  Dobrostan ryb - szkolenie - luty 2018

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  16.01.2018

  Ogólniepolskie szkolenie "Rekompensaty wodno-środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach"

  Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp
  Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp"
  Polski Karp Organizacja Producentów

  mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolskie szkolenie "Rekompensaty wodno-środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach", które odbędzie się w Rytwianach ul. Radziwiłła 19 - Hotel Rytwiany dnia 25.01.2018r.


  11.12.2017

  Pan Karp na ogólnopolskim konkursie gastronomicznym  W dniu 8 grudnia w Warszawie odbył się ogólnopolski konkurs dla adeptów sztuki kulinarnej ze szkół gastronomicznych
  Bohaterem konkursu nieprzypadkowo był w tym roku karp. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali od Pana Karpia komplety noży, fartuchy, skrobaczki do ryb i czapki Pana Karpia.
  Na uroczystości wręczania nagród zarząd naszego Towarzystwa reprezentował Mirosław Cieśla.
  12.06.2017

  Zebranie wyborcze Pana Karpia odbyło się w Żabieńcu

  W piątek 24 listopada br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp"

  Zebranie poprowadził Wacław Szczoczarz, a na sekretarza zebrania wybrano Marka Adamusa. Po wyborze stosownych organów zebrania i wysłuchaniu sprawozdań z działalności Towarzystwa w roku 2016, prezes Zbigniew Szczepański złożył relację z całego okresu sprawozdawczego 2013-2017. W tym czasie m.in. liczba członków wzrosła z 90, do 120. i zrealizowano bardzo wiele mniejszych i większych przedsięwzięć promocyjnych za kwotę przekraczającą 2 mln zł. W tym z budżetów lokalnych grup rybackich( LGR Świętokrzyski Karp, Żabi Kraj, Nasza Kraina i Pałuki), Funduszu Promocji Ryb, składek i wpłat sponsorów.


  23.11.2017

  Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb,

  Dobiega właśnie końca trzecia czteroletnia kadencja funkcjonowania Towarzystwa Promocji Ryb. W trakcie tych 12 lat udało się zrobić bardzo wiele w promocji spożycia karpi, dziedziny, która wcześniej była mało popularna wśród rybaków. Ostatnie cztery lata 2013-2017 nie były łatwe dla naszej statutowej działalności w związku z wyczerpaniem unijnych środków przeznaczonych na projekty promocyjne. Na szczęście zarząd naszej organizacji potrafił zorganizować wiele bardzo spektakularnych akcji promocyjnych za stosunkowo niewielkie pieniądze, pozyskane z funduszy lokalnych grup rybackich, Funduszu Promocji Ryb, składek własnych i wpłat sponsorów.


  23.11.2017

  Dobrostan ryb - szkolenie - grudzień 2017

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi
  Opatrzony Sakramentami Świętymi, po ciężkiej chorobie zmarł 17 listopada 2017 roku przeżywszy lat 86
  Kazimierz Grabowski


  Wieloletni dyrektor Gospodarstwa Rybackiego w Topornicy

  Wystawienie Trumny z Ciałem odbędzie się we wtorek 21.11.2017 roku o godzinie 10:00 w Kościele Parafialnym w Lipsku. Następnie o godzinie 11:00 zostanie odprawiona Msza Święta Pogrzebowa. Trumna z Ciałem Zmarłego Kazimierza zostanie złożona do grobowca na Cmentarzu w Lipsku  24.10.2017

  Wzrasta cena wigilijnych karpi w 2017 roku

  Podobnie jak wiosną 2016 roku, również na wiosnę 2017 roku zabrakło kroczka. Zmusiło to hodowców do wyłączenia części stawów z produkcji karpia towarowego lub do obsadzania ich narybkiem na rybę towarową. Niestety tegoroczna zimna wiosna, a także chłodny i deszczowy wrzesień nie sprzyjały dobremu wzrostowi karpi, więc w odławianych rybach spory procent stanowią niewyrośnięte sztuki. Ponadto w całej Polsce, z różnym natężeniem, wystąpiły istotne ubytki w obsadach, a ceny zboża paszowego wzrosły w stosunku do poprzedniego sezonu, powodując bezpośredni wzrost kosztów produkcji.

  Analizując sytuację rynkową, trzeba też odnotować generalny wzrost cen żywności, a także fakt, że siła nabywcza Polaków od ubiegłego roku wzrosła. Można więc prognozować, że konsumenci wydadzą przed kolejnymi świętami więcej pieniędzy na żywność, między innymi na wigilijną rybę.

  Uwzględniając wszystkie powyższe przesłanki, cena karpi powinna wzrosnąć o co najmniej 15 %, aby pokryć rosnące koszty produkcji, a jednocześnie być akceptowalna przez klientów.


  15.10.2017

  "Jesień 2017 w akwakulturze." - Rytwiany 2017

  W dniach 2-3 października br. w Rytwianach odbyła się ogólnopolska konferencja "Jesień 2017 w akwakulturze."

  Organizatorami konferencji byli: Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp, Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp", Polski Karp - Organizacja Producentów. Patronat medialny - Magazyn Przemysłu Rybnego

  Podczas konferencji omawiano najistotniejsze problemy dotyczące rybactwa śródlądowego. W pierwszym dniu konferencji dr Janusz Wrona - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawił "w pytaniach i odpowiedziach" Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020- Priorytet 2.


  10.10.2017

  Apel rybaków śródlądowych o pomoc w odzyskaniu pełnej wysokości rekompensat wodno-środowiskowych do Premier Rządu RP Pani Beaty Szydło

  My, rybacy śródlądowi zebrani w dniach 2-3 października 2017 roku w Rytwianach na ogólnopolskiej konferencji "Jesień 2017 w akwakulturze" prosimy o spowodowanie jak najszybszego wypłacenia należnych nam rekompensat wodno-środowiskowych poprzez wdrożenie w pełnym zakresie Rozporządzenia MGMiŻS z dnia 28 lutego 2017 r. /działanie 2.5. Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe/.


  28.09.2017

  Jesień w akwakulturze 2017
  Ogólnopolska konferencja - Rytwiany


  Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp
  Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp"
  Polski Karp Organizacja Producentów

  zapraszają na ogólnopolską konferencję
  jesień 2017 w akwakulturze

  termin konferencji: 2-3. 10. 2017r.

  miejsce konferencji: Rytwiany - Hotel Rytwiany ul. Radziwiłła 19
  patronat medialny - Magazyn Przemysłu Rybnego

  21.09.2017

  PROTEST - 25 WRZEŚNIA 2017r.


  Rybacy. 25 września br. /poniedziałek/o godz. 10.30 spotkamy się przed MInisterstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie - ul. Nowy Świat 6/12 gdzie rozpoczniemy ogólnopolski solidarnościowy protest rybaków śródlądowych przeciw niedopuszczalnym próbom ministra Marka Gróbarczyka ograniczenia polskiej akwakulturze rekompensat wodno-środowiskowych.


  14.09.2017

  PROTEST - 25 WRZEŚNIA 2017r.


  Rybacy. Dnia 12 września br. w Żabieńcu odbył się Ogólnopolski Zjazd Rybaków reprezentujących akwakulturę śródlądową m.in: Polskie Towarzystwo Rybackie, Towarzystwo Promocji Ryb, Związek Producentów Ryb - Organizacja Producentów, Spółkę Polski Karp - Organizacja Producentów, Lokalne Grupy Rybackie i rybaków niezrzeszonych.

  Licznie zebrani rybacy jednogłośnie podjęli decyzję, że nie zgadzają się na jakiekolwiek ograniczenia wysokości należnych im rekompensat wodno-środowiskowych.


  04.09.2017

  Rybacki Sztab Kryzysowy


  Szanowni Rybacy, na wczorajszym spotkaniu przedstawicieli polskiej akwakultury, w tym RSK, z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w siedzibie tegoż ministerstwa zostało nam przedstawione oficjalne stanowisko co do kwoty przeznaczonej na działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Jest to 48 489 020,70 mln euro, co wg obliczeń ministerstwa stanowi 55% całej kwoty przyznanej wcześniej na to działanie. 12. września o godz. 11.00 spotykamy się (wszyscy rybacy) w Żabieńcu. Szczegółowy komunikat RSK w tej sprawie zostanie wydany w najbliższych dniach.


  04.09.2017

  Rybacki teatr lalek  Szanowni Państwo,

  Doczekaliśmy czasów, gdy powstaje pierwszy (o innym nie wiemy) pełnometrażowy spektakl teatru lalek dla dzieci o tematyce rybackiej. Co prawda głównym bohaterem jest smok, ale bez pomocy rybaka Jaśka nie przebrnąłby on żadnej bajowej przeszkody, a ponadto w newralgicznym momencie akcji pojawia się karp, którego wartość kulinarna przesądza o szczęśliwym zakończeniu niebezpiecznych przygód bohaterów spektaklu i książeczki zarazem, o tym samym tytule "O rybaku i smoku niemytym".

  30.08.2017

  Zaostrzenie protestów - Rybacki Sztab Kryzysowy


  Minęło właśnie pół roku od przekazania informacji o zamiarze odebrania nam przez ministra Marka Gróbarczyka rekompensat wodno-środowiskowych. Niedługo potem głównie spośród członków Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Towarzystwa Promocji Ryb, spółki z o.o. Polski Karp - Organizacja Producentów, Związku Producentów Ryb - Organizacja Producentów i Lokalnych Grup Rybackich powołano reprezentujący całe środowisko hodowców karpi - Rybacki Sztab Kryzysowy (RSK). Po zorganizowanych przez RSK w marcu i kwietniu br. ogólnopolskich protestach rybackich, z kręgów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaczęły nadchodzić informacje o zamiarze odebrania 60 %, a potem już "tylko" 50 % środków finansowych, zaakceptowanych przecież już przez UE i rozporządzenie właściwego ministra.


  30.07.2017


  Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w wieku 70 lat,
  PROF. DR HAB. JADWIGA IZABELA SEREMAK-BULGE


  Naukowiec, wykładowca akademicki, specjalista w zakresie ekonomiki rolnictwa, zootechniki, polityki gospodarczej, integracji europejskiej i marketingu, wieloletni kierownik Zakładu Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, współpracownik i konsultant wielu branżowych związków oraz organizacji przemysłowych i rolniczych. Była Członkiem Honorowym Towarzystwa Promocji Ryb oraz członkiem Rady Redakcyjnej "Świętokrzyskiego Głosu Pana Karpia". Autorka licznych publikacji naukowych, wychowawca, nauczyciel i opiekun młodych pracowników nauki,

  Człowiek serdeczny, życzliwy, o szlachetnym sercu.

  Zmarła związana była z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytutem Badawczym w latach 1971-2017

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2.08.2017 r. o godzinie 12.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Legionowie, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy

  14.07.2017

  Pismo skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej


  Wobec powyższego, a także wobec Pana deklarowanej woli załatwienia tematu rekompensat wodno-środowiskowych do końca czerwca br., w imieniu rybaków, w trosce o przyszłość polskiej akwakultury i środowiska, postulujemy o pilne spowodowanie ogłoszenia naboru na działanie 2.5 - "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"


  14.07.2017

  Narol 2017 - Rozsmakuj się w Roztoczu - ryby

  Podczas drugiego weekendu wakacji w dniach 6-9 lipca, w Narolu w trakcie XVIII Jarmarku Galicyjskiego - Smaki Roztocza, odbyła się konferencja, podczas której rozmawiano o walorach roztoczańskich ryb, pn. "Rozsmakuj się w Roztoczu - ryby", gdzie prelegentami byli: Jolanta Perkowska z Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Jarosław Uściński - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Zarówno Jolanta Perkowska jak i Jarosław Uściński zachęcali do wspierania sektora rybackiego jaki i samych rybaków do tworzenia łańcucha dostaw wyrobów gospodarstw rybackich jaki i samych ryb.


  14.07.2017

  Międzynarodowa Konferencja Karpiowa

  Szanowni Hodowcy Karpia,
  W dniach 21-22 września 2017 odbędzie się kolejna Międzynarodowa Konferencja Karpiowa, tym razem w Zagrzebiu, Chorwacja. W związku z tym prosimy o zarezerwowanie tej daty w Państwa kalendarzach. Wszelkie informacje na temat Konferencji, program i wszelkie szczegóły organizacyjne będą wkrótce umieszczone na stronie internetowej konferencji, o czym wkrótce Państwa poinformujemy. Do zobaczenia w Zagrzebiu.

  Komitet Organizacyjny
  Międzynarodowej Konferencji Karpiowej
  Zagrzeb 2017


  05.07.2017

  Dezyderat nr 3/8

  w sprawie niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia

  Komisje podzielają zdanie, że ze względu na pozytywny wpływ rekompensat wodno-środowiskowych na stan środowiska naturalnego, utrzymanie cennych siedlisk roślinnych i zwierzęcych, a także ze względu na fakt, że dopłaty te stanowią ważny element w dialogu pomiędzy służbami ochrony przyrody, a środowiskiem rybackim, ilość środków na wyżej wymienione dopłaty w PO "Rybactwo i Morze 2014-2020" nie może być zmniejszona, a system rekompensat powinien funkcjonować na dotychczasowych zasadach.


  04.07.2017

  Pismo Ministra Środowiska Jana Szyszko do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego

  Szanowny Panie Premierze

  W nawiązaniu do wymiany korespondencji pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a także do rezultatów wspólnych posiedzeń Komisji Sejmowych ds. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi...


  23.05.2017

  Posiedzenia połączonych Komisji Sejmowych

  Rybacy!

  Dnia 25 maja br. w Warszawie, Rybacki Sztab Kryzysowy wraz z ekspertami podczas posiedzenia połączonych Komisji Sejmowych ( środowiska i rolnictwa ) przedstawi argumenty w obronie rekompensat wodno-środowiskowych dla polskiej akwakultury.

  Istnieje możliwość uczestnictwa w ww. posiedzeniu.


  29.04.2017

  Protest rybaków śródlądowych- 25.04.2017r.  23.04.2017

  Rybaku, obudź się, zaczynamy protest 25. kwietnia

  Rybacy!

  Już za dwa dni ( 25 kwietnia br.) spotykamy się na ogólnopolskim proteście w Warszawie od Twojej obecności zależą Twoje rekompensaty wodno-środowiskowe  13.04.2017


  Rybacy!
  25 kwietnia br. /wtorek/o godz. 9.30 spotkamy się przed Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie - ul. Nowy Świat 6/12.
  Tam właśnie rozpoczniemy ogólnopolski solidarnościowy protest rybaków śródlądowych przeciw niedopuszczalnym próbom ministra Marka Gróbarczyka odebrania lub ograniczenia polskiej akwakulturze rekompensat wodno-środowiskowych...


  03.04.2017


  W dniu 22 marca 2017 r. Rybacki Sztab Kryzysowy podjął decyzję o zaostrzeniu protestu rybaków śródlądowych wobec prób ministra Marka Gróbarczyka zmierzających do odebrania polskiej akwakulturze rekompensat wodno-środowiskowych zapisanych w Rozporządzeniu MGMiŻS z dnia 28.02.2017 r.


  01.04.2017

  Niestety prima aprilis trwał do godziny 24.00 pierwszego kwietnia i do tej godziny mieliśmy pewne rekompensaty i Ministerstwo Akwakultury. Ale w niedalekiej przyszłości kto wie ?  31.03.2017


  W dniu 22 marca 2017 r. Rybacki Sztab Kryzysowy podjął decyzję o zaostrzeniu protestu rybaków śródlądowych wobec prób ministra Marka Gróbarczyka zmierzających do odebrania polskiej akwakulturze rekompensat wodno-środowiskowych zapisanych w Rozporządzeniu MGMiŻS z dnia 28.02.2017 r.


  24.03.2017

  Protesty niezadowolonych hodowców ryb w Warszawie i Ożarowie

  Mimo rozpoczynających się właśnie wiosennych odłowów na stawach, 16 marca br. odbyły się dwa protesty rybaków niezadowolonych z planów odebrania rybakom śródlądowym "rekompensat wodno-środowiskowych" przez ministra Marka Gróbarczyka. Akcje zostały zorganizowane przez Rybacki Sztab Kryzysowy.


  21.03.2017

  Informacja rolnicze - agroBIZNES - Protest rybaków

  Oglądnij materiał filmowy z protestu rybaków śródlądowych przed siedzibą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeciwko szkodliwej dla nas decyzji ministra Gróbarczyka


  13.03.2017


  Rybacy
  Nasze miejsce od stuleci było i jest wśród karpiowych stawów hodowlanych, daleko od Warszawy. Ale są takie chwile, gdy trzeba odłożyć kasary, sufaty, sieci i zjechać właśnie do Warszawy, by z transparentami

  "Panie ministrze, zabierając nam rekompensaty wodno-środowiskowe niszczy Pan polskie stawy, polską przyrodę, polskie rybactwo"


  zaprotestować przed siedzibą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeciwko szkodliwej dla nas decyzji ministra Gróbarczyka. Wiemy, że stawy czekają na wiosenne obsady, ale wiemy też, że bez rekompensat wodno-środowiskowych pomagającym nam utrzymać wodną przyrodę, wiele z naszych gospodarstw upadnie. Solidarność z najsłabszymi jest dzisiaj powinnością całej branży, dlatego też stawmy się gremialnie wraz z rodzinami i przyjaciółmi na słuszny protest. Nie dajmy się! Nie jesteśmy bezwolnym planktonem!

  Zbiórka 16 marca, godz. 8.00 pod Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. Banery będą do odebrania na miejscu, natomiast weźcie prowiant ponieważ cała akcja może potrwać do wieczora. Możliwe są też zmiany lokalizacji protestów. Kontakt do koordynatorów: tel.608667438, 606225346.

  Przewodniczący Rybackiego Sztabu Kryzysowego,
  Sławomir Litwin
  11.03.2017


  Z głęgokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 marca 2017 roku odszedł od nas, przeżywszy 90 lat,
  inż. Marian Wisiecki


  Podolanin, kombatant II wojny światowej, założyciel i długoletni dyrektor Gospodarstwa Rybackiego w Starzawie Rybnej, członek koła łowieckiego Ryś i Ponowa

  Uroczystość pogrzebowa rozpoczeni się 13 marca mszą św. w kościel pw. Świętej Trójcy w Przemyślu o godz. 13:00, po której nastąpi przejazd na Cmentarz Zasański, na miejsce wiecznego spoczynku.

  09.03.2017

  RRW-22 - do 15 marca

  Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRS umieszczone są do pobrania druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23 z danymi za 2016 rok.

  Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

  Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 15 marca 2017 roku, natomiast RRW-23 to 31 maja 2017 roku.


  09.03.2017

  Wspomnienie o Edwardzie Łagowskim
  (28.01.1939 - 26.02.2017)  Do pracy w rybactwie przyjął mnie śp Edward 1.03.1977 roku i zatrudnił jako ichtiologa. Na samym wstępie powiedział coś, co zapadło mi w pamięć: "Będzie dobrze, jeżeli będziemy dmuchali razem w jedną trąbkę". Wydał mi się wtedy człowiekiem apodyktycznym i oschłym. Na szczęście po czterech miesiącach lody pękły.
  03.03.2017

  Szanowna Pani Beata Szydło
  Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej


  Rybacy gminy Brzeszcze i powiatu oświęcimskiego z dużym niepokojem przyjęli informacje o decyzji Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, o podjęciu działań zmierzających do relokacji środków z Priorytetu 2...

  02.03.2017

  W Urzędzie Rady Ministrów o rekompensatach wodno-środowiskowych

  Pierwszego marca br. szefowie organizacji rybackich w składzie: Marek Ferlin (PTR), Krzysztof Karoń (ZPR OP), Sławomir Litwin (RSK - Rybacki Sztab Kryzysowy), Mirosław Purzycki (ORJ OP), Zbigniew Szczepański (TPR Pan Karp), Paweł Wielgosz (Polski Karp OP), a także pan senator Krzysztof Borkowski (inicjator spotkania) uczestniczyli w rozmowie na temat rekompensat wodno-środowiskowych z panem ministrem Henrykiem Kowalczykiem - Przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.  27.02.2017


  Zmarł Edward Łagowski

  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 1 marca 2017 r. (środa) o godzinie 13:00 w kościele w Siemieniu.


  10.02.2017  Apel - wodno-środowiskowe - Rytwiany - 9-10 luty 2017

  Apel rybaków zebranych na Ogólnopolskiej Konferencji Rybackiej w Rytwianach o przywrócenie rekompensat wodno-środowiskowych dla akwakultury

  W związku z informacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaną w trakcie naszej konferencji (120 uczestników) o decyzji zmierzającej do zabrania gospodarstwom stawowym "rekompensat wodno-środowiskowych" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, rybacy zgromadzeni na konferencji w Rytwianach wyrażają jednomyślnie stanowczy protest i apelują o przywrócenie ww. unijnego wsparcia.


  20.01.2017

  wiosna 2017 w akwakulturze

  Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp
  Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp"
  Polski Karp Organizacja Producentów

  zapraszają na ogólnopolską konferencję

  wiosna 2017 w akwakulturze

  termin konferencji: 9 -10. 02. 2017r.
  miejsce konferencji: Rytwiany - Hotel Rytwiany ul. Radziwiłła 19
  patronat medialny - Magazyn Przemysłu Rybnego

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

  18.01.2017

  Sprawozdanie - PO RYBY 2007-2013 - do 21 stycznia

  Towrzystwo Promocji Ryb przypomina o obowiązku sporządzania przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 - Środek 2.2 - Działania wodno-środowiskowe
  11.01.2017

  Polskie ryby w Watykanie 2016


  Rybacy na tyle przyzwyczaili się do akcji promocyjnych z polskimi rybami w Watykanie, że już wczesną jesienią ubiegłego roku pytali o kolejny wyjazd. Jednak tym razem nie było to takie proste i to z dwóch powodów. Pierwszy, formalny - w związku z niespokojną sytuacją w Europie, także władze Watykanu przedsięwzięły szereg kroków dla podniesienia bezpieczeństwa, co z oczywistych względów nie ułatwiało uzgodnienia szczegółów naszego przyjazdu promocyjnego. Drugi powód, bardziej przyziemny, to w odróżnieniu od lat poprzednich, nasza akcja nie miała zapewnionego dofinansowania ze środków publicznych. Zdobycie ich od sponsorów, co było naturalną i jedyną alternatywą dla zorganizowania niezbędnego budżetu, było więc swego rodzaju testem opinii rybaków, co do efektów promocyjnych dotychczasowych wyjazdów do Watykanu (2013-2015).


  09.01.2017


  Siódmego stycznia 2017 r. zmarł Czesław Musiał

  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w kościele Michała Archanioła w Werbkowicach.


  05.01.2017

  RRW-22 RRW-23

  Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRS umieszczone są do pobrania druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23 z danymi za 2016 rok.

  Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).

  Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 15 marca 2017 roku, natomiast RRW-23 to 31 maja 2017 roku.
  17.12.2016


  "Panie Profesorze "larum grają" rybactwo, instytut w niebezpieczeństwie! A Ty nie wstajesz, za oręż nie chwytasz……………."

  Czternastego grudnia 2016 roku zmarł rybak legenda, mistrz i nauczyciel wielu z nas Profesor Stanisław Bontemps.

  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 12:00 na Cmentarzu na Powązkach w Warszawie.

  06.12.2016

  Pierwszy etap certyfikacji Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej


  Po 3 latach prac i konsultacji nad nowym Kodeksem Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb, w dniu 22.11.2016 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wręczono pierwsze certyfikaty. Spośród 50 gospodarstw rybackich, które zgłosiły się do weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu, z rąk przewodniczącego Zespołu Certyfikującego - Profesora Ryszarda Wojdy - certyfikaty otrzymało 48, w tym trzy o profilu pstrągowym.
  02.12.2016

  Dobrostan ryb - szkolenie - grudzień 2016

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  26.11.2016

  Z rybami wśród dzieci

  Pan Karp systematycznie propaguje wśród dzieci wiedzę o rybach i ich walorach odżywczych. Ostatnio na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 16 takich spotkań z dziećmi w wieku 4-10 lat. Doskonałym pretekstem do rozmowy z dziećmi stała się najnowsza książeczka Pana Karpia dla najmłodszych pt. "O rybaku i smoku niemytym". W bajce bohaterski smok i niemniej odważny rybak muszą przekupić jędzę Babę Bachę, żeby móc się napić cudownej wody z zaczarowanego źródła. Na szczęście słabym punktem Bachy jest ogromny apetyt na ryby, a dając jej ulubioną rybę "na patelnię", można było otrzymać wszystko...

  08.11.2016

  Wręczenie Certyfikatów KDPR


  Dnia 22 listopada br. o godz. 11:00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 (wejście A, sala A) odbędzie się uroczyste wręczenie pierwszych 48 Certyfikatów potwierdzających spełnianie przez gospodarstwa rybackie wymogów Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb.


  20.10.2016

  Apel - Opłaty za wodę - Rytwiany - 9 września 2016

  Apel do Posłów i Senatorów w sprawie wykreślenia zapisów o opłatach za pobór i odprowadzanie wody z obiektów akwakultury z rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo Wodne

  Tradycyjne stawy hodowlane istnieją w Polsce nieomal od początku naszej państwowości. W tym czasie przechodziły różne koleje losu, ale dzięki pokoleniowej pracy rybaków i mądrej polityce państwa stanowiły przez stulecia przyrodnicze enklawy i źródło cenionych polskich karpi. Dalszy byt licznych polskich stawów ( 70 000 ha) jest zagrożony z powodu zapisów rządowego projektu ustawy Prawo Wodne.
  18.10.2016

  Cena wigilijnych karpi w 2016 roku

  Przeprowadzenie wiarygodnej analizy rynku karpi i dokonanie prognozy cen na bieżący sezon, należy zacząć od oceny tegorocznej produkcji, która kolejny rok oscyluje w naszym kraju w strefach stanów niskich. Podczas wiosennych obsad materiału zarybieniowego, z jeszcze większa siłą niż w 2015 roku, rybacy odczuwali brak wystarczającej ilości kroczka. To zaś zmusiło hodowców do wyłączenia części stawów z produkcji handlówki lub do obsadzania ich narybkiem na rybę towarową, a to najczęściej przekłada się na odłowy karpi niewyrośniętych.


  23.09.2016

  KOMUNIKAT

  Zgodnie z zapowiedzią przekazaną przez Pana Janusza Wronę-Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MGMiŻS podczas Konferencji w Rytwianach (9 września 2016r.) informujemy, że spotkanie szkoleniowo-informacyjne dot. Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - Priorytet 2 odbędzie się dnia 4 października 2016r. o godzinie 11.00 w Hotelu Rytwiany ul. Radziwiłła 19.

  Szkolenie przeprowadzi Pan Janusz Wrona Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻS.

  Zapisy i kontakt: LGR Świętokrzyski Karp
  Tel. 15 8647806, kom. 782894120
  e-mail: biuro@swietokrzyskikarp.pl

  Wacław Szczoczarz
  Prezes LGR Świętokrzyski Karp

  22.09.2016

  Dobrostan ryb - szkolenie - październik 2016

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  07.09.2016

  Powstaje rzeźba wielkiego karpia

  Już wkrótce hodowcy będą mogli zamówić sobie dowolną liczbę odlewów karpi z żywicy i dzięki takim gadżetom skuteczniej reklamować swoje gospodarstwo, łowisko, czy restaurację.
  02.09.2016

  Przyszli Adepci Ichtiologii,

  Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi dodatkowy nabór na studia pierwszego stopnia na kierunku rybactwo.

  Tradycja kształcenia na kierunku rybactwo w Olsztynie sięga już 65 lat, a od 2015 roku jako jedyni w Polsce posiadamy na naszym kierunku ocenę wyróżniającą wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

  Szczegóły dotyczące studiów oraz uzupełniającego naboru na kierunek rybactwoznajdziecie Państwo na stronach internetowych


  14.08.2016

  lato i jesień 2016 w akwakulturze - Ogólnopolska konferencja - Rytwiany

  Minęło pół roku od naszej ostatniej konferencji rybackiej w Rytwianach "Wiosna 2016 w Akwakulturze" (130 uczestników). Dzisiaj karpiowy sezon 2016 dobiega końca, a Program Rybactwo i Morze w tym szczególnie interesujący rybaków śródlądowych Priorytet 2, nabiera realnych kształtów.

  Dlatego też, jeszcze przed jesiennymi odłowami i przed pisaniem rybackich wniosków o dofinansowanie Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp i Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" zapraszają na ogólnopolską konferencję

  lato i jesień 2016 w akwakulturze


  która odbędzie się 8 i 9 września 2016r. w Rytwianach (Hotel Rytwiany ul. Radziwiłła 19 )
  05.08.2016

  Padre Carpe na Światowych Dniach Młodzieży  Wiele wieków temu, Pan Jezus nad Jeziorem Galilejskim aby nakarmić 5 tysięcy mężczyzn, kobiety i dzieci, rozmnożył 2 ryby i 5 bochenków jęczmiennego chleba. Pan Karp z wiadomych względów nie mógł tamtemu cudowi dorównać, ale w ciągu 5 dni obecności na ŚDM wydaliśmy pielgrzymom z wielu krajów Europy i świata około 2 800 porcji karpi.


  01.08.2016

  Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w programie operacyjnym "Rybactwo i Morze"

  25.07.2016

  Kodeks w praktyce rybackiej  Wraz z nadejściem lipca zakończył się nabór wniosków o przyznanie certyfikatu Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej wpisanego na ministerialną listę kodeksów. Liczba wniosków ( aż 49 gospodarstw) pozytywnie zaskoczyła Komisję Certyfikacyjną KDPR, która pracuje pod przewodnictwem prof. Ryszarda Wojdy. Wrażenie jest tym większe, że są to gospodarstwa należące do grupy najmocniejszych gospodarstw karpiowych w Polsce, a ich potencjał produkcyjny oceniamy na ponad 7 tys. ton.  12.07.2016

  Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - KOPR

  W dniu 1 lipca byłem na spotkaniu w Ministerstwie GMiŻŚ na rozmowie z v-ce min Kozłowskim który uczestniczy w rozmowach na posiedzeniach URM w sprawach projektu Prawa wodnego. Rozmowa dotyczyła wyłącznie tej sprawy. Zostałem poinformowany ( przez bardzo sympatycznego młodego v-ce ministra naszego resortu GMiŻŚ), że resort nasz w sprawie podstawowej dot. opłat za wodę na stawy - stoi twardo za zwolnieniem z opłat za wodę hodowców ryb na stawach ZERO OPŁAT!! Takie stanowisko prezentuje także min K. Gróbarczyk.
  W najbliższych dniach odbędzie sie debata w URM nt projektu naszej ustawy Prawo wodne. Ww stanowisko nasz resort będzie prezentował wbrew przeciwnemu stanowisku w tej sprawie MŚ (Gajda).

  W związku z tym na spotkaniu w dniu 1 lipca postanowiliśmy o zawieszeniu naszych działań protestacyjnych. O wynikach posiedzenia powiadomię rybaków nasza internetową drogą.

  Przesyłam rybackie pozdrowienia
  Sławomir Litwin
  12.07.2016

  Szanowni rybacy -Hodowcy ryb!

  W dniu 22 czerwca 2016 pod Sejmem RP odbył się kolejny protest Rybaków przeciwko niekorzystnym zapisom w nowelizowanej ustawie Prawo Wodne. Protestantom stacjonarnym towarzyszyli również Rybacy zmotoryzowani, jeżdżący po Warszawie w oznakowanych hasłami protestacyjnymi pojazdach.

  W tym samym czasie w Sali Kolumnowej odbywała się konferencja rybacka Dzień Rybaka i Wędkarza zorganizowana przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych w porozumieniu z innymi organizacjami rybackimi. Przedstawiciele KOPPR również mieli swoją reprezentację w Sali Kolumnowej m.in. w osobie Przewodniczącego Sławomira Litwina, który przedstawił racje Rybaków odnośnie opłat za wodę i roli środowiskowej stawów, wielokrotnie już powtarzane. Pan Minister Mariusz Gajda nie był obecny na konferencji, natomiast Pan Minister Marek Gróbarczyk zapewnił, że nieustająco stoi po stronie Rybaków.

  Dziękujemy bardzo wszystkim obecnym na proteście Rybakom! Zapraszamy do oglądnięcia relacji fotograficznej na FB.
  30.06.2016

  Rybacka pikieta pod Sejmem
  30.06.2016

  Hodowcy ryb przeciwko nowemu Prawu wodnemu. Mają wsparcie marszałków - PAP

  Przedstawiciele hodowców ryb, sprzeciwiający się regulacjom proponowanym w projekcie nowego Prawa wodnego, zorganizowali w środę pikietę w Podzamczu k. Ogrodzieńca (Śląskie), gdzie obradował Konwent Marszałków. Samorządowcy zapewnili o wsparciu postulatów hodowców.
  19.06.2016

  KOPR - DEMONSTRACJE - TERMINY

  Drodzy Rybacy,

  Wobec nie załatwienia naszych spraw w projekcie ustawy Prawo Wodne (PW) przez MŚ, Komitet postanowił wesprzeć swoimi działaniami stanowisko Ministra M. Gróbarczyka -MGMiŻŚ, który popiera nasze żądanie zniesienia opłat za wodę na stawy.

  W związku z faktem, że MŚ NIE UWZGLĘDNIŁO PROPOZYCJI STRONY RYBACKIEJ W projekcie PW, KOPPR wyraził swoje niezadowolenie w liście skierowanym do Ministra Mariusza Gajdy w dniu 16 czerwca oraz planuje przedstawić swoje racje na kolejnych demonstracjach protestacyjnych:

  DEMONSTRACJA 1 - przed siedzibą MŚ W DNIU 21 CZERWCA . Zbiórka o godz.7.30.

  DEMONSTRACJA 2 - przed Sejmem RP w dniu "święta rybaka" w DNIU 22 CZERWCA. Zbiórka o godz 14.00, przewidywane zakończenie 18.00

  Obie demonstracje uzyskały zgodę Miasta Warszawa.
  Zgłoszenia do kol. S.Litwina tel.609026641.

  Pożądane posiadanie banerów! i wody mineralnej do rozdania przechodniom! (Biedronka -zgrzewka -6 szt=3 zł.)
  10.06.2016

  KOPR - Opłaty za wodę na stawy dla hodowców ryb

  W dniu 9 czerwca Komitet Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków , podjął kolejną akcję protestacyjną przed gmachem Ministerstwa Środowiska w Warszawie. W wyniku tego działania nastąpiło spotkanie z Panem Ministrem Janem Szyszką oraz Podsekretarzem Stanu Panem Mariuszem Gajdą.
  Przedstawiciele Komitetu zostali zaproszeni na rozmowy dot. opłat za wodę dla hodowców ryb w projekcie nowej ustawy prawo wodne. Efektem tych rozmów jest w terminie do 14-15 czerwca przedstawienie Komitetowi kolejnej propozycji rozwiązań dot. opłat za wodę na stawy dla hodowców ryb. Czekamy na pisemną propozycję MŚ.

  Planowany protest w dniu 10 czerwca został odwołany.

  z rybackim pozdrowieniem
  Przewodniczący Komitetu
  Sławomir Litwin
  09.06.2016

  O certyfikacji na konferencji zorganizowanej przez Carrefour.

  W dniu 20 maja 2016 r., w centrum konferencyjnym "Smak Kariery", odbyła się konferencja pt. "Odpowiedzialny połów z Carrefour". Spotkanie zostało zorganizowane przez Carrefour Polska z myślą o hodowcach i producentach ryb, zarówno stawowych jak również jeziorowych oraz morskich.

  Wśród wygłoszonych referatów znalazł się także temat dotyczący Kodeksu Dobrych Praktyk w Chowie i Hodowli Ryb (KDPR) oraz certyfikacji, opartej na przestrzeganiu wymogów KDPR. Referat wygłoszony został przez dr inż. Mirosława Cieślę ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W referacie omówiona została geneza powstania KDPR oraz cele, realizacji których służy Kodeks. Podkreślono, że KDPR jest obecnie jedynym w kraju kodeksem uznanym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jak również to, że na jego podstawie, w bieżącym roku, wydane zostaną pierwsze certyfikaty jakości.
  09.06.2016  Zarząd Towarzystwa Promocji Ryb, w związku z wieloma sygnałami od rybaków, którzy postulowali o przedłużenie okresu składania wniosku o przyznanie certyfikatu Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb wpisanego na listę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podjął decyzję o przedłużeniu tego okresu do 30 czerwca 2016r. Decyzja Zarządu TPR uwzględnia zaangażowanie rybaków w protesty przeciwko opłatom za wodę dla akwakultury i nałożenie się terminów tych protestów na majowe prace na stawach.


  03.06.2016

  Informacja Komitetu Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków z dnia 2.06.2016 r.

  Po spotkaniu rybaków w Ministerstwie Środowiska w dniu 30.05 br., gdzie nie doszło do porozumienia w kluczowej kwestii opłat za pobór i zrzut wody dla obiektów akwakultury, w dniu 1.06.br. w siedzibie Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Ministrów m.in. w sprawie projektu ustawy Prawo Wodne. W tym czasie, w godz. 14.00 - 16.00, przed siedzibą PRM odbyła się kilkudziesięcioosobowa pikieta rybaków protestujących przeciw zapisom w projekcie ustawy Prawo Wodne, które godzą w przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe znaczenie stawów hodowlanych.


  02.06.2016

  Pikieta rybaków przed siedzibą Prezesa Rady Ministrów

  Dnia 1 czerwca br. w godz. 14.00 - 16.00 w Warszawie, przed siedzibą Prezesa Rady Ministrów, odbyła się kilkudziesięcioosobowa pikieta rybaków protestujących przeciw zapisom w projekcie ustawy Prawo Wodne, które godzą w przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe znaczenie stawów hodowlanych. W tym czasie w siedzibie PRM odbywało się posiedzenie Rady Ministrów m.in. w sprawie projektu ustawy Prawo Wodne.
  Służby mundurowe próbowały "zakłócić" spontaniczną pikietę, ale obecność kamer telewizyjnych i indywidualny charakter protestu, pozwoliły na jego pokojowy przebieg.
  01.06.2016

  Informacja Komitetu Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków ze spotkania z Ministrem Mariuszem Gajdą w Ministerstwie Środowiska

  Spotkanie z udziałem Pana Mariusza Gajdy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska z przedstawicielami wszystkich środowisk rybackich reprezentujących polską akwakulturę, w sprawie treści projektu ustawy Prawo Wodne, odbyło się w dniu 30 maja br. Na wstępie przedstawiciele rybaków przedłożyli Panu Ministrowi swoje stanowisko odnośnie proponowanych stawek za pobór wody na stawy, w którym wykazali brak możliwości ponoszenia tego rodzaju opłat.


  01.06.2016

  STANOWISKO KOMITETU OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA PROTESTACYJNEGO RYBAKÓW

  Zważywszy na konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej, zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, my niżej podpisani, reprezentujący środowisko polskiej akwakultury, zgromadzone na spotkaniu w Żabieńcu 25 maja 2016 r. w Instytucie Rybactwa Śródlądowego, przedstawiamy następujące stanowisko w odniesieniu do propozycji zmian ustawy Prawo Wodne, otrzymanych z Ministerstwa Środowiska  Ostatni dzwonek - 31 maja

  Nie przegap terminu. Do dzisiaj wnioski o przyznanie certyfikatu złożyło już wiele gospodarstw z potencjałem produkcyjnym ok. 5 tyś ton.

  Zostało tylko 2 dni na złożenie wniosku o przyznanie w 2016 roku certyfikatu potwierdzającego stosowanie przez Twoje gospodarstwo rybackie Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb wpisanego na listę kodeksów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
  Wypełnienie listy sprawdzającej KDPR i wniosku o przyznanie certyfikatu zajmie Ci tylko jedną godzinę. Ewentualne wątpliwości wyjaśnimy po otrzymaniu Twojego wniosku. Certyfikat będzie promocją Twojego gospodarstwa rybackiego i będzie przydatny w Twoich kontaktach biznesowych.

  Dzisiaj rybacy śródlądowi słusznie protestują przeciw próbom wprowadzenia opłat za wodę pobieraną na stawy hodowlane, jako jeszcze jednego podatku nie mającego żadnego logicznego i prawnego uzasadnienia. Usługi pro środowiskowe świadczone przez stawy hodowlane są naszym koronnym argumentem w walce o przetrwanie polskich stawów i polskiej przyrody. Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej, jest potwierdzeniem pro środowiskowych funkcji stawów hodowlanych.

  Szczegóły dot. uzyskania certyfikatu znajdziesz na www.pankarprybacy w zakładce "Jak uzyskać certyfikat stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej"  Nie przegap terminu. Do dzisiaj wnioski o przyznanie certyfikatu złożyło już wiele gospodarstw z potencjałem produkcyjnym ok. 4 tyś ton.

  Dzisiaj rybacy śródlądowi słusznie protestują przeciw próbom wprowadzenia opłat za wodę pobieraną na stawy hodowlane, jako jeszcze jednego podatku nie mającego żadnego logicznego i prawnego uzasadnienia. Usługi pro środowiskowe świadczone przez stawy hodowlane są naszym koronnym argumentem w walce o przetrwanie polskich stawów i polskiej przyrody. Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej, jest potwierdzeniem pro środowiskowych funkcji stawów hodowlanych.

  Zostało już tylko 10 dni na złożenie wniosku o przyznanie w 2016 roku certyfikatu potwierdzającego stosowanie przez Twoje gospodarstwo rybackie Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb wpisanego na listę kodeksów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Szczegóły dot. uzyskania certyfikatu znajdziesz na www.pankarprybacy w zakładce "Jak uzyskać certyfikat stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej"
  22.05.2016

  Komitet Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków

  Szanowni Państwo,
  W związku z planowanym na 30 maja kolejnym spotkaniem z Panem Ministrem Mariuszem Gajdą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska zapraszam wszystkich rybaków zrzeszonych, niezrzeszonych, prezesów wszystkich organizacji akwakultury na spotkanie Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego w Żabieńcu, które ma się odbyć 25 maja 2016r o godz. 12.00. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie, więc proszę o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym. Zaproszenie będzie również widoczne na naszym profilu na Facebooku.

  Z rybackim pozdrowieniem, Sławomir Litwin
  - Przewodniczący KOPPR

  22.05.2016

  Rezolucja polskich rybaków śródlądowych

  My, Rybacy śródlądowi zgromadzeni 19 maja 2016r. w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu, biorąc pod uwagę zagrożenie dla bytu gospodarstw rybackich wynikające z projektu nowelizacji Prawa Wodnego, postanawiamy:

  1. Kontynuować protest rybaków mający na celu doprowadzenie do takich zapisów w projekcie ustawy Prawo Wodne, które nie zagrożą ekonomicznym podstawom funkcjonowania gospodarstw rybackich, w szczególności zwolnienia w projekcie ustawy Prawo Wodne z opłat za wodę (w jakiejkolwiek formie) pobieraną i odprowadzaną z obiektów chowu lub/i hodowli ryb.

  19.05.2016

  Akcja Hydrotechnika  W dniu 17 maja br. w Krynicy na odbywającym się ogólnopolskim sympozjum pn. "Hydrotechnika 2016", w trakcie referatu wygłaszanego przez Pana Ministra Mariusza Gajdę (tytuł referatu - "Reforma i plany rozwojowe gospodarki wodnej w Polsce"), doszło do tyle spontanicznej, co spektakularnej akcji protestacyjnej kilkunastu rybaków z Opolszczyzny, Świętokrzyskiego, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Akcja uzyskała również wsparcie Towarzystwa Promocji Ryb - "Pan Karp".
  Nie przegap terminu. Rybacy składają wnioski o przyznanie certyfikatu.

  Dzisiaj rybacy śródlądowi słusznie protestują przeciw próbom wprowadzenia opłat za wodę pobieraną na stawy hodowlane, jako jeszcze jednego podatku nie mającego żadnego logicznego i prawnego uzasadnienia. Usługi pro środowiskowe świadczone przez stawy hodowlane są naszym koronnym argumentem w walce o przetrwanie polskich stawów i polskiej przyrody. Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej, jest potwierdzeniem pro środowiskowych funkcji stawów hodowlanych.

  Zostało jeszcze dwa tygodnie na złożenie wniosku o przyznanie w 2016 roku certyfikatu potwierdzającego stosowanie przez Twoje gospodarstwo rybackie Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb wpisanego na listę kodeksów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Szczegóły dot. uzyskania certyfikatu znajdziesz na www.pankarprybacy w zakładce "Jak uzyskać certyfikat stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej"
  10.05.2016

  Zostało już tylko 22 dni

  Już tylko 22 dni pozostały na złożenie wniosku o przyznanie w 2016 roku certyfikatu potwierdzającego stosowanie przez Twoje gospodarstwo rybackie Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb wpisanego na listę kodeksów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Szczegóły dot. uzyskania certyfikatu znajdziesz na www.pankarprybacy w zakładce "Jak uzyskać certyfikat stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej"
  06.05.2016

  Pismo do Pani Premier Beaty Szydło - Prawo Wodne

  My, rybacy Gminy Brzeszcze i Powiatu Oświęcimskiego, zwracamy się do Pani Premier z serdeczną prośbą o spowodowanie uchylenia przepisów, które w ramach nowelizowanego Prawa Wodnego spowodują spadek opłacalności i bankructwa gospodarstw, gdzie hodowane są obecnie karpie...
  30.04.2016

  Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej
  - dar polskich rybaków dla świadomych konsumentów


  Od początku drugiej dekady XXI wieku na rynku spożywczym daje się zauważyć coraz szybszy wzrost świadomości konsumentów, w tym konsumentów ryb i produktów rybnych. Smakosze coraz częściej pytają nie tylko o ceny, ale też o to skąd ryba pochodzi - gdzie została złowiona albo hodowana, a w tym drugim przypadku również jakie miała warunki do życia w trakcie chowu.
  26.04.2016  Apel do wszystkich uczestników procesu legislacji nowej ustawy Prawo Wodne


  Tradycyjne stawy hodowlane istnieją w Polsce nieomal od początku naszej państwowości. W tym czasie przechodziły różne koleje losu, ale dzięki pokoleniowej pracy rybaków i mądrej polityce państwa stanowiły przez stulecia przyrodnicze enklawy i źródło cenionych polskich karpi.
  Dzisiaj ich los jest zagrożony poprzez wprowadzenie do niespójnego i pospiesznie procedowanego projektu ustawy Prawo Wodne opłat za pobór wód na potrzeby chowu lub hodowli ryb.
  Autorem projektu ustawy jest Ministerstwo Środowiska, które w myśl motta zamieszczonego na swojej głównej stronie www. mos.gov.pl "prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu."


  07.04.2016

  Dobrostan ryb - szkolenie - kwiecień 2016

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  05.04.2016

  Złota Płetwa Reklamy dla Pana Karpia

  Jest już drugi dzień kwietnia, więc można na poważnie. Otóż Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" zostało przed 2 dniami uhonorowane przez szanowną Kapitułę III Kongresu Rybnego, który pod patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marka Gróbarczyka odbywał się w Gdyni, nagrodą "Złotej Płetwy Reklamy" za konsekwentne działania promujące spożycie ryb na przestrzeni ostatnich lat.


  01.04.2016
  Tekst zamieszczony na Prima Aprilis, ale kto wie...


  Już wkrótce Polska karpiową potęgą na świecie?

  To co przez ostatnich wiele lat było zmorą polskiego karpiarstwa - spadek produkcji i konieczność importu karpi towarowych, już wkrótce może się zmienić i to diametralnie, o 180 stopni!
  16.03.2016

  Rusza nabór do technikum w zawodzie technik rybactwa śródlądowego w Sierakowie


  16.03.2016

  Redaktor Piotr Adamczewski nie żyje


  Znakomity krytyk kulinarny, autor kilkunastu książek (w większości poświęconych kuchni polskiej, jej tradycjom, obyczajom, i kulturze stołu) - dziennikarz, współautor przewodników po restauracjach Warszawy, autor bloga kulinarnego "Gotuj się" i audycji "Na apetyt... Adamczewski!" - emitowanej w radiu TOK FM, wieloletni sekretarz redakcji tygodnika "Polityka" - zmarł w Warszawie, 12 marca, w wieku 73. lat.

  Uczestniczył w warsztatach rybackich dla dziennikarzy zorganizowanych przez TPR "Pan Karp" w listopadzie 2011 roku
  10.03.2016

  RRW za rok 2015 - do 15 marca


  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie IRS są dostępne aktualne, zmodyfikowane kwestionariusze statystyczne RRW-22 i RRW-23.

  06.03.2016

  Wiosna 2016 w akwakulturze

  Zima to tradycyjny okres spotkań i konferencji hodowców karpi. W tym roku w dniach 16-17 lutego w Rytwianach w województwie świętokrzyskim, staraniem LGR świętokrzyski Karp, we współpracy Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp", odbyła się konferencja pn. "Wiosna 2016 w akwakulturze", która zgromadziła ponad 130 hodowców z całego kraju. Z pewnością magnesem, który przyciągnął tak dużą rzeszę rybaków, było wystąpienie dr Janusza Wrony na temat proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej uregulowań w sprawie dotacji i rekompensat przewidzianych w programie operacyjnym PO Rybactwo i Morze 20014-2020.
  06.03.2016

  IV Rynkowa Debata Karpiowa

  W trakcie konferencji w Rytwianach, w dniu 16 lutego br., odbyła się już czwarta Rynkowa Debata Karpiowa. W debacie, do której tematy przygotował zarząd Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp", wzięło udział około 80 hodowców. W trakcie dyskusji, zastanawiano się nad odpowiedziami na trzy tematy...

  26.02.2016

  Jak dzieci uczyły się rybactwa

  Pod koniec 2015 r. roku w piętnastu szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie 10 województw odbyły się warsztaty, na których prawie 500 dzieci uczyło się tajników hodowli polskich ryb oraz wartości odżywczych rybnych dań. Były to najbardziej aktywne szkoły, z których dzieci uczestnicząc w ogólnopolskim konkursie pn. "Zasmakuj w naszych rybach", sponsorowanym przez Fundusz Promocji Ryb, przesyłały przepisy na potrawy wigilijne z karpi...


  26.02.2016

  Forum Allerum - 1-3.03.2016r.

  Aller Aqua zaprasza na spotkania FORUM ALLERUM hodowców karpia i osób zainteresowanych. Poruszony zostanie temat obowiązków podatkowych w gospodarstwach rybackich, wsparcia dla akwakultury i rybactwa śródlądowego na lata 2014-2020, dobra pasza dobra na wszystko...

  16.02.2016

  Grzegorz Wójcicki zwycięzcą w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku 2015

  Pierwszą nagrodę w kategorii "gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu" z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela odebrali Anna i Grzegorz Wójciccy z Lokalnej Grupy Rybackiej "Świętokrzyski Karp". Kapituła konkursu doceniła ostatnie osiągnięcia Gospodarstwa Rybackiego Budy z gminy Busko-Zdrój - wybudowanie "Jesionowego Dworku" z bazą gastronomiczną, noclegową i zapleczem dla wędkarzy. Warto też przypomnieć, że nagrodzeni przeprowadzili w ostatnich 2 latach bardzo udane i spektakularne akcje promocyjne pod hasłem "Świętokrzyski Karp - smak, zdrowie, tradycja". Wraz z Towarzystwem Promocji Ryb "Pan Karp" zainaugurowali m.in. wydawania gazety rybackiej "Świętokrzyski Głos Pana Karpia", przeprowadzili akcję promocji karpi z kieleckim i śląskim oddziałem Caritasu, a także w ogólnopolskich stacjach radia i telewizji. Gospodarstwo Rybackie Budy wydało również plakaty, ulotki i kalendarze dla konsumentów, a także grę planszową dla dzieci pt. "Jak rosną karpie w świętokrzyskim stawie".


  09.02.2016


  8 lutego zmarł Mirosław Kotlarz, wielki pasjonata ryb, leśnictwa, łowiectwa i przyrody.

  Msza pogrzebowa odbędzie się w Kościele Parafialnym w Pokoju 12 lutego br. o godz. 13:00

  Cześć Jego pamięci!


  07.02.2016

  Konferencja - Wiosna 2016 w akwakulturze

  Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp i Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" zapraszają na ogólnopolską konferencję "Wiosna 2016 w akwakulturze"

  miejsce konferencji:
  Rytwiany - Hotel Rytwiany ul. Radziwiłła 19
  liczba miejsc ograniczone
  31.01.2016

  Rybactwo kierunkiem studiów - Kampus UWM - Kortowo

  07.01.2016

  Sprawozdanie - PO RYBY 2007-2013 - do 21 stycznia

  Towrzystwo Promocji Ryb przypomina o obowiązku sporządzania przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 - Środek 2.2 - Działania wodno-środowiskowe
  05.01.2016

  Do trzech razy sztuka? czyli Polskie ryby w Rzymie.


  Zacznę jak w Krzyżakach Sienkiewicza: "W Tyńcu, w gospodzie "Pod Lutym Turem", należącej do opactwa, siedziało kilku ludzi, słuchając opowiadania wojaka bywalca, który z dalekich stron przybywszy, prawił im o przygodach, jakich na wojnie i w czasie podróży doznał." Ów człek to Łokietek z Przyborowa. Na niejednej był wojnie, ale też z niejednego pieca chleb jadł i wiedział, że do dobrego chleba karp pasuje.....
  Ponad 600 lat później do gospody tynieckiej karpie swe dostarczał Marian z Przyborowa prapraprawnuk Łokietka...


  31.12.2015

  RRW za rok 2015 - zmodyfikowane kwestionariusze


  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że na stronie IRS są dostępne aktualne, zmodyfikowane kwestionariusze statystyczne RRW-22 i RRW-23.


  21.12.2015

  10 tysięcy porcji tradycyjnego, wigilijnego karpiam na największy wigilijnym stole w Europie

  W niedzielę (20 grudnia) krakowski Rynek po raz kolejny stał się największym stołem wigilijnym w Europie. Wszystko za sprawą znanego restauratora i filantropa Jana Kościuszko, który od prawie dwóch dekad organizuje akcję przedświątecznej pomocy dla najuboższych. W tym roku przedsięwzięcie odbyło się na niespotykaną dotąd skalę.

  W gronie tegorocznych partnerów znalazł się również Pan Karp dzięki Grupie Very Good i należącego do niej Gospodarstwa Rybackiego Dolina Będkowska.  16.12.2015

  Średniowieczny transport karpi

  Chociaż ojczyzną karpi jest Azja i Europa Południowo-Wschodnia, to ryba ta mocno wpisała się w polską tradycję. I nic dziwnego, bo u nas hoduje się ją od ponad ośmiuset lat. W Tyńcu pod Krakowem i w Toruniu zaprezentowano, jak ongiś wyglądał transport karpi.


  11.12.2015

  Termin składania wniosków przez rybaków upływa 14 grudnia 2015r.


  04.12.2015

  Odszkodawania za susze na obiektach stawowych uruchomione.

  Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 3 grudnia 2015 r. przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana (po podpisaniu rozporządzenia i opublikowaniu) umożliwi udzielanie pomocy dla podatników podatku rolnego rolników-rybaków, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich).

  Pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy _de minimis_ w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego. Aby uzyskać pomoc niezbędne będzie złożenie wniosku w powiatowym biurze ARiMR w terminie do 14 grudnia 2015 r.


  04.15.2015

  Dobrostan ryb - szkolenie - grudzień 2015

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  23.11.2015

  Dr Janusz Wrona Dyrektorem Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Dr Janusz Wrona z dniem 23 listopada br. został mianowany przez Ministra Marka Gróbarczyka na stanowisko Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
  Nowy dyrektor do listopada ub. roku pełnił funkcję Z-cy Dyrektora DR MRiRW, a w latach 2003-2008 Naczelnika w Departamencie Rybactwa ARiMR. Wcześniej, jako absolwent Wydziału Rybackiego ART w Olsztynie (1978r.), pracował w gospodarstwach rybackich Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu i Częstochowie, Spółdzielni Rolniczej w Szczekocinach i prowadził własne gospodarstwo karpiowe w Prusicku. W roku 2003 obronił rozprawę doktorską na temat rybostanu zbiornika zaporowego Poraj, gdzie promotorem był Profesor dr hab. Janusz Guziur. Gratulujemy wyboru, życzymy satysfakcji i sukcesów w pracy dla dobra polskiego sektora rybnego.
  22.11.2015

  Inauguracyjne spotkanie w sprawie wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich

  W dniu 15 października br. w gmachu MRiRW odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. wdrażania "Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich w Chowie i Hodowli Ryb". W spotkaniu oprócz przedstawiciela Departamentu Rybołówstwa MRiRW uczestniczyli reprezentanci pięciu organizacji rybackich.

  Zebrani ustalili, że rozpoczynają prace nad regulaminem wdrażania Kodeksu, w tym funkcjonowania Zespołu. Ustalono, że regulamin powstanie do końca br., natomiast wnioski o przyznanie certyfikatu, potwierdzającego stosowanie Kodeksu w gospodarstwie rybackim, będzie można składać od stycznia 2016 roku.
  21.11.2015

  Zasmakuj w naszych rybach  10.11.2015

  Jesienne promocje

  Pan Karp wędrował w tym roku po wielu imprezach promocyjnych w całym kraju. Po wyjazdach wiosenno-letnich, kiedy to byliśmy na targach Polfish w Gdańsku, na Motoarenie w Toruniu, a także w wielu gminach świętokrzyskich, nadszedł ostatnio czas na promocje jesienne. Tym razem nasz Karpiowóz dotarł do Kalet, Gniazdowa i Skoczowa na Śląsku, do Krogulnej na Opolszczyźnie, a także do Rudy Żmigrodzkiej na Dolnym Śląsku.
  07.11.2015

  Dobrostan ryb - szkolenie - listopad 2015

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi


  12.10.2015

  Polak, Węgier dwa bratanki

  W dniach 22-24 września 2015r. odbyło się Węgiersko-Polskie Spotkanie Producentów Ryb. Gościnne gospodarstwo rybackie w Akaszto - ok. 200 ha tradycyjnych stawów karpiowych z przetwórnią ryb, jesiotrową hodowlą pod dachem i elegancką bazą hotelowo-gastronomiczną, przyjęło na trzy dni 50 węgiersko-polskich gości. Ze strony polskiej organizatorem i koordynatorem spotkania był dr Sławomir Krejszeff z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.


  11.10.2015

  "Świętokrzyski Głos Pana Karpia" wśród najlepszych

  "Świętokrzyski Głos Pana Karpia", czyli pismo dla rybaków i przyjaciół rybactwa, wydawane przez nasze Towarzystwo, zalicza się do grona najlepszych polskich biuletynów. Tak 1. października orzekli specjaliści, zasiadający w jury 15. jubileuszowej edycji ogólnopolskiego Konkursu Biuletynów Firmowych, organizowanego przez warszawską agencję doradczą i wydawniczą Agape.  07.10.2015

  Wyniki monitoring LGR Świętokrzyski Karp dotarły do Ministerstwa


  Pan dr Marek Sawicki
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


  Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu br. Lokalne Grupy Rybackie przeprowadziły ogólnopolski monitoring, który dotyczył wpływu suszy na stan hodowli karpiowych w sezonie 2015. Otrzymaliśmy w ten sposób 135 sprawozdań z obiektów, na których susza spowodowała straty hodowlane. Ich powierzchnia stanowi ponad 60% całkowitej powierzchni stawów karpiowych w naszym kraju.


  04.10.2015

  Pan Karp na 3. Międzynarodowej Konferencji Karpiowej w Vodnianach 3-4 września 2015

  Pierwsza międzynarodowa konferencja karpiowa odbyła się cztery lata temu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą z inicjatywy Instytutu Rybactwa Śródlądowego i firmy Aller Aqua. Idea wspólnych spotkań karpiarzy była kontynuowana w 2013 r. we Wrocławiu, by w tym roku po raz pierwszy zaistnieć u naszych południowych sąsiadów. Gospodarzami trzeciej międzynarodowej "karpiówki" był Wydział Rybactwa i Ochrony Wód Południowoczeskiego Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach.  13.09.2015

  Apel do Prezesów organizacji rybackich
  Dotyczy: sprzedaż żywych ryb


  W trakcie ostatnich prac legislacyjnych w naszym Sejmie rozpoczęto procedowanie nad zmianami ustawy o ochronie zwierząt, gdzie w art. 6 ust. 2. zdanie wstępne otrzymuje następujące brzmienie: "Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: pkt.18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie.


  12.09.2015

  Rybacy mają kodeks

  Po wielu miesiącach prac koncepcyjnych, dopracowywania szczegółów, a potem konsultacji w środowisku rybackim, powstał Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb. Autorami i konsultantami są znani eksperci rybaccy - przedstawiciele 3 organizacji rybackich (PTRyb, SPRŁ i TPR).


  10.09.2015

  Susza na stawach - Apel do wszystkich Lokalnych Grup Rybackich w Polsce

  Susza tego roku dotknęła na niespotykaną od wielu lat skalę większą część Polski. Wyschła ziemia, wyschły rowy melioracyjne, leśne cieki, jeziorka, strumyki, a nawet niektóre rzeki. Nie ominęła także stawów hodowlanych. Te rezerwuary wody długo opierały się suszy, stając się często jedynymi w okolicy dostarczycielami wody. Stawy powoli oddawały przyrodzie zgromadzoną wiosną cenną wodę, utrzymując życie biologiczne w odpływających z nich strumykach.  06.09.2015


  Zmarł Lech Szarowski 1951-2015

  Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 9 września 2015r. (środa) o godz. 15:30 w Kaplicy przy cmentarzu w Brzeszczach


  Lecha poznałem 30 lat temu, kiedy sam, krótko przed trzydziestką rozpoczynałem swoje życie naukowe w ośrodku PAN w Gołyszu. Profesjonalny, metodycznie świetnie przygotowany, pokazywał mi swój warsztat naukowy, a zajmował się wówczas badaniami odżywiania się karpi. Wiele godzin przegadanych o rybach, rybactwie, bioenergetyce, metodach naukowych, szybko minęło.
  03.09.2015

  Profesor (emeritus) Stanisław Bontemps kończy 90 lat!
  ".................. idziemy przez życie w podskokach............."( z Kabaretu Olgi Lipińskiej)

  Profesora poznałem w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wspierał wtedy legendę polskiego rybactwa, sędziwego dyrektora i założyciela Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie prof. Stanisława Sakowicza. Zwróciłem wtedy uwagę na szorstką przyjaźń mistrza i ucznia. Nie myślałem, że uczeń stanie się dla mnie mistrzem i po latach stanie się legendą rybactwa.


  03.09.2015

  Połów grzybów na wodzie z Panem Karpiem

  Już 5 września 2015r. odbędzie się V Rodzinne Grzybobranie wraz z IV Świętem Truszczycy. Zapraszamy na degustację potraw z dziczyzny przygotowane przez Koło Łowieckie Kania oraz degustację potraw z ryb przygotowane przez karpiowóz.


  03.09.2015  25.08.2015

  Hodowcy ryb: zła sytuacja na stawach w związku z suszą
  onet.biznes

  Mało wody w stawach i zlewniach, niski poziom tlenu, zakwit sinic - to problemy, z jakimi przez suszę zmagają się hodowcy ryb. Niektórzy notują śnięcia. By ratować sytuację, ograniczają karmienie, a więc i przyrosty ryb. Straty będą, ale dziś trudno je oszacować - mówią.


  25.08.2015

  Pan dr inż. Grzegorz Dietrich
  Dyrektor
  Instytutu Rybactwa Śródlądowego
  im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie


  W imieniu Zarządu Towarzystwa Promocji Ryb pragnę pogratulować Panu wyboru na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Jest to funkcja bardzo istotna zarówno dla polskiej nauki, jak i praktyki rybackiej. Życzę Panu sukcesów i podejmowania trafnych decyzji, które dobrze przysłużą się polskiemu rybactwu śródlądowemu. Jednocześnie, kontynuując tradycyjnie dobre wzajemne relacje pomiędzy Instytutem a Towarzystwem Promocji Ryb, które są doceniane przez sektor, pozwolę sobie przedstawić profil i dotychczasowe działanie naszej organizacji.


  19.08.2015

  Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb 2015 za nami...

  W upalny 14 dzień sierpnia br. przedstawiciele Towarzystwa Promocji Ryb spotkali się w Polichnie k. Piotrkowa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu.

  Rybacy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej i po dyskusji nad nimi podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi. Najważniejsze wątki, które przewinęły się w trakcie sprawozdań...  18.08.2015

  Niedotlenione karpie

  Stawy w obliczuj klęski, wody jest coraz mniej, a temperatura bez przerwy rośnie, z dnia na dzień rosną też straty rybaków...  18.08.2015

  Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb

  Obserwując zmiany w unijnym i krajowym prawodawstwie w całym sektorze rolnym, a także ewolucję postaw konsumentów na polskim i europejskim rynku spożywczym, Towarzystwo Promocji Ryb doszło do wniosku, że już w najbliższej przyszłości bardzo przydatnym może się okazać wykorzystanie stosowanych obecnie w rybactwie stawowym dobrych praktyk rybackich dla skuteczniejszego konkurowania o względy konsumentów.  06.08.2015

  Towarzystwo Promocji Ryb zaprasza na Konferencję Rybacką - Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb

  Towarzystwo Promocji Ryb ma zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnej konferencji rybackiej organizowanej w związku z wydaniem decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisaniu naszego Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb w wykazie kodeksów prowadzonym przez Ministra pod numerem 01.


  30.07.2015

  III Międzynarodowa Konferencja Karpiowa - 3-4 września, Vodňany, Czechy

  W imieniu Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności hodowców karpia, przedstawicieli stowarzyszeń, władz rządowych, służb weterynaryjnych, uniwersytetów i instytutów do udziału w III Międynarodowej Konferencji Karpiowej.
  16.07.2015

  XL Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych oraz Techologiczne Targi Akwakultury

  Już dziś zarezerwuj datę! 8-9 października 2015
  dwa arcyinteresujące wydarzenia branży rybackiej
  - Hotel Mercure Gdynia, ul. Armii Krajowej 22 -

  16.07.2015

  I etap kampanii promocyjnej pn. "Pan Karp zarybia Wisłę"

  W dniu 16.06.br. - zakupiono ponad 13 tys. sztuk narybku suma, które zostały wpuszczone do Wisły przez zaproszone dzieci ze szkoły nr 8 i nr 12 z Włocławka (zostały one przywiezione z centrum Włocławka wynajętym autokarem). W akcji zarybieniowej wzięło udział 2 ichtiologów, po jednym ze strony organizatora i użytkownika rybackiego. W trakcie zarybiania przeprowadzono pogadankę i konkursy o tematyce ekologii Wisły i jej rybostanie. Rozdano dzieciom torby z gadżetami, plansze z rybami i statuetki. Zostały również rozdane dodatkowe gadżety ufundowane przez TPR "Pan Karp" (daszki, breloczki). Akcja zarybieniowa była fotografowana i filmowana.


  16.07.2015

  Bieg po karpia

  W niedzielę 14 czerwca 2015r. na Stadionie Miejskim w Nakle odbył się XXVI Bieg Uliczny im. Klemensa Biniakowskiego pod hasłem BIEG PO KARPIA.

  Zawody otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - Sławomir Napierała. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali dyplomy, statuetki, medale i nagrody rzeczowe. Nagrody wręczali: córka Klemensa Biniakowskiego - Gabriela Rompalska, Dyrektor ZOOR - Zbigniew Boczan, Radny Rady Miejskiej w Nakle - Jan Grabarski oraz przedstawiciel Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" w Toruniu - Justyna Klonowska.


  13.06.2015

  Festyn rodzinny z Panem Karpiem


  13.06.2015

  Bieg po karpia - XXVI bieg uliczny


  06.06.2015

  Innowacyjność w tradycyjnej technologi produkcji ryb - warsztaty - 9-10 czerwca 2015 - Ustroń

  Warsztaty adresowane są do producentów żywności pochodzącej z gospodarstw śródlądowych, hodowców ryb oraz przetwórców, stosujących tradycyjne metody produkcji i przetwórstwa. Celem warsztatów jest zaprezentowanie, przez zaproszonych wykładowców, informacji dotyczących wybranych tematów o charakterze innowacyjnym mających istotne znaczenie dla funkcjonowania oraz rozwoju rybactwa przy jednoczesnym zachowaniu jego tradycyjnego charakteru.


  06.06.2015

  Tysiąc porcji karpia rozeszło się w rekordowym czasie

  Z satysfakcją informujemy, że na Toruńskim Stadionie Żużlowym Motoarena padł Rekord Polski w jedzeniu smażonego karpia - 1000 porcji wydaliśmy w 33 minuty. Na dowód tego jurorzy z Polskich Rekordów i Osobliwości wystawili stosowny certyfikat.  31.05.2015

  Pan Karp z karpiem i dziećmi z Żabiego Kraju w TVP2 - Pytanie na Śniadanie  26.05.2015

  Dobrze zaprezentowana rybacka promocja

  W sobotę 16 maja w ogrodach SGGW w Warszawie miał miejsce doroczny piknik "Poznaj dobrą żywność". Zaproszenie na tę wielką krajowa prezentację polskiej żywności otrzymał od ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Związek Producentów Ryb. /ZPR/ Miałem przyjemność na tym pikniku reprezentować nasz Związek. Zostałem mile zaskoczony kiedy wśród bardzo licznych producentów polskiej żywności szczególnie przemysłu i przetwórstwa miesnego i mleczarskiego dostrzegłem nasze polskie rybackie stoisko. Tej tak potrzebnej naszej rybackiej działalności prezentacji na różnorodnych o może mniejszej tez skali niż ta na SGGW dokonała Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp.

  19.05.2015

  Czym jeździ Pan Karp? Oczywiście... Karpiowozem!


  18.05.2015

  Rybackie warsztaty dla dzieci

  Towarzystwo Promocji Ryb we współpracy z Lokalną Grupą Rybacką "Nasza Krajna i Pałuki", a także dzięki uprzejmości Gospodarstwa Rybackiego Ślesin k/Nakła prowadzi obecnie cykl rybackich warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych. W programie znajduje się zapoznanie dzieci z obiegiem wody na stawach rybackich, cyklem hodowli karpi, budową stawów, a także pokaz odłowów i karmienia ryb. Bardzo ważnym elementem jest również pokazanie ciekawych gatunków ptaków i innych zwierząt Zajęcia kończą się konkursami wiedzy o hodowli ryb i zawsze oczekiwanym przez dzieci ogniskiem. Przewidujemy przeszkolenie 10 grup o łącznej liczbie ponad 300 dzieci.


  17.05.2015

  Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb

  Kodeks niniejszy jest dokumentem określającym zespół najważniejszych zasad, których przestrzeganie gwarantuje zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych przez obiekty w których prowadzony jest chów i hodowla ryb, produkcji ryb zapewni właściwe jej miejsce i rangę wśród innych gałęzi sektora produkcji żywności, rybom zaś umożliwi wzrost w warunkach jak najmniej ingerujących w ich przystosowania naturalne.


  16.05.2015

  I nikt na szczęście nie dostani e w łapę - Karpie z hipermarket E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy.... - PASSA nr 19(758)

  Cztery lata trwały w Rejonowym Sądzie Karnym Warszawa Mokotów (sygn.akt XIV K -44/12) szczegółowe rozważania, czy pracownicy działu rybnego ursynowskiego hipermarketu E. Leclerc, handlując w okresie przedświątecznym żywym karpiem, naruszyli ustawę o ochronie zwierząt, czy nie. Sąd uznał, że skierowane przeciwko nim oskarżenie jest całkowicie chybione. Oskarżycielem prywatnym była organizacja pozarządowa...


  01.05.2015

  Jedząc karpie chronisz przyrodę

  Ogólnopolski konkurs dla dzieci pt. "Jedząc karpie chronisz przyrodę" rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęły łącznie 447 prace. Jury w składzie Alicja Wieczorek - artysta malarz, Dawid Kurkowski - artysta rzeźbiarz, Jakub Jaszewski - artysta grafik, po obejrzeniu prac przyznało...
  27.04.2015

  Wkrótce Polfish 2015 - zapraszamy rybaków. Pan Karp też tam będzie

  24.04.2015

  Kormorany kontra karpie
  TVP Kielce

  Jeden zjada dziennie ponad pół kilograma ryb, ale na stawach można spotkać ich całe setki; to prawdziwa inwazja - tak o kormoranach mówią świętokrzyscy hodowcy. Ptaki, których z roku na rok jest coraz więcej, zjadają mniejsze i ranią większe ryby. Właściciele stawów hodowlanych liczą straty i załamują ręce, bo ich wróg numer jeden znajduje się pod częściową ochroną.
  24.04.2015

  Nabór do Technikum Rybackiego - Zespół Szkół w Sierakowie

  Wszystkich prosimy o przekazywanie informacji gimnazjalistom płci obojga ;-) o trwającej rekrutacji do Technikum Rybackiego w Sierakowie - w zeszłym roku udała się nam wszystkim reaktywacja klasy Rybackiej, w tym roku liczymy na pełną 20 osobowa klasę !  Oprócz nauki w szkole zawodowej Stowarzyszenie LGR Obra - Warta zapewnia dla każdego pierwszoklasisty bon edukacyjny w wysokości 500 zł , a dla wszystkich uczniów Technikum atrakcyjne Stypendia za wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne, praktyki w terenie, wyjazdy szkoleniowe w tym również zagraniczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z koleżanką Agnieszką Walczak: telefoniczny 781 632 885 lub mailowy a.walczak@lgrow.pl - udzielimy wszelkich informacji i przekażemy wzory niezbędnych dokumentów.

  18.04.2015

  Bajki Pana Karpia na antenie.

  Prosimy o rozpowszechnienie wśród dzieci i znajomych informacji, że w najbliższą niedzielę ( i w kolejne niedziele) o godzinie 10.50 w Radio Katowice będą czytane bajki Pana Karpia. Można odsłuchiwać również przez Internet: więcej
  16.04.2015

  Rybacki Uniwersytet Prawniczy - teoria i praktyczna wiedza dla hodowców ryb  Choć w ostatnich latach w naszym kraju nie brakuje konferencji i szkoleń dla sektora rybackiego, to w tym przypadku można śmiało mówić o "strzale w dziesiątkę" i pełnym sukcesie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.
  16.04.2015

  Ogłoszenie konkursowe  Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" ogłasza konkurs ogólnopolski dla dzieci uczęszczających od "zerówki" do klasy szóstej szkoły podstawowej w kategori plastycznej oraz teatralnej
  04.04.2015

  Pan Karp ma już 10 lat  Mija właśnie 10 lat od momentu, gdy w Żabieńcu zebrała się grupa rybaków, którzy patrząc w przyszłość, już wówczas wiedzieli, że nadejdą czasy, gdy o zbyt karpi na rynku trzeba będzie mocno walczyć. Z biegiem lat, widząc aktywność Pana Karpia, a szczególnie ogólnopolskie telewizyjne kampanie promocyjne, które organizowane były z ogromną pomocą Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, do naszej organizacji przyłączali się wciąż nowi zwolennicy aktywności rynkowej.
  23.03.2015

  Promocja gospodarki karpiowej w Telewizji Regionalnej

  Pan Karp realizuje nowy projekt, gdzie promowane będą: rybactwo, stawy karpiowe i przyroda, która kwitnie dzięki pracy rybaków i gustom kulinarnym smakoszy zdrowego karpiowego mięsa. Już wkrótce emisja pierwszego odcinka filmu, który pojawi się w antenie TVP Regionalna. Będzie on poświęcony ptakom, które mieszkają na stawach i tym, które tylko odpoczywają na terenie gospodarstw rybackich w drodze na daleką północ, gdzie już wkrótce założą swoje gniazda. Pokazani będą tam również miłośnicy fotografii przyrodniczej - Andrzej Iwanowski i Leszek Szóstak z Brodnicy, dla których stawy są swoistą Mekką, do której zjeżdżają, gdy na stawach pojawiają się wyjątkowo interesujące gatunki ptaków. Kolejne dwa odcinki będą poświęcone roślinom wodnym i rybom, a wszystko to oczywiście w kontekście gospodarki karpiowej.

  22.03.2015


  11.03.2015

  Najwyższy czas wysłać RRW-22

  25.02.2015

  Towarzystwo Promocji Ryb Zaprasza na III Zjazd Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego

  III szkolenie odbędzie się w dniach 23-25 marca 2015 r. w Hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach

  Podczas III zjazdu omówione zostaną zasady Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, który będzie podstawą finansowania większości inwestycji w akwakulturze w najbliższych latach, także...
  24.02.2015

  Aktualizacja Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły  22.02.2015

  Dziękujemy Panie Dyrektorze, będziemy pamiętać

  Pod koniec zeszłego roku, dowiedzieliśmy się o śmierci Andrzeja Najmana, pierwszego dyrektora Departamentu Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmarł 25 listopada 2014 roku w wieku 67 lat. Był już na emeryturze i wrócił do domu do Sławna, po latach opieki nad mamą i pracą w ARiMR w Warszawie.

  Wiele się od niego nauczyliśmy jako początkujący urzędnicy, wiele zawdzięcza mu rybactwo, w którego wspieranie zaangażował się bez reszty.


  20.02.2015

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach promocyjnych, wspierających proces konsultacji społecznych projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy dla regionów wodnych: Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki


  14.02.2015

  Caritas rozdał 3 tony karpi

  Tuż przed świętami Bożego Narodzenia wśród podopiecznych Caritasu w Katowicach i Kielcach zapanowała prawdziwa radość. Okazało się, że aż 2 tysiące rodzin miało szansę otrzymać nie lada prezent - wigilijnego karpia.  14.02.2015

  Jerzy Perlik z Rakowa Mistrzem Polski w hodowli karpi

  Niby tylko gra i to na dodatek planszowa, ale takich emocji na twarzach dorosłych dawno nie widziano. Aż 64 osoby stanęły w szranki do rywalizacji o Mistrzostwo Polski w Planszowej Hodowli Karpi, którą rozegrano w centrum konferencyjnym Magellan w dniu 12 stycznia br.  14.02.2015

  Wieczne Miasto po raz drugi - czyli nasze ryby dla Polaków w Rzymie.

  Miało być zupełnie inaczej, ale okazało się, że w Rzymie nie tylko Gwardia Szwajcarska lubi polskie ryby. Z perspektywy kilku dni po wyprawie, myślę, że z punktu widzenia tegorocznej promocji wyszło lepiej, niż gdybyśmy odwiedzili dzielnych papieskich żołnierzy. Na szczęście w Rzymie są Polacy, którzy na polskie ryby czekali z jeszcze większym wytęsknieniem. Ale do rzeczy.  13.02.2015

  echo Karpiowozu


  13.02.2015

  Rybacki Uniwersytet Prawniczy

  W I Zjeździe Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego, szkolenia organizowanego z inicjatywy Towarzystwa Promocji Ryb w ramach PO RYBY 2007-2013 udział wzięło ok. 160 rybaków z całego kraju; przeważali hodowcy karpi, choć nie zabrakło także reprezentantów akwakultury pstrągowej i rybołówstwa morskiego. Zjazd rozpoczął się od ceremonii wręczenia indeksów, w których "studenci" starannie będą gromadzić "zaliczenia" poszczególnych przedmiotów.
  10.02.2015

  Towarzystwo Promocji Ryb w dniach 16-18 lutego 2015 r. w toruńskim hotelu FILMAR organizuje II zjazd Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego.

  Także tutaj organizatorzy postarali się o zapewnienie ciekawych wykładów i seminariów z różnych obszarów prawa, dotykających bezpośrednio rybaków. Wychodząc na przeciw postulatom uczestników szkolenia, z których większość podejmuje lub zamierza podjąć w swoich obiektach akwakultury działalność przetwórczą, w sesji poświęconej prawu żywnościowemu przedstawione zostaną prelekcje...


  08.02.2015

  II zjazd Rybackiego Uniwersytetu Rybackiego

  Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji szkoleniowej Towarzystwa Promocji Ryb, która odbędzie się w Toruniu w dniach 16-18 lutego 2015 r. w Hotelu Filmar
  07.02.2015

  Kampania billboardowa Pana Karpia

  W grudniu ubiegłego roku nie tylko promowaliśmy spożycie karpi w mediach drukowanych i elektronicznych, w Łodzi miała miejsce promocja za pomocą billboardów. Akcja ta była efektem współpracy Towarzystwa Promocji Ryb z dwoma gospodarstwami rybackimi z rejonu Łowickiej Grupy Rybackiej - Łyszkowice Sp. z o.o. i Borland S.C. Projekt planszy billboardu powstał na bazie rysunku Zbigniewa Piszczaki.


  26.01.2015

  Przedświąteczna podróż "Pana Karpia"

  Jorguś, dzwoń po ciotka Gertruda, bo tyn karpiowóz co go w Teleexpressie pokozali, jest już u nos - usłyszałem na parkingu pod TESCO w jednym ze śląskich miast dzień przed Św. Mikołajem. Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" wraz z Lokalną Grupą Rybacką "Świętokrzyski Karp" chcą zmienić polskie głęboko zakorzenione przyzwyczajenia. Co jakiś czas inicjują kolejne działania mające na celu ożywienie rynku sprzedaży produktów wyjmowanych z tysięcy hektarów stawów. Ostatnio jeżdżąc po kraju zachęcali do spożywania ryb słodkowodnych nie tylko od święta.
  19.01.2015

  Ogólnopolski Konkurs dla dzieci pod nazwą "Jedząc karpie, chronisz przyrodę"


  03.01.2015

  Sprawozdanie - PO RYBY 2007-2013 - do 21 stycznia

  Towrzystwo Promocji Ryb przypomina o obowiązku sporządzania przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 - Środek 2.2 - Działania wodno-środowiskowe
  07.12.2014

  Uwaga przyszli studenci "Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego"

  Pierwszy zjazd rybaków na Rybackim Uniwersytecie Prawniczym odbędzie się w Hotelu MAGELLAN*** Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz w dniach 12-14 stycznia 2015 r. Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 30 grudnia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.pankarprybacy.pl .
  Dostęp do tego specjalistycznego szkolenia mają wszyscy hodowcy karpi, pstrągów i innych ryb śródlądowych. O kolejności przyjęć, decyduje kolejność zgłoszeń.
  17.11.2014

  Rybacki Uniwersytet Prawniczy już zimą

  Szanowni Państwo,
  W związku z deklarowanym wielokrotnie przez Państwa zapotrzebowaniem na szkolenie w zakresie uwarunkowań prawnych gospodarki rybackiej, Zarząd Towarzystwa Promocji Ryb w lecie br. rozesłał do swoich członków ankietę w sprawie najbardziej oczekiwanych tematów prawnych.
  16.11.2014

  Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej - Główny Lekarz Weterynarii

  Mając na uwadze, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje.

  W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
  09.11.2014

  Kodeks na ukończeniu
  źródło: Magazyn Przemysłu Rybnego

  Przygotowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich znajduje się obecnie w końcowej fazie. Eksperci nanoszą do projektu poprawki, które środowisko rybackie wskazało w czasie konsultacji społecznych zorganizowanych we wrześniu br. w Falentach pod Warszawą. A oto co pisze o naszym Kodeksie Eurofish Magazine:

  Polscy producenci ryb i naukowcy stworzyli kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej. Kodeks wskazuje dobre praktyki w zakresie chowu i hodowli ryb, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i wstępnego przetwórstwa ryb. Celem kodeksu jest poprawa warunków hodowli oraz zwiększenie świadomości na ten temat, a w efekcie poprawa wizerunku chowu i hodowli karpia i troci. Stosowanie kodeksu będzie dobrowolne.
  07.11.2014

  Pan Karp zawita do rodziny Lubiczów

  Już wkrótce w serialu Klan posiadającym na swoim koncie ponad 2635 odcinków na stole pojawi się karp. Przed scenarzystą Wojciechem Wareckim nie lada wyzwanie, jak przy sztywnych założeniach reżysera wpleść kilka zdań o karpiu zachęcających ponad 3 milionową widownię do zainteresowania się potrawami z tej ryby.

  Założenia do sceny:
  W biurze znajduje się kobieta Renata Zabużańska (Renata Pękul - ok. 10 zdań ) i mężczyzna Antoni Zabużański (Mirosław Jękot - ok. 15 zdań), na stole w półmisku smażony karp
  Do biura wchodzi mężczyzna Jerzy Chojnicki (Andrzej Grabarczyk - ok. 25 zdania) i zauważa potrawę na stole. Zostaje zaproszony do wspólnego posiłku z nimi.

  Na forum Pana Karpia czekamy na Państwa propozycje scenariusza dla wyżej przedstawionej scenki. Jak z perspektywy rybaka powinien wyglądać dialog pomiędzy tymi trzema osobami. Pamiętajcie, miejsce, postacie i ilość zdań jest sztywno określona. Czyje dialogi zostaną uwzględnione, kto zbliży się najbardziej do sceny zaproponowanej przez scenarzystę. Trzy zaproponowane przez Państwa sceny najbliżej odzwierciedlające efekt końcowy wyemitowany w TVP zostaną nagrodzone kalendarzami Pana Karpia na rok 2015. Zapraszamy do zabawy, niezwykle mocno oddziaływającej na promocję spożywania karpia.
  06.11.2014

  Podnoszenia kwalifikacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ślad za ubiegłorocznym szkoleniem, w tym roku będzie kontynuowana akcja podnoszenia kwalifikacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu dobrostanu ryb. Organizatorami są Towarzystwo Promocji Ryb i Główny Inspektorat Weterynarii. Szkolenie odbędzie się koło Puław w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w terminach 17-19.11 i 19-21.11.br., tym razem dla województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.


  30.10.2014

  Pan Prezydent Komorowski honoruje Panią Profesor Jadwigę Seremak-Bulge

  W dniu 6 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich 59 profesorom różnych specjalności. Wśród nich nominację z dziedziny nauk ekonomicznych wręczono prof. dr hab. Jadwidze Seremak-Bulge  30.10.2014

  Okiem ichtiopatologa

  Październik i listopad to miesiące , w których gospodarstwa rybackie podsumowują wyniki minionego sezonu produkcyjnego. Dla wielu hodowców może to być okres wielkich niespodzianek zarówno w kierunku ujemnym - jeżeli hodowca bagatelizował w okresie produkcji podstawowe zasady "dobrej praktyki rybackiej", w kierunku dodatnim - jeżeli w okresie produkcji zachowane były wszystkie podstawowe wymagania hodowlane.


  30.10.2014

  Promocja karpia po czesku.

  Uczniowie Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, kiedyś zacnej szkoły rybackiej wzięli udział w projekcie o nazwie "Rybacki staż zagraniczny uczniów Technikum Rolniczego", odbywając staż rybacki u swojego czeskiego partnera - Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň oraz Rybářství Třeboň Hld. a.s. w Rejonie Czeskobudzijowickim w południowych Czechach.

  19.10.2014

  Pan Karp wyróżniony


  Na tegorocznym Kongresie Rybnym organizowanym w Gdańsku w dniach 16-17.10.br. przez Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego, po raz kolejny przyznano nagrody w konkursie "Złota Płetwa Reklamy". W tegorocznej edycji akcja naszego Towarzystwa - "Pan Karp w Watykanie 2013", zrealizowana ze środków Funduszu Promocji Ryb - została wyróżniona jako najlepsza kampania promocyjna ryb i produktów rybnych. Jest to dla Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" miłe ukoronowanie 10 lat działalności na rzecz popularyzacji spożycia karpia.

  Jednocześnie serdecznie gratulujemy hodowcom pstrągów z SPRŁ, których kampania reklamowa pt. "Pstrąga się je, je, je" otrzymała w tym samym konkursie nagrodę główną "Złotą Płetwę Reklamy 2014"

  Nagrody przyznało kilkuosobowe jury, a sam konkurs ma na celu zwrócenie uwagi branży rybnej na istotną rolę marketingu produktów rybnych oraz docenienie najlepszych pomysłów i realizacji w zakresie promocji spożycia ryb i produktów rybnych.

  19.10.2014

  Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego za nami !!! - relacja LGR Opolszczyzna

  W minioną sobotę organizowaliśmy czwartą już edycję Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego. W Gospodarstwie Rybackim Lasów Państwowych w Krogulnej mieliśmy przyjemność gościć mnóstwo sympatyków naszego Karpia oPolskiego, którzy oprócz spędzenia pięknego dnia wśród walorów przyrodniczych stawów, mogli skorzystać z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy.

  10.10.2014

  Tornistry Pana Karpia dla studentów I roku kierunku Rybactwo w Olsztynie

  Pan Karp uczestniczył w tegorocznej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nauk o Środowisku na UWM w Olsztynie. Bardzo optymistycznym jest fakt, że indeksy studentów WNoŚ na kierunku Rybactwo otrzymało w tym roku aż 27 studentów  10.10.2014

  Pan Karp speedway


  10.10.2014

  Karp miał swoje święto po raz czwarty - Krogulna
  źródło: www.radio.opole.pl

  Karp jest rybą flagową naszego regionu - przekonuje Zbigniew Szczepański z Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp". W Krogulnej odbyło się czwarte wojewódzkie święto tej polskiej ryby. Przez cały dzień na miejscowych stawach prowadzono pokazy odłowu ryb, można było oczywiście spróbować rybnych przysmaków, ale i wypłynąć łódką lub skuterem wodnym na środek zbiornika. Dobrze, że Polacy jedzą coraz więcej morskich specjałów, ale niestety nie smakujemy w rybach krajowych - zauważa Zbigniew Szczepański.


  10.10.2014

  Smakowanie w Minikowie

  W piękną, słoneczną niedzielę 28 września br. Towarzystwo Promocji Ryb uczestniczyło w Minikowie k/Nakła nad Notecią w jarmarku ogrodniczym, w skład którego wchodziła również akcja "Karp nie tylko na święta". Impreza została zorganizowana przez KP ODR Minikowo we współpracy z LGR "Nasza Krajna i Pałuki". Podczas uroczystego otwarcia imprezy, wręczono Karolowi Kabacińskiemu, Prezesowi Gospodarstwa Rybackiego Ślesin, odznakę "Zasłużony dla rolnictwa" przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


  10.10.2014

  Karpie na dożynkach w Busku Zdroju  03.10.2014


  20.09.2014

  Czas na ruch Ministra Środowiska - opłaty za wodę.

  Niemcy wygrały z Komisją Europejską batalię o opłaty za pobór wody m.in na stawy rybne. Trybunał Europejski w wyroku jaki zapadł w dniu 11.09.br. jednoznacznie odrzuca tezę, że opłaty za wodę są narzucone wprost przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). Nasze Ministerstwo Środowiska od kilku miesięecy przygotowuje nowelizację Prawa Wodnego, gdzie przewiduje opłaty za pobór wody na stawy rybne. Rybacy w tej sprawie wiele razy wnosili o zaniechanie takich planów ze względu na dobro nie tylko samej gospodarki rybackiej, ale też obszarów ochronnych Natura 2000. Minister Środowiska na spotkaniach z rybakami deklarował, że zaniecha planów wprowadzenia opłat za wodę dla rybactwa, jeśli wyrok TE będzie korzystny dla Niemiec. Tak się stało, więc rybacy chcieliby z satysfakcją odnotować teraz spełnienie tej obietnicy. Trzymamy Ministra Środowiska za słowo.  20.09.2014

  Komisja Europejska nie narzuca opłat za wodę.
  źródło: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych

  Przedstawiamy Państwu bardzo ważny dla branży wyrok Trybunału Europejskiego, będący rozstrzygnięciem sporu pomiędzy Republiką Federalną Niemiec, a Komisją Europejską w sprawie stosowania niekórych regulacji Ramowej Dyrektywy Wodnej.

  Istota sprawy dotyczyła zarzutu ze strony KE wobec Niemiec, o uchybienie wobec zobowiązania państwa członkowskiego wobec wspólnych ram nakładanych na kraje przez Ramową Dyrektywę Wodną - zwłaszcza w kwestii opłat za wodę (tzw. zwrotu kosztów za usługi wodne).
  11.09.2014

  KODEKS DOBREJ PRAKTYKI RYBACKIEJ W AKWAKULTURZE

  Kodeks niniejszy jest dokumentem określającym zespół najważniejszych zasad, których przestrzeganie gwarantuje zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych przez obiekty w których prowadzony jest chów i hodowla ryb, produkcji ryb zapewni właściwe jej miejsce i rangę wśród innych gałęzi sektora produkcji żywności, rybom zaś umożliwi wzrost w warunkach jak najmniej ingerujących w ich przystosowania naturalne.


  17.08.2014

  Dobrostan ryb - szkolenie - wrzesień 2014

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  15.08.2014

  Odpowiedź z Ministrerstwa Środowiska na interpelacje Posła Chmielowca w sprawie podatku wodnego.

  Proponowane zniesienie zwolnienia z opłat za pobór wód jest przedmiotem konsultacji zaś sama stawka jest obecnie analizowana pod względem ekonomicznego wpływu na sektor. Jej wysokość nie powinna mieć znaczącego wpływu na funkcjonowanie obciążonego nią sektora hodowców ryb i innych organizmów wodnych a co za tym idzie nie będzie oznaczać likwidacji stawów rybnych.
  09.08.2014

  Czy rybacka kropla wydrąży skałę Ministerstwa Środowiska?

  Wizja wprowadzenia "opłat za wodę", to zmora ostatnich tygodni, która spędza sen z powiek rybaków. Ale sprawa zaczęła się już jakiś czas temu. Najpierw, jesienią 2013 r., Stanisław Gawłowski, Wiceminister Środowiska zasłaniając się postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), zastosował dyktat wobec przedstawicieli PTRyb i SPRŁ, którzy zjawili się w tym resorcie - rzucił propozycję "nie do odrzucenia", żeby rybacy sami wymyślili stawki opłat za pobieraną na swoje stawy wodę. Aby nie zamykać drogi do dalszych spotkań i konsultacji z MŚ, przygotowano odpowiedź, w wyznaczonym przez MŚ terminie, uznając ministerialny pomysł wyceny użytkowanej wody od hektara za dopuszczalny, choć do czasu przedstawienia argumentów za koniecznością wprowadzenia opłat nieakceptowany. Ubocznym skutkiem takiego podejścia MŚ stał się ferment w środowisku i budzenie się pewnych antagonizmów pomiędzy środowiskami "karpiarzy" i "pstrągarzy", wyrażanych opiniami które da się streścić w zdaniu...
  10.08.2014

  Nowy Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 puka do drzwi rybaków

  W dniu 29.07.br., przy udziale kilkudziesięciu przedstawicieli branży rybnej ( w tym z TPR "Pan Karp") w MRiRW odbyły się konsultacje w sprawie nowego programu operacyjnego, w tym w szczególności podziału kwoty dostępnej dla naszego kraju na nowy okres 2014-2020. Przedstawiony został także nowy układ tzw. priorytetów, zgodny z rozporządzeniem unijnym nr 508/2014/WE.


  10.08.2014

  Rybacy w Sejmie

  W dniu 23 lipca br., po raz kolejny zorganizowano Święto Rybaka w Sejmie. Tym razem największy udział w przygotowaniach miała Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych. Sesja zgromadziła około 200 uczestników, z których znaczną część stanowili wędkarze. Spośród kilku wystąpień, bodaj największe zainteresowanie rybaków wzbudziła mowa Jacka Juchniewicza ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych.


  26.07.2014

  Sprawozdanie Stenograficzne z 71. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 lipca 2014r.

  Poseł Krzysztof Borkowski:

  Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To pytanie mam zaszczyt zadać w imieniu rybaków i przyrodników Rzeczypospolitej. Mianowicie rybacy protestują przeciwko wprowadzeniu opłat za korzystanie z wód. Przypomnę tylko, że w Polsce jest wiele obszarów chronionych. Większość środowisk rybackich, czyli terenów, gdzie są stawy, tworzy obszary Natura 2000. W miejscach, gdzie są stawy, woda jest zazwyczaj gromadzona w okresie roztopów, kiedy te wody są zanieczyszczone, pochodzą z roztopów. Jest to miejsce naturalnego oczyszczania się wody, która po użyźnieniu, uzdatnieniu, wraca do stawów jesienią albo też w trakcie lata. Oddziałuje to bardzo dobrze na środowisko, tworzy się swoisty mikroklimat. W Polsce jest obecnie ok. 700 km kwadratowych stawów, a cała powierzchnia stawów jest dziś blisko 2,5-krotnie większa niż powierzchnia jeziora Śniardwy. Te stawy są rozłożone różnie, bo i w województwie opolskim i w podlaskim, ale głównie w lubelskim, a także śląskim. Mają one duży wpływ na środowisko, tworzą swoisty mikroklimat, są także zasobnikami słodkiej wody - klimat w Polsce stepowieje, wszyscy doskonale o tym wiemy - czyli dobrze oddziałują na środowisko.

  W związku z tym pytanie rybaków zadane moimi ustami jest następujące: Dlaczego Ministerstwo Środowiska chce wprowadzić opłaty za korzystanie z wód, czyli gospodarkę stawową i korzystanie z tych wód chce sprowadzić i porównać do przypadków dotyczących zakładów celulozowych, zakładów chemicznych, które biorą wodę, korzystają z niej, ale nigdy jej nie oddają? Jest to totalne nieporozumienie, co widać, jeżeli spojrzy się na efekty ekonomiczne, chociażby na to, że na dzień dzisiejszy w Polsce ryby są stosunkowo drogie, a spożycie ryb, szczególnie słodkowodnych, jest bardzo małe. Jeżeli chodzi o Bałtyk i inne morza, wprowadza się limity połowowe, więc ryb po prostu więcej nie będzie. Dyrektywa unijna mówi o tym jednoznacznie.

  W związku z tym pytam: Czy wprowadzenie ramowej dyrektywy wodnej jest konieczne czy też nie? Wiele państw unijnych tego bowiem nie robi.
  26.07.2014

  Odpowiedź na interpelacje posła Zbigniewa Chmielowca

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi obecnie analiz legislacyjnych w ramach konsultacji lub prac nad stanowiskiem Rządu zmierzających do wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb na terenie kraju, jak też nie przewiduje się podjęcia takich kroków w przyszłości.

 • Pełne wdrożenie zasady efektywnego wykorzystania zasobów wodnych przyjmie postać likwidacji zwolnienia z opłat za pobór wód na cele energetyki wodnej oraz poboru wody powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. Napełnianie stawów stanowi 92% poboru wody w rolnictwie. W takim przypadku zwolnienie z pobierania opłat, które stanowi zachętę do efektywnego wykorzystania zasobów wodnych, nie mogłoby być zaakceptowane.
  26.07.2014

  Elementarz MEN bez akwarium i karpia w galarecie? Tego chcą miłośnicy zwierząt

  Pani Joanna Dębek
  Rzecznik Prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

  Szanowna Pani,
  w związku z zakończonym przed tygodniem procesem tzw. konsultacji społecznych w sprawie treści II części "Naszego Elementarza", pełniąc funkcję redaktora naczelnego "Świętokrzyskiego Głosu Pana Karpia" oraz www.pankarp.pl i www.pankarprybacy.pl, uprzejmie proszę o odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania:

  1. Ile i w jakiej formie do MEN dotarło opinii w trakcie trwania konsultacji w dniach 23.06-7.07.br.?
  2. Ile z tych opinii i od jakich podmiotów wskazywało na występowanie w projekcie elementarza wątku "karpia w galarecie" jako właściwe i zgodne z tradycją?


  09.07.2014

  Pan Karp w X Strzeleckich Mistrzostwach Polski Rybaków - strzelec wyborowy Bogdan Malczewski


  06.07.2014

  Walne Zebranie Pana Karpia

  W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu spotkali się członkowie Towarzystwa Promocji Ryb na dorocznym Walnym Zebraniu Członków (WZCz). Zebranie prowadził dr Mirosław Cieśla z SGGW w Warszawie, a uczestniczyli: Andrzej Galli - Z-ca Dyrektora IRŚ, Członkowie Honorowi TPR - Profesor dr hab. Janusz Guziur, Prof. dr hab. Ryszard Wojda, dr Zygmunt Okoniewski oraz członkowie zwyczajni i wspierający Towarzystwa.


  02.07.2014

  Świętokrzyski Głos Pana Karpia - nowość wśród wydawnictw rybackich

  Osiągnięcia lokalnych grup rybackich w promocji rybactwa i terenów rybackich w ostatnich 4 latach są tyleż znane lokalnie, co stosunkowo mało rozpropagowane na arenie ogólnopolskiej. Biorąc to pod uwagę, członkowie Lokalnej Grupy Rybackiej "Świętokrzyski Karp", w tym w szczególności hodowca karpi Grzegorz Wójcicki, w partnerstwie z Towarzystwem Promocji Ryb...
  29.06.2014

  Piknik wędkarski "Smaki Polskich ryb"

  W środę 21 maja br. w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach już po raz kolejny odbył się piknik wędkarski pod nazwą "Smaki Polskich ryb".
  Zgodnie z tradycją i w tym roku nie zabrakło wrażeń i emocji sportowych dzięki przygotowanym konkurencjom. Uczestnicy pikniku wędkarskiego podzieleni zostali na dwie drużyny, które rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach, a mianowicie w wędkowaniu oraz gotowaniu.
  16.06.2014

  Poseł Zbigniew Chmielowiec podjął działania w obronie rybaków

  Apel naszego Towarzystwa o kontakt z posłami dla obrony naszych, rybackich interesów przynosi efekty. Pierwszy sygnał otrzymaliśmy z Podkarpacia. Dzięki aktywności Piotra Warzechy z Wilczej Woli, na ręce Pani Marszałek Ewy Kopacz trafiły dwie interpelacje Pana posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie sprzedaży żywych ryb i w kwestii opłat za wodę. Czekamy na dalsze sygnały od naszych aktywnych rybaków.  16.06.2014

  Cztery Pory Roku


  27 maja Pan Karp promował stawy karpiowe w Polskim Radio. W audycji "Cztery pory roku", prowadzonej przez redaktora Romana Czejarka (słuchalność około 2 mln osób) uczestniczył Zbigniew Szczepański z TPR i Piotr Rymarowicz - Prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi z Oświęcimia.


  16.06.2014

  Mościbrody - Dzieci i ryby, ryby i dzieci

  W niedzielę 1 czerwca b.r. w gospodarstwie rybackim w Mościbrodach na Mazowszu, na terenie Dworu Mościbrody, z okazji Dnia Dziecka odbył się piknik rodzinny z pt. "Dzieci i ryby, ryby i dzieci" połączony z festiwalem ryb. Celem pikniku było rodzinne świętowanie Dnia Dziecka, edukacja oraz promocja i degustacja ryb hodowanych w stawach dworskich, głównie karpia.
  16.06.2014

  Podział środków w ramach EFMiR na lata 2014-2020

  W dniu 11 czerwca Komisja Europejska opublikowała ramy finansowe z podziałem kwot Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pomiędzy Państwa członkowskie...

  Polska otrzymała 531,22 mln euro, wobec 734,09 mln euro w latach 2007-2013, co stanowi około 72% poprzedniej alokacji. W odróżnieniu jednak od poprzedniego okresu programowania, tym razem otrzymaliśmy czwartą alokację w Unii Eurpoejskiej (w latach 2007-2013 - drugą), obecnie wyprzedziły nas Francja i Włochy - co może mieć duże znaczenie w kwestii utrzymania konkurencyjności polskiej akwakultury.
  02.06.2014

  Rybacy w Ministerstwie Środowiska przeciw opłatom za wodę.

  W dniu 30 maja br. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem miało być jak czytamy w zaproszeniu: "omówienie propozycji opłat za wodę wykorzystywaną na potrzeby nawadniania użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w związku z pracami prowadzonymi nad założeniami do projektu ustawy - Prawo wodne".
  27.05.2014

  Wysoko ocenieni - Główny Lekarz Weterynarii

  Szkolenia w ramach projektu "Opracowanie systemu nadzoru weterynaryjnego w zakresie dobrostanu ryb" został bardzo wysoko oceniony przez uczestników. Zdaniem uczestników szkolenie pozwoliło poszerzyć posiadaną wiedzę dotyczącą nadzoru nad gospodarstwami rybackimi, jak również umiejętności praktyczne przydatne w codziennej pracy. W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii widzi potrzebę kontynuowania dotychczasowej współpracy...


  27.05.2014

  Kopanie pod stawami
  Poradnik Rolniczy - nr 21

  Nad producentami ryb w naszym kraju od kilku miesięcy zbierają się czarne chmury. W styczniu br. Paweł Suski, poseł PO i szef Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt zapowiedział na łamach "Rzeczpospolitej" wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych ryb. Ministerstwo Środowiska z kolei opracowało założenia do nowej ustawy Prawo wodne, przewidujące likwidację obowiązujących obecnie zwolnień gospodarstw rybackich z opłat za pobór wody. Mieliby je uiszczać wszyscy producenci ryb, bez względu na rozmiar hodowli.
  26.05.2014

  Stawy Milickie inwestują w turystykę
  www.ppr.pl

  Około 25 mln zł będzie kosztować budowa centrum edukacyjno-turystycznego w Rudzie Sułowskiej (Dolnośląskie). Inwestycję realizuje spółka Stawy Milickie, która, obok hodowli ryb, rozwija infrastrukturę turystyczną w Dolinie Baryczy.


  18.05.2014

  Karp pozytywnie wpływa na stawy

  Rusza właśnie nowa kampania promocyjna karpi, realizowana dzięki projektowi z IV Osi PO Ryby 2007-2013. Gospodarstwo rybackie w Górkach (gmina Wiślica) z terenu Lokalnej Grupy Rybackiej "Świętokrzyski Karp" we współpracy z TPR "Pan Karp" rozpoczęło właśnie promocję terenu lgr i rybactwa karpiowego.


  03.05.2014

  Po przegłosowaniu ustawy w Sejmie, będzie już za późno.

  Szanowni Państwo, na forum Pana Karpia pokazał się poniższy link , gdzie na pozór ton artykułu i wypowiedzi polityków, są uspokajające. Ale.... po wnikliwej analizie, jest to raczej usypiające, niż uspokajające. Politycy ni mniej, ni więcej mówią, żeby teraz dać zgodę na to, że opłaty mają być dla wszystkich, a gdy nikt nie zaprotestuje, po zatwierdzeniu przez Sejm, rozpoczną się dyskusje tylko i wyłącznie nad wysokością stawek. Podsumowując, teraz jest ważny moment, kiedy możemy dołożyć wszelkich starań, żeby rybactwo było w ogóle wyłączone z grupy podmiotów płacących za wodę. Po przegłosowaniu ustawy w Sejmie, będzie już za późno. Jak można tego dokonać? Tylko wpływając na posłów, żeby głosowali nad odrzuceniem projektu ustawy Prawo Wodne pod jakimkolwiek pretekstem. Oby skutecznie!
  29.04.2014

  Rybackie "dinozaury" będą nadal pracować
  Profesorowie-seniorzy podpisali umowy z rektorem UWM

  Prof. Janusz Guziur - UWM Olsztyn

  Nauczyciele akademiccy polskich uczelni formalnie pracują do 65 roku życia (jak inni). Samodzielni pracownicy naukowi dr hab. oraz profesorowie mogą jednak pracować w swoich jednostkach naukowych jeszcze dalsze 5 lat, do ukończenia 70 lat, zachowując jednocześnie wcześniej wypracowaną emeryturę. Ta ostatnia możliwość istnieje jedynie na wydziałach gdzie istnieje dla nich pokrycie w godzinach dydaktycznych oraz posiadający także znaczący dorobek naukowy (publikacje, referaty tp.)


  28.04.2014


  16 kwietnia w Lublinie zmarła Prof. dr hab. Maria Prost, wybitna specjalistka z zakresu chorób ryb.


  Pani Profesor kierowała Zakładem Chorób Ryb Wydziału Weterynaryjnego w latach 1963-1991, najpierw Wyższej Szkoły Rolniczej, a od 1972 r. Akademii Rolniczej w Lublinie. Dzięki pracom eksperymentalnym Marii Prost, udało się poznać cykl rozwojowy wielu pasozytów, w tym przywr z rodziny Monogenea. Profesor dr hab. Maria Prost jest autorką wielu publikacji i książek, w tym podręcznika akademickiego "Choroby Ryb", wznawianego trzykrotnie, a także skryptów do prowadzenia ćwiczeń ze studentami.

  Pogrzeb odbędzie się w Lublinie 12 maja br. o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Lipowej

  Cześć Jej pamięci!

  W imieniu Towarzystwa Promocji Ryb, razem z autorem rysunków - Zbigniewem Piszczako, wszystkim członkom i przyjaciołom Pana Karpia składamy życzenia najpiękniejszych świąt Wielkiej Nocy, a przy okazji chwili refleksji i spokojnego oddechu od zabieganej codzienności.
  Zarząd TPR "Pan Karp"


  19.04.2014

  Rybacy nie chcą zmian - Karp lepszy żywy niż martwy
  Głos Ziemi Cieszyńskiej - 18.04.2014

  Choć to okres świąt wielkanocnych, poświęcimy trochę miejsca karpiowi. To wokół tego popularnego gatunku ryby toczy się bowiem ostatnio dyskusja. Posłowie chcą wprowadzić obowiązek uśmiercania ryb przed podaniem ich klientom. Rybacy stawowi obawiają się, że zmiany w prawie spowodują spadek sprzedaży ryb, głównie karpi. Przygotowali specjalną rezolucję, którą zaczęły popierać niektóre samorządy powiatu cieszyńskiego, m.in. Strumień.
  16.04.2014

  Perspektywy i możliwości zwalczania chorób ryb


  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Chorób Ryb ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową PERSPEKTYWY I MOŻLIWOŚCI ZWALCZANIA CHORÓB RYB która odbędzie się 12 - 13 maja 2014 roku w sali konferencyjnej WCKP Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Al. Partyzantów 57


  14.04.2014

  Plany promocji karpi i ryb bałtyckich w Watykanie

  Po ubiegłorocznym sukcesie karpiowej kampanii watykańskiej w polskich mediach ( pokazywano to wydarzenie 12 razy w telewizji, 21 krotnie mówiono w radio, 23 razy pisano w prasie i 64 razy w Internecie), również w tym roku będzie organizowane wydarzenie promocyjne w trakcie wyjazdu do stolicy Włoch. Tym razem Towarzystwo Promocji Ryb oprócz karpi, zabierze na grudniowy promocyjny wyjazd, także ryby bałtyckie. To efekt porozumienia ze Stowarzyszeniem Rozwoju Rynku Rybnego oraz rybakami z Organizacji Rybaków Łodziowych Producentów Rybnych z Kołobrzegu i Pomorską Organizacją Producentów "Arka" z Gdyni. Projekt będzie finansowany ze środków Funduszu Promocji Ryb, na który składają się zarówno rybacy śródlądowi, jak i morscy. Spośród obecnych 8 członków składu Komisji FPR, projekt poparło 5 osób: Ewa Dudziak, Tadeusz Michaś, Tomasz Kowalczyk, Tomasz Kulikowski i Zbigniew Szczepański.


  03.04.2014

  Technik rybactwa śródlądowego

  Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu zaprasza do podjęcia nauki w roku szkolnym 2014/2015 na kierunkach: technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik logistyk oraz do nowopowstałego kierunku - technik rybactwa śródlądowego. W dniu 29.04. (wtorek) odbędą się Dni otwarte. Wszystkich zainteresowanych uczniów oraz ich rodziców serdecznie zapraszamy.

  02.04.2014

  Prima dies Aprilis

  Czasem nadchodzi taki dzień, że żarty przechodzą płazem. Mam nadzieję, ze żart Pana Karpia też bedzie darowany i skwitowany uśmiechem. Tym którzy zwyczajnie niepokoili się wczorajszymi informacjami, spieszę donieść, że dymisji nie było. Tych, którzy dopytywali się z zaciekawieniem o moje następne stanowisko, uprzejmie informuję, że póki co, na stanowisku Prezes Pana Karpia jest tak dużo do zrobienia, że nie mam czasu mysleć o niczym innym. A pozostałych zainteresowanych naszym żartem, też pozdrawiam.

  Przechodząc do spraw bieżących, bardzo, bardzo dziękuję za zaangażowanie rybaków i przyjaciół rybactwa w akcję zbierania podpisów. Akcję z grubsza skończyliśmy, ale mamy wiele informacji, że zbiórka potrwa jeszcze kilka dni. Dotyczy to m.in. uchwał gmin. Wkrótce podsumujemy wyniki całego przedsięwzięcia na naszej stronie internetowej www.pankarprybacy.pl

  Zbigniew Szczepański
  Prezes Zarządu
  Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp"


  28.03.2014

  Pan Karp w Przeglądzie Przemysłowym i Gospodarczym

  Działalność i dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwa Promocji Ryb przedstawiono w najnowszym numerze fachowego czasopisma "Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy".
  Pismo na 130 stronach przedstawiło najnowsze technologie oraz firmy i inicjatywy gospodarcze, które mogą się pochwalić sukcesami w swoich dziedzinach w kraju i za granicą. Obok artykułu o promocji Pana Karpia, jest również materiał z naszego sektora o działalności przetwórców rybnych, a także wywiady w sprawach ekologii Bałtyku z Kazimierzem Plocke - Sekretarzem Stanu MRiRW i Andrzejem Grossem - Prezesem ARiMR.


  25.03.2014

  Akwakultura: karp czy pstrąg?

  Członkowie Pana Karpia na szkoleniu pt. Akwakultura: karp czy pstrąg? Ekonomiczne zestawienie gatunków gospodarczo cennych na krajowym rynku.

  W dniach 6-8 marca 2014 r. w Kołobrzegu odbywało się II szkolenie w ramach cyklu "Rybactwo 2013-2015", organizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką "Borowiacka Rybka". W szkoleniu wzięło udział aż 127 osób, w tym około 30 członków TPR Pan Karp. Na kołobrzeskie szkolenie rybacy przyjechali niemal ze wszystkich zakątków Polski. Poza rybakami z woj. kujawsko-pomorskiego najliczniejsze ekipy przybyły z: Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski i Pomorza. Szkolenie prowadził Zbigniew Szczepański - Prezes TPR.


  11.03.2014

  Uwagi do projektu zarządzenia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000
  - odpowiedź jednego z gospodarstw rybackich na projekt rozporządzenia RDOŚ na stawach rybackich

  Po wnikliwej analizie dostępnych przedmiotowych dokumentów, wnoszę następujące uwagi:
  1. Z przedłożonej pierwotnie do konsultacji wersji projektu zarządzenia usunięto rubrykę, która odnosiła się do wielkości orientacyjnych kosztów działań ochronnych. Przedstawiony projekt w tym miejscu nie jest zgodny z konsultowanym...

  11.03.2014


  07.03.2014

  Cyrk bez słoni, Wigilia bez żywego karpia
  RZECZPOSPOLITA

  Posłowie z Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt z posłem Pawłem Suskim na czele zapowiadają, że wkrótce zgłoszą projekt regulujący działnia firm hycelskich, czpiowania psów, całkowitego zakazu trzymania psów na łańcuchu. Posłowie przy okazji rozprawienia się z firmami hycelskimi planują w projekcie wprowadzić całkowity zakaz wykorzystania zwierząt w cyrkach oraz wyeliminować całkowicie sprzedaż żywych ryb, zwłaszcza karpi przed Bożym Narodzeniem.


  03.03.2014

  II Debata Rynkowa Pana Karpia

  Z inicjatywy Towarzystwa Promocji Ryb w dniu stycznia 2014 r. zorganizowana została II Debata Rynkowa Pana Karpia. W dyskusji panelowe wzięło udział 40 osób, głównie hodowców. Moderatorem dyskusji był Tomasz Kulikowski, redaktor naczelny "Magazynu Przemysłu Rybnego".


  28.02.2014

  Czy warto certyfikować produkcję karpi?

  W dniach 29-31 stycznia 2014 r. w krakowskim hotelu Sympozjum, Towarzystwo Promocji Ryb zorganizowało ostatnie, z cyklu sześciu spotkań, poświęconych certyfikacji karpi (realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013). W kursokonferencji uczestniczyło ponad 100 hodowców z całej Polski.

  17.02.2014

  Bronimy sprzedaży żywego karpia - Rezolucja

  Szanowni Państwo,
  Rybacy i Przyjaciele Rybactwa

  Rybacy zgromadzeni na konferencji w Krakowie w dniu 31.01.2014 r., wobec projektów wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce, uchwalili rezolucję kierowaną do Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, a także do innych władz naszego kraju. W sytuacji realnego zagrożenia interesów nie tylko rybaków, ale też konsumentów i wodnej przyrody na stawowych obszarach objętych ochroną przyrody Natura 2000, zwracamy się z gorącym apelem o poparcie krakowskiej rezolucji rybaków na specjalnie przygotowanych listach.


  17.02.2014

  Dobrostan ryb - szkolenie - marzec 2014

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  11.02.2014

  Odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Pana Karpia pt.Karpiowanie

  Po raz kolejny Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp wspólnie z IRŚ w Olsztynie oraz z Zakładem Gospodarki Rybackie ZUT w Szczecinie, a także przy współpracy z Magazynem Przemysłu Rybnego, zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci z całej Polski. Do konkursu zgłosiło swój udział prawie 200 uczestników z 17 placówek pedagogicznych. Tematami prac w dwóch kategoriach wiekowych były oczywiście ryby. Poziom konkursu /o czym świadczą prace dostępne na portalu www.facebook.com / był bardzo wysoki. Nagrodzono ponad 30 prac, a 50 prac wyróżniono. Wszystkie prace zasłużyły na nagrody, niestety tylko część z nich mogła zostać nagrodzona, ale na największą uwagę zasługiwały prace dzieci ze Szczecina, Samoklęsk, Kłobucka, Zamościa i Hyżnego. Fundatorami nagród byli: TPR Pan Karp, IRŚ, Magazynu Przemysłu Rybnego, PZW w Szczecinie, ZUT w Szczecinie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Szczecinie, a do pozostałych jednostek biorących udział w konkursie nagrody wysłano pocztą.

  Wszystkim składamy podziękowania i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów z Panem Karpiem.


  24.01.2014

  Opinia Towarzystwa Promocji Ryb w "Rzeczpospolitej" w sprawie zakazu sprzedaży żywych ryb

  Po bardzo uważnej lekturze publikacji red. Wiktora Ferfeckiego ("Rz", 3.01.2014r.) - jako ichtiolog z wieloletnim doświadczeniem, dogłębnie analizujący dzisiejszy rynek rybny - doszedłem do wniosku, że opisywana inicjatywa pana posła Pawła Suskiego, pod pozorami dbałości o los zwierząt, jest szkodliwa dla ludzi, środowiska naturalnego i gospodarki, a także dla budżetu państwa.

  12.01.2014

  Droga do certyfikacji karpia - kursokonferencja w Krakowie 29-31 stycznia 2014 r.

  Projekt "Certyfikacja karpia - dlaczego warto" jest realizowany przez nasze Towarzystwo już od kwietnia 2012 roku. W Toruniu ( IV 2012 ) mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu interesujących informacji o rodzajach certyfikacji, w Janowie Lubelskim ( X 2012) prowadziliśmy bardzo twórcze warsztaty na temat zdrowia ryb. W kolejnym roku rozpoczęliśmy nasze szkolenia w Katowicach ( I 2013 ), gdzie debatowaliśmy o rynku rybnym, dobrostanie ryb i uwarunkowaniach wodno-środowiskowych. Kolejne odbyło się w Łagowie Lubuskim ( V 2013 ), a tematem przewodnim była identyfikowalność produktów rybnych. Ostatnie z przeprowadzonych dotąd szkoleń - to przetwórstwo ryb w hotelu "Czarny Las" k/Częstochowy. Na wszystkich konferencjach udało nam się zaangażować wielu wykładowców dotąd niespotykanych na rybackich konferencjach, o ciekawych doświadczeniach i osiągnięciach w swoich specjalnościach. Czas na podsumowanie.


  05.01.2014

  Sprawozdanie - PO RYBY 2007-2013 - do 21 stycznia

  Towrzystwo Promocji Ryb przypomina o obowiązku sporządzania przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 - Środek 2.2 - Działania wodno-środowiskowe
  04.01.2014

  Polskie Karpie dojechały do Watykanu...

  To co zaplanowaliśmy, z nawiązką udało się wykonać. W świetle fleszy i kamer wyjechaliśmy z żywymi karpiami 17 grudnia, a dojechaliśmy zgodnie z planem 18.12. Zainteresowanie mediów watykańskim konwojem udało się utrzymać aż przez 22 dni, to jest od 2. grudnia, aż do samej Wigilii.

  31.12.2013

  Nowy wzór RRW-22 - termin składania do 15 marca

  Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego znajdują się do ściągnięcia nowe, zmienione nieznacznie w stosunku do poprzedniej wersji wzory kwestionariusza RRW-22.


  31.12.2013

  Polskie Karpie w Watykanie czyli kultywowanie tradycji.

  Gdy kilka tygodni temu zadzwonił do mnie Prezes Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" - Zbigniew Szczepański z pytaniem, co sądzę o pomyśle nakarmienia Gwardzistów Szwajcarskich w Watykanie polskimi karpiami, na początku pomyślałem, że sezon grypowy już się zaczął i pomysłodawca ma wysoka gorączkę. Okazało się jednak, że pomysł jest jak najbardziej realny, szczególnie, że inicjatywę tę wsparła Magdalena Wolińska-Riedi, żona jednego z gwardzistów.

  27.12.2013

  Dwa razy Okrasa

  Można śmiało powiedzieć - karp na fali w TVP. W programach "Okrasa łamie przepisy" ( TVP-1) emitowanych w dniu 14 grudnia b.r. wraz z powtórką 16 grudnia b.r. ( gospodarstwo rybackie Sieragi) oraz emitowanych w dniu 21 grudnia b.r. wraz z powtórką 23 grudnia b.r. (gospodarstwa rybackie Przyborów, Rytwiany i Knyszyn), rybacy i Towarzystwo Promocji Ryb - Pan Karp, prezentowali karpie i przyrządzane z nich przez Karola Okrasę wyśmienite potrawy.

  Program emitowany 21 grudnia b.r. osiągnął rekordową widownię 2 200 000 widzów (tuż po zakończeniu rewelacyjnego konkursu skoków narciarskich w Engelbergu).


  15.12.2013

  Pan Karp zagości w Watykanie

  Już za kilka dni Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" zamierza wskrzesić średniowieczną tradycję dzielenia się rybackimi plonami. W tamtych czasach mnisi m.in. z zakonu cystersów, znani z zamiłowania do hodowli karpi, dzielili się rybami ze swoich przyklasztornych rybników, jak wówczas nazywano stawy karpiowe, z braćmi, którzy takich stawów nie posiadali.


  15.12.2013

  Media o karpiu - Aktualności Rolnicze - ŚODR
  Z Wacławem Szczoczarzem, właścicielem Gospodarstwo Rybackiego w Rytwianach, rozmawiała Justyna Żok-Wójcik  15.12.2013

  LGR ze świętokrzyskiego w trakcie kampani


  06.12.2013

  Czy opłaty za wodę są rzeczywiście koniecznością?

  Kiedy kilka miesięcy temu zaczęły się rozchodzić złe wieści o nowym projekcie Prawa Wodnego, za którym miały stać rzekomo nieuchronne opłaty za korzystanie z wód, wśród rybaków panowało niedowierzanie. Jednak z każdym tygodniem informacje te nabierały coraz konkretniejszej, niekorzystnej dla gospodarki rybackiej treści. Doszło nawet do spotkania części środowiska rybackiego z Wiceministrem Środowiska Stanisławem Gawłowskim ( 22 października br.), gdzie przedstawiono rybakom w zasadzie ultimatum, tłumacząc, że płacić trzeba i tak być po prostu musi.


  05.12.2013

  Przetwórstwo karpi w ramach projektu "Certyfikacja karpia - dlaczego warto?"

  Ponad 100 producentów ryb, głownie karpia, oraz przedstawicieli nadzoru weterynaryjnego spotkało się na początku października w Czarnym Lesie w województwie śląskim na piątej już konferencji z cyklu "Certyfikacja karpia - dlaczego warto?. Tym razem uczestnicy spotkania zastanawiali się nad "Praktyką przetwarzania karpi jako elementu ich certyfikacji". Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się cykl wykładów i warsztatów poświęconych przetwarzaniu ryb.


  05.12.2013

  Dobrostan ryb w teorii i praktyce, czyli warsztaty rybacko-weterynaryjne

  Końcowe miesiące ostatnich lat dostarczały corocznie publikowanych coraz to nowych wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, poświęconych warunkom prowadzenia sprzedaży żywych ryb. Dokumenty te, budziły sporo emocji wśród hodowców karpi, sprzedawców, a także wśród radykalnych działaczy ekologicznych, bowiem dla jednych ogłaszane wytyczne były zbyt restrykcyjne, dla innych znowu, zbyt liberalne.


  Ucisz serce

  W pogodny, 20. dzień listopada pożegnaliśmy na małym cmentarzu w Tereszpolu naszego kolegę- rybaka Darka Runo. 64 lata. Msza żałobna, rodzina, przyjaciele, znajomi, rybacy. Pewnie każdy z przybyłych, choć przez chwilę zamkną oczy i wspomniał Darka. Takiego jak pogoda w tym listopadowym dniu. Słońce i ostry wiaterek. Pogodnego, ale równocześnie wyrazistego. Ja też przez chwilę zamknąłem oczy i zobaczyłem uśmiechniętą twarz Darka. Coraz mniej takich twarzy...
  Wracając z pogrzebu z kolegą rybakiem, wymieniliśmy kilka myśli o naszej codziennej gonitwie, o myśleniu według wartości, o sensie tego wszystkiego co się wokół nas dzieje. Opowiedział mi, jak to kiedyś przyjechał do Darka po kroczka. Ryby były trochę małe, więc zapytał, co było tego przyczyną. Darek odpowiedział: " Ja udawałem, że je karmię, one udawały, że rosną". Cały Darek. Czy słyszycie? Przecież to w swojej prostocie poezja rodem z Szymborskiej lub ks. Twardowskiego...
  Są pogrzeby i pogrzeby. Na wszystkich jest smutno, ale po jednych przekraczając cmentarną bramę wpadamy w codzienny młyn, a po innych w codzienny młyn wpadamy również, ale jakby trochę lepsi. To jest miara wielkości odchodzącego człowieka. To jest sens odchodzenia. Ucisz serce i posłuchaj...
  Listopad 2013

  Cena karpi w grudniu 2013 - karp droższy o ok. 10%

  Całoroczny trud hodowców karpi zamyka się tzw. sprzedażą wigilijną. Trzyletni cykl produkcyjny i tych kilka grudniowych dni sprzedaży rzutuje na bilans ekonomiczny gospodarstw karpiowych. Ważnym elementem tego bilansu jest grudniowa cena karpi. Jaka będzie w tym roku ?


  03.11.2013

  Pan Karp na Regionalnych Dniach Rybactwa w Skoczowie

  Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie (woj. Śląskie) już na stale wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu. W dniach 19 - 22 września br. po raz jedenasty promowane były ryby i wszystko, co z rybactwem jest związane.

  Dwa pierwsze dni XI Regionalnych Dni Rybactwa to konferencje naukowe: "Promocja produktów regionalnych i lokalnych szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa" zorganizowana w "Gospodarstwie agroturystycznym Penkala" w Pielgrzymowicach oraz "Aktualne problemy oraz perspektywy stawowej gospodarki rybackiej na obszarach zależnych od rybactwa" zorganizowana w Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu.


  28.10.2013

  Dobrostan ryb - szkolenie - listopad 2013

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  23.10.2013

  Karpiowanie 2013

  Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich przedszkolaków i placówki pedagogiczne do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pana Karpia pod nazwą KARPIOWANIE 2013  21.10.2013

  Rybacy Pana Karpia na wyjeżdzie studyjnym w Czechach

  Stowarzyszenie "LGR Świętokrzyski Karp" w ramach środka 4.2 wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Republiki Czeskiej. Wyjazd studyjny odbył się w dwóch turach: od 3 do 8 września 2013r. oraz od 11 do 16 września 2013r.; łącznie uczestniczyło w nim 80 osób z trzech partnerskich Lokalnych Grup Rybackich z województwa świętokrzyskiego: "LGR Jędrzejowska Ryba", "LGR Świętokrzyski Karp" oraz LGR "Między Nidą a Pilicą". Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z tamtejszymi praktykami funkcjonującymi w czeskich gospodarstwach rybackich. Wyjazd był również okazją do wymiany doświadczeń, a także do zacieśnienia współpracy oraz integracji i zapromowania naszej Lokalnej Grupy Rybackiej. Oprócz czeskich gospodarstw uczestnicy odwiedzili również gospodarstwa rybackie zlokalizowane na Śląsku Cieszyńskim. Obsługę merytoryczną wyjazdu zapewnił Pan prof. Janusz Guziur z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie- wybitny specjalista w zakresie hodowli ryb.


  21.09.2013

  Opolagra 2013

  Ponad 44 tysiące osób w dniach 14-16 czerwca 2013 roku zwiedziło Opolagrę 2013 - największą od 10 lat wystawę rolniczą na południu Polski. Swą ofertę zaprezentowało 395 firm, w tym firma LDR Luksus Dla Ryb, zajmująca się dystrybucją sprzętu rybackiego. Oprócz prezentowania sprzętu rybackiego firma LDR zachęcała zwiedzających do spożywania karpi poprzez gadżety "Pana Karpia" tj. plakaty, balony, książki, breloczki i przepisy kulinarne, które spotkały się z szerokim zainteresowaniem zwiedzających. Dużą atrakcją, szczególnie dla dzieci, okazało się akwarium firmy LDR z żywymi rybami. Sąsiadująca ze stoiskiem LDR i Pana Karpia, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna wraz z Urzędem Marszałkowskim zorganizowały konsumpcję karpia oraz konkurs wiedzy o rybactwie.


  21.09.2013

  REZOLUCJA II Międzynarodowej Konferencji Karpiowej - 12-13 września 2013, Wrocław, Polska

  Dotychczasowe wysiłki branży miały na celu uznanie rybactwa stawowego za równorzędny podsektor europejskiej akwakultury. Odbywało się to w ramach działania Komisji Słodkowodnej FEAP i na różnych forach, takich jak spotkanie projektu Europejskiej Platformy Innowacji i Technologii w Akwakulturze (EATIP) AquaInnova w Warszawie, konferencji dotyczącej Wspólnej Polityki Rybołówstwa w Salzburgu oraz warsztatów Europejskiego Biura ds. Ochrony i Rozwoju (EBCD)
  21.09.2013

  Co działo się na Węgrzech w czasie Warsztatu Europejskich Hodowców Karpia?

  Wielofunkcyjne gospodarstwo rybackie Retimajor na Węgrzech w dniach 2-4 września br. gościło 25 przedstawicieli hodowli stawowej z Europy. Było to spotkanie robocze, mające na celu wypracowanie kolejnej rezolucji, która będzie ogłoszona na Międzynarodowej Konferencji Karpiowej we Wrocławiu. Warsztaty rozpoczęły się od powitania wszystkich uczestników 2 września wieczorem, natomiast cała część merytoryczna trwała od rana do póznych godzin popołudniowych 3 września. Praca odbywała się na forum plenarnym, jak również część dnia poświęcona została pracy w podgrupach.
  16.09.2013

  Świat według moich dzieci

  ...
  Wracając do książki wyłowiłam ją na targach książek dla dzieci na stoisku pana karpia. Książka pod tytułem "Pan karp kontra czarny ptak" jest również do pobraniu na tej stronie www.pankarp.pl no ale ja tam lubię mieć książkę w ręce i delektować się zapachem druku, zresztą jak widać Filip też woli taką wersję nie podświetlaną...


  16.09.2013

  "Certyfikacja karpia - dlaczego warto"

  Po czterech bardzo inspirujących i merytorycznych spotkaniach hodowców z ekspertami w zakresie marketingu (Toruń), weterynarii (Janów Lubelski), dobrostanu ryb (Katowice) oraz identyfikowalności produktów rybnych (Łagów Lubuski), kontynuujemy temat podjęty przez nasze stowarzyszenie w ramach projektu "Certyfikacja karpia - dlaczego warto".

  W związku z powyższym Towarzystwo Promocji Ryb serdecznie zaprasza na V Kursokonferencję pt.: "Praktyka przetwarzania karpi jako element ich certyfikacji".
  16.09.2013

  Dobrostan ryb - szkolenie - wrzesień 2013

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  31.08.2013

  Wędzony karp na Festiwalu Smaku w Grucznie

  W ostatni weekend - 24-25 sierpnia br., odbył się Festiwal Smaku w Grucznie. W niewielkiej, pięknie położonej w dolinie Wisły wsi w gminie Świecie (województwo kujawsko-pomorskie) od kilku lat odbywa się wielkie święto smakoszy, miłośników kuchni regionalnej oraz prawdziwego, naturalnego i tradycyjnego jedzenia.
  01.08.2013

  Profesor Jadwiga Seremak-Bulge - Honorowym Członkiem Pana Karpia

  Walne Zebranie Towarzystwa Promocji Ryb z dnia 2 lipca br. podjęło uchwałę o przyznaniu Pani Profesor Jadwidze Seremak-Bulge tytułu Honorowego Członka Towarzystwa. Poniżej przedstawiamy sylwetkę i dotychczasowe dokonania Pani Profesor


  31.07.2013

  Dodatkowe informacje Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR - Nabór wniosków w ramach środka 2.1 oraz 2.5

  Z upoważnienia Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR - Pana Dariusza Zdybla uprzejmie informuję, że w związku rozpoczynającym się naborem wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 w zakresie w zakresie środka 2.1. "Inwestycje w chów i hodowlę ryb" oraz środka 2.5. "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" Departament Wsparcia Rybactwa przygotował informację dotyczą przedmiotowego naboru, którą przedstawiamy Państwu w załączeniu.
  25.07.2013

  Nabór wniosków w ramach środka 2.1 ogłoszony.

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) informuje, iż w dniach od 9 do 22 sierpnia 2013 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w zakresie środka 2.1 "Inwestycje w chów i hodowlę ryb", w ramach których zrealizowano bądź rozpoczęto realizację inwestycji do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.
  23.07.2013

  Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, czyli Panu Karpiowi stuknęło już 8 lat.

  Drugiego dnia lipca br. do Żabieńca zjechali członkowie Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" na drugie w historii Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

  Spotkanie zaszczyciło swoją obecnością kilkoro szacownych gości: Prof. Jadwiga Seremak Bulge - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. Ryszard Wojda - SGGW, dr Janusz Wrona - MRiRW, dr Jan Żelazny - PIWet Puławy, dr Zygmunt Okoniewski, dyrektor Andrzej Galii - IRŚ oraz red. Tomasz Kulikowski - Magazyn Przemysłu Rybnego.


  09.07.2013

  Smok w Krakowie je kapustę, czyli czytamy dzieciom o karpiu...

  Jeśli jakieś miasto w Polsce kojarzy nam się ściśle z tradycją, to zapewne Kraków. Tak też jest z tradycją czytania książek. Właśnie dlatego Pan Karp już po raz trzeci uczestniczył w krakowskich Targach Ksiązki dla Dzieci, które w tym roku odwiedziło 10 tys. gości. Gości najmłodszych, nieco starszych i rodziców. Na naszym stoisku były obecne wszystkie dotychczas wydane tytuły...
  07.07.2013

  Karpiowe przedszkole

  Pan Karp tym razem w rewizycie u przedszkolaków ze Stokrotki 67 w Szczecinie, które nota bene już na dobre wpisuje się na mapę Polski, przyjaciół Pana Karpia. Dzieciaki z przedszkola w raz z Panią Beatą wysłuchały "z otwartymi z wrażenia ustami" - cyt. z książki "Pan Karp kontra Czarny Ptak", która właśnie była przedmiotem opowiadania, przygód trójki dzieciaków, Złotego Karpia, rybaka Witka, Ducha Pana Karpia z karpiowego stawu, leśniczego oraz kormorana. Wszyscy wcześniej mogli zapoznać się także z zaletami rybich smakołyków oraz ogólną wiedzą na temat rybactwa z uwzględnieniem per se przekazu oraz wieku odbiorców. Wielkie podziękowania należą się tym razem Zakładowi Gospodarki Rybackiej z ZUT w Szczecinie oraz Panu Prezesowi Pana Karpia Zbigniewowi Szczepańskiemu bez których pomocy spotkanie nie doszło by do skutku.


  06.07.2013

  Po raz pierwszy zaprezentowano produkty z karpi
  Krzysztof Karoń - ZPRYB


  15 czerwca 2013 r. w ogrodach SGGW w Warszawie uczestniczyłem na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Stanisława Kalemby, w organizowanym po raz 10-ty przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pikniku o nazwie: "Poznajj dobrą żywność". W programie pikniku znalazły się prezentacje żywności wyróżnionej m.in. znakami jakości: "Poznaj Dobrą Żywność", "Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego", "Produkty regionalne i tradycyjne".
  30.06.2013

  Kajakiem przez Polskę


  Szanowni Państwo, zaprzyjazniony ekolog - Dominik Dobrowolski zaprasza do wspólnego pływania kajakiem w ramach jego tegorocznej akcji pn. "Recykling Rejs - Odzyskuj tworzywa sztuczne - Kajakiem przez Polskę 2013", gdzie Pan Karp jest partnerem. Harmonogram rejsu w załączeniu. Można z nim płynąć, można się spotykać, można wspierać te akcję w każdy sposób. Gorąco polecam


  28.06.2013

  Piknik wędkarski w Izdebkach

  Dzięki współudziałowi uczestnicy Pikniku Wędkarskiego spędzili piękne chwile i zabrali ze sobą niezapomniane wrażenia. Dziękuję za wspólne wędkowanie, emocje i wspaniałą zabawę. Jestem przekonany, że największą wartością zawodów wędkarskich oprócz konkretnych efektów sportowych jest również zachęta do udziału w kolejnych imprezach sportowych.


  28.06.2013

  II Międzynarodowa Konferencja Karpiowa

  Szanowni Państwo, II Międzynarodowa Konferencja Karpiowa, której gospodarzem po raz kolejny będzie Polska jest ważnym wydarzeniem w naszej branży. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie wraz z Aller Aqua, jako organizatorzy tego ważnego przedsięwzięcia mają przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy jego tworzeniu.
  25.06.2013

  Arka opatentowana...

  Urząd Patentowy w dniu 27 maja br. podjął decyzję, że projekt opakowania do przenoszenia żywych ryb (arka dla karpia) został wpisany do rejestru patentów pod numerem P-392332 jako projekt inowacyjny. Tym samym zgłoszenie Towarzystwa Promocji Ryb złożone w UP w dniu 7 września 2010 roku zakończyło się sukcesem.


  11.06.2013

  Pan Karp na Polfish 2013

  Blisko 250 Wystawców z 8 krajów zaprezentowano swoją ofertę w ramach zintegrowanego projektu branżowego, który odbył się w dniach 22-24 maja 2013 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku. Premierowy projekt połączył cztery specjalistyczne tytuły targowe: 15. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK, 17. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów GASTROEXPO, 16. Targi Mleczarstwa MLECZNA REWIA oraz 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH. Wśród flag wiszących przed centrum targowym znalazła się również flaga Pana Karpia.

  02.06.2013

  Mądrzejsi o identyfikowalność ryb

  Kilkanaście dni temu uczestniczyliśmy w 4. edycji kursokonferencji z cyklu "Certyfikacja karpia - dlaczego warto". Tym razem szkolenie w formie wykładów i warsztatów pt.: "Identyfikowalność jako element certyfikacji karpia" odbyło się w hotelu "Bukowy Dworek" w gminie Łagów Lubuski. Poprowadzili je eksperci od teorii i praktyki w tej mało dotąd znanej karpiarzom dziedzinie. Za pomoc w organizacji szkolenia od strony merytorycznej dziękujemy szczególnie dr Krzysztofowi Jażdżewskiemu - Zastępcy Głównego Inspektora Weterynaryjnego.
  02.06.2013

  Dobrostan ryb - szkolenie - czerwiec 2013

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  22.05.2013

  Karpiowe Gody

  Początek maja to tradycyjnie okres rozrodu karpi. Rybacy stają się prawie tak pobudzeni jak dojrzewające karpie - pilnie śledzą prognozy pogody, konsultują je między sobą i próbują się "wstrzelić" w optymalną, ciepłą aurę, bo tylko wtedy jest szansa na efektywne tarło i wychowanie tegorocznego narybku karpi.  06.05.2013

  Najmłodsi adepci rybactwa

  Do niecodziennej wizyty doszło 23.04.2013 r na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Zakładzie Gospodarki Rybackiej w Szczecinie. Grupa dzieciaków z przedszkola publicznego "Stokrotka" 67 ze Szczecina zapragnęła zgłębić tajniki trudnej sztuki rybactwa oraz poznać tradycję chowu i hodowli karpia, który nota bene co jest zrozumiałe kojarzy im się w tym wieku oczywiście z Panem Karpiem. Ku zadowoleniu wszystkich, nie brakowało trudnych pytań ze strony dzieciaków. Przyznać trzeba że odpowiedzi nie należały do łatwych. Kulminacją wycieczki było wspólnie zrobione zdjęcie. Oczywiście nie zabrakło tam Pana Karpia w postaci maskotki Pana Karpia. Promocja ryb i Pana Karpia rozwija się, i wydaje się że trzeba ją zapoczątkować od najmłodszych, co okazało się dobrym pomysłem. Serdeczne podziękowania należą się przesympatycznym Paniom przedszkolankom Pani Beacie i Lenie.

  Krzysztof Ciszewski


  25.04.2013

  Hodowcy karpia chronią przed powodzią

  Właśnie dziś, gdy wiosenne wody powodziowe spływają wezbranymi rzekami, hodowcy karpi zgodnie z wielowiekową tradycją, napełniają około 70 tys. hektarów stawów, aby wpuścić narybek.
  Być może nie zabezpiecza to całkowicie przed powodziami, ale nie można bagatelizować roli stawów karpiowych w spłaszczaniu fali powodziowej. Warto wiedzieć bowiem, że pojemność wszystkich stawów karpiowych w Polsce, które zlokalizowane są w pobliżu rzek, wynosi około 900 mln m3 i jest dwukrotnie większa niż ta, którą posiada najbardziej pojemny zbiornik zaporowy w naszym kraju - Jezioro Solińskie.
  Tak więc oprócz roli produkcyjnej, prośrodowiskowej (umożliwianie chronionym gatunkom roślin i zwierząt wodnych bytowania na stawach), rybacy mają swój udział w walce z powodziami. A co ważne, działania te są bardzo tanie dla państwa, bo finansowane wyłącznie przez hodowców.


  21.04.2013

  Towarzystwo Promocji Ryb serdecznie zaprasza na IV Kursokonferencję pt.: "Identyfikowalność jako element certyfikacji karpia" w ramach projektu pt. "Certyfikacja karpia - dlaczego warto?".

  Nasze warsztatowe szkolenie odbędzie się w dniach 15 - 17 maja 2013 roku w Hotelu Bukowy Dworek, Gronów 23, 66-220 Łagów Lubuski(przy autostradzie A2).
  21.04.2013

  ARiMR - wodnośrodowiskowe

  Szanowni Państwo,

  informuję, że na stronie internetowej ARiMR, w zakładce PO RYBY 2007-2013, w lokalizacji: (Pliki do pobrania) został zamieszczony przykładowy wzór wyciągu z księgi stawowej wraz z instrukcją wypełniania oraz pozostałe wzory dokumentów, przy pomocy których można udokumentować realizację wymogów w ramach środka 2.2 _Działania wodno-środowiskowe_.

  Złożenie dokumentów, w prezentowanej przez ARiMR formie znacznie usprawni i przyśpieszy proces weryfikacji wypełniania przez beneficjentów wybranych do realizacji pakietów/wymogów.

  W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dla członków Państwa organizacji - beneficjentów Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe o zamieszczeniu formularzy dokumentów, z jednoczesną informacją, że złożenie dokumentów w prezentowanej na stronie ARiMR formie, w celu potwierdzenia realizacji wymogów jest dobrowolne.

  Jednocześnie informuję, że wszelkie zapytania i uwagi odnośnie dokumentów, o których mowa powyżej, a także pozostałych spraw związanych z realizacją Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe, należy kierować do Departamentu Wsparcia Rybactwa pod nr telefonu: 022 318-46-70.
  01.04.2013

  Czas na RRW-22 - chochlik prima aprilisowy

  W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba gospodarstw, które uporządkowały dokumentacje rybackie i złożyły sprawozdanie RRW-22. Jest ich już prawie 4500! Oczywiście ma to związek z rekompensatami wodno-środowiskowymi. Z tej szansy ostatnio skorzystało też Towarzystwo Promocji Ryb, które przejęło obiekt o powierzchni 273 ha. Póki co jeszcze jest zima tej wiosny, ale już wkrótce czeka nas mnóstwo rybackiego trudu. Życzymy wszystkim zadowolenia z odłowów zimochowów i przygotowania obsad na stawach.

  Zarząd TPR Pan Karp
  29.03.2013

  Starzawska kuchnia karpiowa

  Wiele ostatnio mówi się o sprzedaży bezpośredniej i pracy nad marką własnego gospodarstwa rybackiego. Jednym z ciekawych przykładów jest działalność Pani Anny Ostafińskiej z GR Starzawa, która pasjonuje się kreowaniem pozytywnego kulinarnego wizerunku karpia starzawskiego.  10.03.2013

  Promocja karpia wśród olsztyńskich przedszkolaków


  Spotkanie z dziećmi w olsztyńskim Przedszkolu nr 3 okazało się wyjątkowe. Oprócz autora tekstów o rybach dla dzieci, w spotkaniu, po raz pierwszy w historii takich spotkań, uczestniczył ilustrator książek Pana Karpia - Zbigniew Piszczako. Dzieci jak zwykle były bardzo ciekawe tego jak żyją karpie i jak żyją inne wodne zwierzęta, chętnie słuchały autorskiego czytania wierszy, ale też garnęły się bardzo mocno do pomocy w powstających na żywo rysunkach bocianów, ryb, żab i wielu , wielu innych mieszkańców stawów. Spotkania tego rodzaju są bardzo wdzięczne, ale też dają sporo nadziei na wychowanie dzieci w szacunku do przyrody wodnej i pracy rybaka.

  Kilkanaście dni wcześniej Pan Karp uczestniczył w bardzo ciekawej terenowej imprezie promocyjnej w Nakle nad Notecią: www.lgrnaklo.org.pl
  22.02.2013
  W dniach 5 - 18 marca 2013 r. odbędzie się dodatkowy nabór wniosków na rekompensaty wodno-środowiskowe (pakiet I, pakiet II: Natura 2000, wapno i cenne gatunki ryb)


  10.02.2013


  Karp to wciąż najlepiej rozpoznawalna przez Polaków ryba konsumpcyjna, dostępna w postaci świeżej. Jest ulubioną rybą około 34% Polaków, ponad 2/3 polskich konsumentów deklaruje, że jest nieodzownym składnikiem Wigilii.
  Pomimo, iż w kategorii ryb świeżych karpia wyprzedza w chwili obecnej jedynie łosoś, to jednak różne okoliczności sprawiają, że sytuacja rynkowa karpi z polskiej produkcji jest zagrożona.


  03.02.2013

  Tak było...
  III Kursokonferencja z cyklu "Certyfikacja karpia - dlaczego warto" - pt.: "Dobrostan ryb i wymogi środowiskowe na stawach karpiowych". Katowice 16-18 stycznia 2013 roku

  Kiedy po raz pierwszy w kwietniu 2012 roku organizowaliśmy warsztaty rybackie w Toruniu pod hasłem "Certyfikacja karpia -dlaczego warto", trochę musieliśmy się napracować, żeby znaleźć komplet uczestników. Na drugą edycję, w październiku ub. r., do Janowa Lub. chciało przyjechać już dużo więcej rybaków niż było miejsc, a ostatnio listy uczestników zostały zamknięte w zasadzie po 3 dniach od ogłoszenia zapisów. Dlaczego tak się dzieje? Coraz więcej rybaków dostrzega potrzebę pozytywnego wyróżnienia swoich karpi od karpi konkurencyjnych, w tym ryb importowanych.
  03.01.2013

  Sprawozdania - PO RYBY 2007-2013

  Towrzystwo Promocji Ryb przypomina o obowiązku sporządzania przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013.
  02.01.2013

  I Rynkowa Debata Pana Karpia

  Przed rozpoczęciem kursokonferencji w dniu 16.01.2013r. w godzinach 11.00 - 14.00 odbędzie się I Rynkowa Debata Pana Karpia.
  Będzie ona poświęcona sprzedaży i rynkowi karpia 2012.
  Do udziału w tym spotkaniu zapraszamy również tych rybaków, którzy nie wezmą udziału w późniejszej kursokonferencji.

  Za udział w debacie należy uiścić na miejscu opłatę w wysokości 100 zł, która będzie przeznaczona na zatrudnienie moderatora, wynajem sali, obsługę medialną, serwis kawowy i techniczny.


  02.01.2013

  Towarzystwo Promocji Ryb serdecznie zaprasza na III Kursokonferencję pt.: "Dobrostan ryb i wymogi środowiskowe na stawach karpiowych" w ramach projektu pt. "Certyfikacja karpia - dlaczego warto?".

  Kursokonferencja odbędzie się w dniach 16 - 18 stycznia 2013 roku w HOTELU QUBUS PRESTIGE w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13.
  31.12.2012

  Przyjaciele Pana Karpia w Sejmie RP i Ambasadzie Norwegii

  Na 5 dni przed wigilią Towarzystwo Promocji Ryb wraz z dziećmi z Zespołu Szkół nr 3 w Lubinie promowały konsumpcję karpia w Sejmie RP i Ambasadzie Norwegii. Dzieci i nauczyciele z Lubina od wielu lat biorą udział w naszych konkursach ogólnopolskich o tematyce karpiowej. W tym roku na ochotnika przyjechali 400 km do Warszawy, żeby wspomóc naszą akcję promocyjną.
  27.10.2012

  Nowy wzór RRW-22 - termin składania do 15 marca

  Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego znajdują się do ściągnięcia nowe, zmienione nieznacznie w stosunku do poprzedniej wersji wzory kwestionariusza RRW-22.

  Proszę zwrócić uwagę, że termin składania sprawozdań upływa 15 MARCA (w ostatnim sprawozdaniu było to 15 kwietnia).

  19.12.2012

  Jeśli na ryby to tylko do Skoczowa.


  Wszystko zaczęło się od telefonu od Panny Basi. Dla wyjaśnienia dodam, że Panna Basia jest kierownikiem biura Lokalnej Grupy Rybackiej Żabi Kraj w Skoczowie. Panna Basia zaprosiła mnie do udziału w jury w I Konkursie na potrawę z ryb słodkowodnych "Kulinarny Atlas Ryb". Jako ichtiolog, dziennikarz a przede wszystkim smakosz nie mogłem odmówić. Kilka dni później spotkaliśmy się w Skoczowie, gdzie konkurs miał się odbyć. Już przy wejściu do budynku, w którym rozgrywały się zmagania mistrzyń garnka i patelni poczułem, że będzie smacznie. I rzeczywiście tak było.
  15.12.2012

  Towarzystwo Promocji Ryb serdecznie zaprasza na III Kursokonferencję pt.: "Dobrostan ryb i wymogi środowiskowe na stawach karpiowych" w ramach projektu pt. "Certyfikacja karpia - dlaczego warto?".

  Kursokonferencja odbędzie się w dniach 16 - 18 stycznia 2013 roku w HOTELU QUBUS PRESTIGE w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13. Szczegółowy program trzydniowego szkolenia, w tym także tryb prowadzenia zapisów, podamy Państwu w najbliższym możliwym terminie.


  14.12.2012

  Łuska Pana Karpia przepłyneła Atlantyk  9 grudnia 2012 r., tuż przed godziną 3 rano czasu polskiego, jacht Delphia Trójka z samotnym skipperem Kubą Strzyczkowskim zacumował przy pomoście im. Michaela Malinowskiego - Mariny Pointe a Pitre na Gwadelupie.

  W ten sposób zakończył się rejs Kuby przez Atlantyk - "Szlakiem Kolumba" w 520 rocznicę odkrycia karaibów, dedykowany 50-tym urodzinom Radiowej Trójki (PR SA III)


  10.12.2012

  Kulinarny Atlas Ryb  Zapraszamy na pierwszy odcinek serii Kulinarny Atlas Ryb.
  W świątecznym programie zajmiemy się Karpiem. Jak skrobać, patroszyć i filetować Karpia? Odpowiedź znajdą państwo w naszym video.

  10.12.2012

  Kupuj żywego Karpia!


  Kampania Klubu Gaja zniechecająca do kupowania żywych karpii jest bardzo szkodliwa i w efekcie wymierzona w polską przyrodę. Klub Gaja był wielokrotnie o tym informowany, a mimo to zdecydował się ją ponowić. Populistyczne hasło rodem z towarzystwa miłośników koników słodkorożców sprawia, że wiele osób w dobrej wierze popiera ten pomysł. Tymczasem konsekwencje są tragiczne.

  30.11.2012


  Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

  Mając na uwadze, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje.


  19.11.2012

  Łuska Pana Karpia na pokładzie Delphia 40.3 - Samotny rejs przez Atlantyk. Pozdrowienia dla TPR Pan Karp
  19.11.2012

  ZACZAROWANY STAW

  http://lgrnaklo.org.pl

  W dniu dzisiejszym czytelnia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zamieniła się w wielki bajkowy "staw". Przewodnikiem, który zachęcał wszystkie przybyłe "rybki" do zabawy był "Pan Karp", w którego rolę od wielu lat wciela się autor książek dla dzieci Zbigniew Szczepański pseudonim artystyczny Jan Motyla.
  15.11.2012

  Pan Karp w powietrzu

  W listopadzie, na pokładach linii lotniczych Wizzair, pojawi się nowe wydanie magazynu pokładowego Wizz, a w nim reklama polskich ryb, zamieszczona przez Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego w porozumieniu z Towarzystwem Promocji Ryb.


  15.11.2012

  Jako pierwsi karpia spróbują nakielanie

  Ciekąwą ofertę dla mieszkańców regionu przygotowała Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki". W listopadzie odbędzie się w gminach kilka bezpłatnych pokazów filetowania karpia. Uczestnicy degustacji będą mogli też skosztować rosołu z karpia oraz smażonych ryb. Pierwszy pokaz odbył się w Nakle w siedzibie LGR, czyli w spichrzu przy ul. Powstańców Wlkp. 6. Kolejne spotkania odbyło się w świetlicy w Turze (we wtorek 13 listopada). Kolejne zaplanowano w Urzędzie Gminy w Sadkach (we wtorek 20 listopada), a także w ratuszu w Mroczy (27 listopada).

  Zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w pokazie (tel. 52 525-69-70). Celem akcji jego jest m.in. promocja potraw z ryb.
  15.11.2012

  Jesienni łowcy kardynalskich karpi

  Staraniem Pana Karpia dziennikarze toruńskich "Nowości" i bydgoskiego "Expressu" stworzyli taki oto artykuł, który ukazał się na terenie Woj. Kujawsko-Pomorskiego.
  15.11.2012

  Powstał Dolnośląski Klaster Hodowców Ryb
  PAP
  31-10-2012, 11:54

  Większa produkcja i ochrona posiadanych zasobów - to główne cele, jakie stawia przed sobą Dolnośląski Klaster Hodowców Ryb. W ramach porozumienia dolnośląscy samorządowcy z m.in. Milicza, Krośnic, Żmigrodu i Stawów Milickich rozpoczną ścisłą współpracę.
  15.11.2012

  Promocja karpia przez lgr Żabi Kraj


  10.11.2012

  Karpiarze dokształcili się w Janowie Lubelskim (3-5.10.br.) na warsztatach weterynaryjnych pn. "Dobra praktyka weterynaryjna w gospodarstwach karpiowych istotnym elementem certyfikacji karpia".

  Towarzystwo Promocji Ryb zorganizowało w tym roku drugie już, trzydniowe szkolenie dla hodowców karpia. Podobnie jak w kwietniu br. w Toruniu, również uczestnictwo w szkoleniu w Janowie Lubelskim było dla rybaków bezpłatne. Zajęcia odbywały się w hotelu DUO SPA nad malowniczym zalewem w otoczeniu pięknych lasów janowskich.
  31.10.2012

  Konferencja Jesiotrowa

  21 listopada 2012 w Hotelu Novotel Centrum odbędzie się już VI Międzynarodowa Konferencja Jesiotrowa organizowana przez Aller Aqua. Zapraszamy do uczestnictwa. Jest to jednodniowe wydarzenie, które ma na celu przybliżenie wszystkim praktycznych aspektów hodowli jesiotra. W tym roku motywem przewodnim jest rynek - w szczególności rynek jesiotra i kawioru na tle całego rynku ryb. W dobie kryzysu kluczowe jest obserwowanie trendów panujących na rynku.


  31.10.2012

  Pan Karp bierze udział w prestiżowy konkursie unijnym dla programów komunikacji społecznej!

  Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ma już 50 lat. Z tej okazji unijny Department of Agriculture and Rural Affairs organizuje prestiżowy konkurs, który ma na celu promowanie najlepszy praktyk w zakresie programów komunikacji społecznej w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.


  30.10.2012

  Pan Karp na fali

  Kiedy pod koniec września tego roku zadzwonił do nas Kuba Strzyczkowski - popularny redaktor programu III Polskiego Radia z propozycją udziału Pana Karpia w jego samotnym rejsie przez Atlantyk, pozytywna decyzja zapadła omal natychmiast. Po krótkich konsultacjach z Agencją Rynku Rolnego i przewodniczącym komisji Funduszu Promocji Ryb - Tadeuszem Michasiem, już wiedzieliśmy, że pieniądze rybaków przeznaczane na promocję ryb zostaną wykorzystane najlepiej jak tylko można.


  25.10.2012

  Dobrostan ryb - szkolenie - listopad 2012

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  22.10.2012

  A w Skoczowie na rynku... Pan Karp

  Niezwykłe, bo jubileuszowe X Regionalne Dni Rybactwa odbyły się w Skoczowie w dniach 13-16 września br. Głównym organizatorem i jednocześnie sponsorem była w tym roku Lokalna Grupa Rybacka "Żabi Kraj". W tym roku po raz pierwszy rybackie święto trwało aż 4 dni. Do tradycyjnych obchodów rybackiego święta na skoczowskim rynku i konferencji rybackiej w PAN w Gołyszu, w czwartek 13.09.br. odbyła się konferencja pt. "Żabi Kraj jako produkt turystyczny".
  20.10.2012

  Odłowy na Stadionie Narodowym już rozpoczęte

  15.10.2012


  Karpiowy Master Chef w TVN

  Czwartym odcinkiem programu Magdy Gessler - Master Chef, który we wrześniu wyemitowała TVN, zawładnął karp. Prowadząca program zapowiadając konkurencję powiedziała: ...wyczarujecie nową odsłonę Pana Karpia
  15.10.2012

  Herr Karpfen, czyli kolejna wersja językowa

  Szanowni Państwo, mam przyjemnośc poinformować, że ukazała się kolejna wersja językowa książki Pan Karp kontra Czarny Ptak.

  11.10.2012


  Pomnik Karpia Królewskiego stanął w Rudzie Malenieckiej

  Pierwszy w województwie świętokrzyskim i prawdopodobnie jeden z nielicznych w Polsce pomnik Karpia Królewskiego odsłonięto w piątek w Rudzie Malenieckiej. To element obchodów 100-lecia otwarcia w tej miejscowości Stacji Doświadczalnej Rybackiej oraz Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy "Konecka Ryba".


  10.10.2012

  Apel Departamentu Rybołówstwa MRiRW

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z nowelizacją rozporządzenia do osi priorytetowej 2 PO RYBY 2007-2013 dotyczącą możliwości uzyskania jednorazowej wypłaty pomocy w ramach środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powodowany troską o właściwą realizację planu finansowego PO RYBY 2007-2013, apeluje do Państwa o aneksowanie już zawartych umów w celu otrzymania takiej rekompensaty jednorazowo za cały okres pozostały do zrealizowania zobowiązań wodno-środowiskowych.
  29.09.2012

  Polityka rybołówstwa w Polsce - stan i przyszłość

  Sejmikować przestały juź bociany, teraz robią to źurawie i.. rybacy. Po raz kolejny, w niedługim czasie, w Sali Kolumnowej Sejmu spotkała się cała branźa rybacka. Konferencja odbyła się z inicjatywy Komisji Rolnictwa Sejmu i obejmowała wiele róźnych wątków, w tym rybołówstwo bałtyckie, lokalne grupy rybackie, przetwórstwo, akwakulturę, straź rybacką.
  23.09.2012

  Złota Łuska Pana Karpia w rękach Prezydenta RP

  "Na ten czas świąteczny, na czas karpia w wannie,
  Na bombki, choinki, indyka w brytfannie,
  Na picie, jedzenie, prezentów dawanie,
  Nie masz, oj nie masz, jak "Trójki" słuchanie...
  Poniedziałek 3 września 2012


  20.09.2012

  Jak tu żyć z kormoranem

  To ptasi wróg publiczny numer jeden. Rybacy i wędkarze mówią: strzelać! I to czym prędzej. Ale rzeź kormoranów nic nie da - trzeba je płoszyć znad stawów, byle z głową.

  ROZMOWA Z dr. Szymonem Bzomą autorem "Strategii zarządzania populacją kormorana w Polsce"
  13.09.2012

  "Certyfikacja karpia - dlaczego warto". - II SZKOLENIE

  Obserwując nienajlepsze tendencje rynkowe dla karpia w ostatnim okresie warto zastanowić się, co rybacy mogą zrobić, aby zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W związku z tym Towarzystwo Promocji Ryb serdecznie zaprasza na drugie szkolenie w ramach projektu "Certyfikacja karpia - dlaczego warto".
  13.09.2012

  Nobel dla papryki

  Gdy poznany w maju br. w trakcie wyjazdu studyjnego na Węgry (zorganizowanego przez LGR Bielska Kraina) Vilmos Jozsa, przesłał ostatnio na adres Pana Karpia elektroniczną wersję książki pt. "Nobel dla papryki", dodając, że jest to książka napisana przez Tadeusza Olszańskiego, Polaka starszego pokolenia, miłośnika Węgier i madziarskiej kuchni, postanowiliśmy zbadać sprawę nieco głębiej.
  02.09.2012

  Sierpniowy maraton promocyjny Antoniówki

  Gospodarstwo Rybackie Antoniówka, korzystając z zaproszeń, uczestniczyło w trzech regionalnych imprezach. Na stoisku prezentowano żywe ryby hodowane w gospodarstwie, broszurki reklamowe, można było również spróbować wędzonego karpia, jesiotra i tołpygę.
  29.08.2012
  W dniach 12-25 września 2012 r. odbędzie się dodatkowy nabór wniosków na rekompensaty wodno-środowiskowe (wapno i cenne gatunki ryb)


  28.08.2012

  Dobrostan ryb - szkolenie - wrzesień 2012

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  25.08.2012

  XII Święto Karpia Polskiego w Kaniowie

  W dniu 18 sierpnia, w promieniach gorącego słońca w Kaniowie rozpoczęła się impreza będąca kulminacyjnym punktem całego sezonu wędkarskiego - Święto Karpia Polskiego. Stałym bywalcom nie trzeba przypominać, że odbywa się ono w celu upamiętnienia postaci wybitnego hodowcy - Adolfa Gascha i promocji gospodarki rybackiej na tych terenach.
  22.08.2012

  Danusia Kozak

  Dwukrotna złota medalistka w kajakarstwie z Londynu Danusia Kozak czuje się jak ryba w wodzie, bo jej węgierski tata Balazs Kozak jest absolwentem Rybactwa ART Olsztyn, a polska mama - Teresa na tej samej uczelni skończyła Wydział Rolny...


  20.08.2012

  Izabela i Łukasz Maroszek z Bestwiny (nowi członkowie Pana Karpia) na Polsko-Czeskim Jarmarku Rybnym w Czechowicach-Dziedzicach.

  Niecodzienna impreza trwała 12 sierpnia w Parku Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach. Był to I Polsko - Czeski Jarmark Rybny, który zorganizowała Lokalna Grupa Rybacka "Bielska Kraina" przy współpracy z Urzędem Miasta oraz MDK Czechowice - Dziedzice.


  14.08.2012

  Rytwiański Karp 2012

  "Rytwiański Karp" - impreza plenerowa poświęcona promocji rybactwa na dobre wpisała się w roczny harmonogram imprez w gminie Rytwiany. Jeszcze mocniej utrwaliło się to, że "Rytwiański Karp" nie odbyłby się bez wyśmienicie uwędzonego karpia przez Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany Wacława Szczoczarza eksponowanego pod hasłem "Rytwiański Karp - Wyborny Smak Tradycji". Na takiej impreze nie mogło zabraknąć Towarzystwa Promocji Ryb - Pan Karp.


  28.07.2012

  Pan Karp Wicemistrzem Świata w Ping-Pongu

  To nie żart z 1. kwietnia, ale najprawdziwsza prawda, bowiem na dorocznym Pikniku Allera, który odbył się 14 lipca br. w Nożynku rozegrane zostały zawody najwyższej rangi w ping-pongu.
  18.07.2012

  Regionalne Święto Ryby w Iławie

  W ostatnią sobotę czerwca przy iławskim amfiteatrze odbyło się Regionalne Święto Ryby. Impreza składała się z części wystawowo-promocyjnej, w której uczestniczyło Towarzystwo Promocji Ryb ze swoim firmowym stoiskiem, a także części konkursowej, która rozegrano w trzech kategoriach - konkurs kulinarny amatorów, konkurs wśród profesjonalistów i konkurs na zupę rybną z kociołka.
  14.07.2012

  Szkolenia/dni otwarte w Oddziałach Regionalnych ARiMR dotyczące Środka 2.2 Działania wodno-środowiskowe PO RYBY 2007-2013


  W związku z ukazaniem się w dniu 11 lipca 2012 roku ogłoszenia Prezesa ARiMR, w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie środka 2.2 "Działania wodnośrodowiskowe" objętego Programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" we wszystkich Oddziałach Regionalnych ARiMR odbędą się spotkania informacyjne, podczas których pracownicy Agencji będą udzielali potencjalnym wnioskodawcom informacji w zakresie zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach ww. środka.


  12.07.2012

  Rekompensat wodno-środowiskowych

  Pan Karp informuje, że wraz z nowym rozdaniem rekompensat pojawił się nowy wniosek o dofinansowanie, w znaczącym stopniu odbiegający od poprzedniej wersji. Wnioski złożone na starej wersji wniosku o dofinansowanie nie zostaną pozytywnie rozpatrzone.


  11.07.2012
  Dziś na stronie www.arimr.gov.pl ukazało się ogłoszenie Prezesa ARiMR o naborze wniosków w ramach środka 2.2


  05.07.2012

  Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb

  Walne zebranie członków każdej organizacji stawia przed jej członkami nie tylko zadania formalne (zatwierdzenie sprawozdań, czy absolutorium), ale też strategiczne. Stąd istotnym jest, aby tego rodzaju gremia zbierały się według formuły na tyle otwartej, żeby znaleźć i ducha, i czas na tzw. "burzę mózgów". Tak właśnie było na naszym zebraniu w dniu 28 czerwca br. w Żabieńcu.


  04.07.2012

  Przygotowania do nowego rozdania rekompensat wodno-środowiskowych

  Zachowując czujność harcerską, przekazuję Państwu treść nowelizacji rozporządzenia, które weszło w życie 04.07.2012 i reguluje m.in. rekompensaty wodno-środowiskowe.


  03.07.2012

  Dobrostan ryb - szkolenie - lipiec 2012

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  25.06.2012

  Regionalne Święto Ryby - Iława 30 czerwca 2012r.


  25.06.2012

  Opolagra

  W dniach 15-17.06.2012 w Kamieniu Śląskim koło Opola odbyła się największa na południu Polski wystawa rolnicza OPOLAGRA 2012 r (ok. 45-50 tysięcy zwiedzających). Na wystawie profesjonalny sprzęt rybacki do chowu i hodowli ryb prezentowała firma z Opolszczyzny "LDR Luksus dla ryb". Stoisko znajdowało się w tzw. Wiosce Rybackiej, gdzie usytuowane były firmy i organizacje związane z rybactwem (m.in. Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna i Polskie Towarzystwo Rybackie).
  17.06.2012

  Czy będzie kontynuowane wsparcie EU dla gospodarstw rybackich - relacja z konferencji w Salzburgu pt "Wspólna Polityka Rybacka - jaka przyszłość dla akwakultury".

  W dniu 11 maja 2012 r. odbyła się konferencja - "Wspólna Polityka Rybacka - jaka przyszłość dla akwakultury", w której brali udział Ania Pyć i Jacek Juchniewicz. Poniżej znajdziecie Państwo relację Ani z tego wydarzenia...


  12.06.2012

  Pan Karp odwiedza wegierskie przedszkole w Szarwas
  11.06.2012

  Promocja karpia wśród dzieci i rodziców w Krakowie

  Od dwóch lat Targi w Krakowie z okazji Dnia Dziecka przygotowują wiele wspaniałych niespodzianek dla najmłodszych i ich dorosłych opiekunów. Tak było również w tym roku w dniach 1-3 czerwca. I tym razem uczestniczył w nich Pan Karp na swoim stoisku.


  11.06.2012

  Pan Karp na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

  Dzięki zaprzyjaźnionej z Panem Karpiem rodzinie Piszczałów ze Złotego Potoku k/Częstochowy, w dniu 28 maja br. w szkole podstawowej w Janowie zostało zorganizowane spotkanie z dziećmi z klas 1-3. Okazało się, że uczniowie z tej szkoły znały wszystkie dotychczasowe książki Pana Karpia.

  01.06.2012

  Nabór wniosków w ramach środka 2.1  OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego" Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" środek 2.1 "Inwestycje w chów i hodowlę ryb"na realizację operacji polegających na odbudowie, rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu chowu i hodowli wyłącznie w zakresie następujących budowli hydrotechnicznych: mnichy, zastawki oraz jazy.

  02.06.2012

  Pan Karp wspiera wicemistrza Polski w snookerze

  Szesnastoletni zawodnik z Torunia Patryk Masłowski wspierany przez Towarzystwo Promocji Ryb, w dniach 26-27 maja br. zdobył w Warszawie tytuł wicemistrza Polski w snookerze do lat 17. Na kamizelce tego bardzo uzdolnionego zawodnika widniało logo Pan Karp.  01.06.2012

  Węgry w pigułce - Piotr Pagieła  Czy można poznać Węgry w 4 dni? Okazuje się, że jest to całkiem prawdopodobne. Dowodem na to był wyjazd przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich do kraju naszych Bratanków. Cztery dni wypełnione spotkaniami z węgierskimi rybakami oraz naukowcami, zwiedzanie gospodarstw, od tych ekstensywnych czy wręcz byłych już, tak jak w miejscowości Tata...

  30.05.2011

  Znakowanie Ryb - Tomasz Kulikowski  Projekt ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (wniosek Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego; {SEK(2011) 884 wersja ostateczna} ) wprowadza szereg nowych regulacji w zakresie informacji, które muszą być dostarczone konsumentowi.


  22.05.2012

  2 targi książki dla dzieci


  Zarząd TPR "Pan Karp" serdecznie zaprasza do odwiedzenia 2. Targów Książki dla Dzieci w Krakowie, które odbędą się w dniach 1-3 czerwca br. Stoisko z książkami Pana Karpia będzie miało szczęśliwy nr 13. Wejście dla zwiedzających jest bezpłatne, a na dzieci czeka mnóstwo atrakcji.
  18.05.2012

  Dobrostan ryb - szkolenie - czerwiec 2012

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  04.05.2012

  Pierwsza kursokonferencja pt "Certyfikacja karpia - dlaczego warto?"

  W dniach 23-25 kwietnia br. w Toruniu w hotelu Helios Mercure odbyło się wyjątkowe spotkanie hodowców karpia z ekspertami z dziedziny marketingu i systemów jakości produktów spożywczych. Po raz pierwszy rybacy spotkali się na trzydniowej kursokonferencji poświęconej w całości sprawom rynku karpia - przyszłości sprzedaży, form sprzedaży karpia i potencjalnych kanałów dystrybucji tej ryby.

  Zapraszamy do zaktualizowanej galerii z pierwszej kurskonferencji


  12.04.2012

  Specjalistyczne szkolenie rynkowe dla rybaków.

  Obserwując nienajlepsze tendencje rynkowe dla karpia w ostatnim okresie warto zastanowić się, co rybacy mogą zrobić, aby zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W związku z tym Towarzystwo Promocji Ryb serdecznie zaprasza na cykl szkoleń w ramach projektu "Certyfikacja karpia - dlaczego warto".

  11.04.2012

  Karpiowa Szkoła w Olbrachtowie

  Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie (Lubuskie) to prawdopodobie jedyna placówka pedagogiczna w Polsce, gdzie lekturą szkolną dla klas trzecich jest "Magiczna Łuska Pana Karpia". Nie sposób było nie przyjać zaproszenia od dzieci z tej szkoły.  Wspaniałych Świąt Wielkiej Nocy i mokrej wiosny na stawach życzy Zarząd TPR "Pan Karp"  07.04.2012

  Kormorany bez znieczulenia - audycja w I programie Polskiego Radia

  W dniu 5. kwietnia br. w Polskim Radio pr I wyemitowano audycję z cyklu "Bez znieczulenia". Temat kormoranów, wydr i innych szkodników został zgłoszony do radia przez zarząd TPR już kilka tygodni temu i własnie udało się go zrealizować.
  01.04.2012

  Pan Karp wchodzi przebojem do sportu

  Ostatnia kampania promująca karpia właśnie się kończy. Towarzystwo Promocji Ryb za sprawą unijnych środków w miesiącu marcu kosztem około 200 tys. zł wykupiło reklamy w czasopismach kobiecych o łącznym czytelnictwie około 2 mln osób. Jednak to nie jedyna forma aktywności promocyjnej "Pana Karpia". Nowym kierunkiem zachęcania do konsumpcji karpia jest reklamowanie zalet naszej ryby wśród kibiców sportowych. Pierwszą jaskółką było wykupienie reklamy na Otwartych Mistrzostwach Polski w Snookerze w lutym br. Młody 15-letni zawodnik Patryk Masłowski, z logo Pana Karpia na kamizelce, awansował do najlepszej dwunastki turnieju i był swego rodzaju sensacją wśród seniorów.

  Pan Karp w sportowej reklamie idzie obecnie dużo, dużo dalej. W dniu wczorajszym zakończyliśmy negocjacje z UEFA w sprawie nowej reklamy Pana Karpia. Na największej imprezie piłkarskiej tego roku - Mistrzostwach Europy kibice-konsumenci zobaczą reklamy Pana Karpia na PGE Arena w Gdańsku. Projekt reklamy w załączeniu.

  Informacja o reklamie na Euro 2012 jest oczywiście żartem prima aprilisowym.


  28.03.2012

  LGR dla rybaków

  W dniu 16.03.2012r. Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp zorganizowała w Rytwianach szkolenie dla sektora rybackiego w którym uczestniczyło 48 rybaków.

  Głównym celem szkolenia było przekazanie rybakom wiedzy z zakresu prowadzenia księgi stawowej, sprawozdawczości oraz dobrej praktyki weterynaryjne w gospodarstwach rybackich.
  24.03.2012

  Stawy - królestwo karpia i wodnej przyrody

  TPR "Pan Karp" zorganizowało kolejną odsłonę reklamy karpia i stawów karpiowych. Wyciągając wnioski z wyników badań konsumenckich, które wykonała dla nas Pracownia Badań Społecznych DGA z Sopotu, gdzie duża część respondentów nie miała pojęcia w jakich warunkach i okolicznościach hodowane są karpie, przygotowaliśmy reklamę własnie na ten problem ukierunkowaną. Tym razem myślą przewodnią naszej akcji jest ukazanie czytelniczkom 6 popularnych czasopismach kobiecych (Pani Domu, Tina, Życie na Gorąco,Chwila Dla Ciebie, Przyjaciółka, Kuchnia) stawów jako cennego środowiska naturalnego, w którym w najbardziej ekologiczny sposób rybacy hodują karpie. Spodziewane czytelnictwo to około 2 mln osób.
  23.03.2012

  "...Chcemy karpia, chcemy karpia, chcemy karpia...!". Czekoladowy Pan Karp z "Wedla" zawojował przedszkole "Krasnal" w Toruniu.

  Na początku stycznia br. słuchacz toruńskiego Radia Gra wylicytował 20 kg czekoladowego karpia z Wedla , którego nasze towarzystwo otrzymało w prezencie od warszawskiej fabryki słodkości i przekazało na tę licytację (dochód trafił na fundusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Słuchacz - zwycięzca licytacji natychmiast zaniósł karpia do przedszkola swojej wnuczki, a co dalej się działo, można posłuchać relacji reporterki radiowej Agnieszki Korzeniewskiej.

  11.03.2012

  Dobrostan ryb - szkolenie - marzec 2012

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  05.03.2012

  RRW-22 - termin wysyłania kwestionariusza przesunięty

  Przypominamy, że prawidłowo wypełnione obowiązkowe formularze RRW-22 za 2011 rok należy wysłać na adres Instytutu do dnia 15 kwietnia 2012 roku.


  29.02.2012

  Wspólnym głosem

  Szanowni Panowie:
  Marek Ferlin - Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego,
  Jacek Juchniewicz - Prezes Stowarzyszeniae Producentów Ryb Łososiowatych,
  Krzysztof Karoń - Prezes Związku Producentów Ryb,
  Mirosław Purzycki - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybackich Skarbu Państwa,

  Dziękuję za poparcie inicjatywy Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp w sprawie przesłania pisma-apelu do Pani Marszałek Sejmu, Przewodniczących 3 komisji sejmowych, Parlamentarzystów - członków tych komisji i innych adresatów, w kwestii wspólnego stanowiska środowiska rybackiego wobec obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (druk sejmowy nr 26).

  Pismo (załączony skan oryginału)zostanie przesłane niezwłocznie do adresatów. Jednoczesnie apeluję o propagowanie wśród członków swoich organizacji konieczności dostarczenia posłom (z załączonej listy i nie tylko) pisma niezaleznie od naszej akcji. Każde osobiste spotkanie z Posłem może pomóc w przekonaniu go do naszych racji...

  Zbigniew Szczpeański
  Prezes Towarzystwa Promocji Ryb


  21.02.2012

  "Integracja głupcze"
  (Przez analogię do powiedzenia Prezydenta Clintona - "Gospodarka głupcze")

  Z przyjemnością skorzystałem z zaproszenia Prezesa PTRyb na XVII Krajową Konferencję Hodowców Karpia.

  Serdeczne dzięki!

  Zresztą i tak, i tak bym przyjechał, niezależnie od zaproszenia. Emeryt i to członek niehonorowy to "jak świnia w groch". Nie darowałbym sobie takiej okazji do spotkania kolegów z całej Polski.

  05.02.2012

  Pan Karp - udany debiut na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych

  Mam przyjemność poinformować, że Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp" jako jedno z trzech w kraju, zostało wyróżnione w ogólnopolskiej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011" w kategorii stowarzyszeń. Uroczystość odbyła się 26 stycznia br. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych.


  05.02.2012

  Pan Karp z Antoniówki na Grune Woche w Berlinie

  Udaną promocję karpia i jesiotra na targach Grune Wohe w Berlinie może pochwalić się małe gospodarstwo z Podkarpacia. Koszty promocji okazały się minimalne dzięki skorzystaniu z zaproszenia Lokalnej Grupy Dzialania "Leśny Krag" z Janowa Lubelskiego do uatrakcyjnienia stoiska Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich "Poznaj Dobrą Zywność".


  25.01.2012

  Dziennikarze - rybakami

  W dniach 23-24 listopada 2011 roku w Rytwianach odbyło się szkolenie dla dziennikarzy z wykorzystaniem środków z Funduszu Promocji Ryb. Spotkanie w formie warsztatów rybackich miało miejsce w hotelu Rytwiany i na stawach miejscowego gospodarstwa.

  W części plenerowej udział wzięło 15 dziennikarzy z Katowic, Warszawy, Kielc, Tarnobrzegu, Sandomierza, Staszowa i Gdyni.

  17.01.2012

  Wręczamy Łuski Pana Karpia

  Na przełomie listopada i grudnia wręczono witraże "Brązowe Łuski Pana Karpia" za promocję karpia i jego konsumpcji:

  1. Bożenie Dykiel, aktorce warszawskiego Teatru Komedia
  2. Aleksandrze Tycner, dziennikarce I programu Polskiego Radia i Radiowej Agencji Informacyjnej
  3. Markowi Brzezińskiemu, właścicielowi toruńskiego sklepu "Karpik", który zwyciężył w konkursie "Karpiowy Sklep Roku 2010" w kategorii małych sklepów.

  Wszyscy laureaci na różnych polach dbają o dobry wizerunek karpia. Naszą nagrodę przyjęli z wielką satysfakcją obiecując jednocześnie dalszą współpracę z TPR i promocję karpiowej tradycji.


  12.01.2012

  Narciarsko-Karpiowe Zawody Odlotowe II

  Tegoroczne zawody planowane są na 10-12 lutego 2012 r. w Krynicy Zdroju.

  Organizatorzy zapraszają uczestników zeszłorocznych, a także nowych i zapewniają udział w zawodach, noclegi i wyżywienie za niewygórowaną cenę około 250 zł.

  Termin wyjazdu 10-12.02.2012r. Krynica Zdrój- dojazd we własnym zakresie.

  Koszt uczestnictwa obejmuje: 2 noclegi, 2 śniadania i 2 obiadokolacje.

  Szersze informacje i zgłoszenia udziału dostępne pod adresem: grwojcza@go2.pl

  Zapisy będą przyjmowane do 22 Stycznia (niedziela). Dodatkowo proszę o przesyłanie danych osobowych potrzebnych do ubezpieczenia - Imię, Nazwisko, pesel i adres.

  Adres hotelu: Centrum Szkolenia LZD, Krynica-Zdrój ul. Ludowa 12-14.

  Organizatorzy:

  Tadeusz Bałata
  Władysław Bednarowicz
  Bogusław Dryndos

  04.01.2012

  RRW-22 - UWAGA - nowy wzór formularza

  Przypominamy, że prawidłowo wypełnione obowiązkowe formularze RRW-22 za 2011 rok należy wysłać na adres Instytutu do dnia 15 marca 2012 roku.  09.12.2011

  Radio Katowice ogłasza karpiowy konkurs

  Radio Katowice ogłasza konkurs na najciekawszy - zdaniem redaktorów - przepis na karpia.

  Na zwycięzców czekają karpie na święta!
  Na przepisy (ze zdjęciem lub bez) czekamy do 16 grudnia pod adresem: karp@radio.katowice.pl.
  05.12.2011

  Przedświąteczny sondaż: karpie i śledzie górą!

  Wg badania PBS-DGA w Sopocie, przeprowadzonego w dniach 18-20.11.2011 na losowej próbie 1064 osób, reprezentatywnej dla mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, 54% respondentów deklaruje, że w czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przygotuje w domu potrawę z ryby
  30.11.2011

  Galowe występy Pana Karpia Europejczyka

  Długo oczekiwany przez dzieci, rodziców, nauczycieli i organizatorów 5. Ogólnopolskiego Konkursu "Pan Karp Europejczykiem", moment - gala finałowa, wreszcie nastąpił.


  26.11.2011

  Pan Karp nabiera rozpędu....

  Towarzystwo Promocji Ryb korzystając ze środków Funduszu Promocji Ryb rozpoczęło realizację projektu polegającego m.in. na nakręceniu filmu instruktażowego dla konsumentów i wykonaniu sesji fotograficznej potraw z karpia.
  28.11.2010

  Jak w prosty sposób poradzić sobie z ośćmi i przygotować smaczne danie z karpia, radzi...

  Kuchmistrz z Torunia

  Ryby doskonale zna, bo sam wędkuje, uwielbia też je przyrządzać. Z karpia potrafi wyczarować prawdziwe kulinarne cuda: roladki, karpia duszonego w białym winie, karpia z pieczarkami, po żydowsku, tradycyjnego w galarecie... Kto raz spróbuje, długo będzie pamiętać. Władysław Krysztofiak, który już prawie 30 lat jest szefem kuchni w hotelu Mercure Helios w Toruniu, przygotowywał dania dla znanych polityków, sportowców i smakoszy. Teraz w filmowym instruktażu na stronie pankarp.pl przekonuje nas wszystkich, że przyrządzenie tej ryby wcale nie jest trudne.
  25.11.2010

  Jak sprzedać karpia w mediach - trening praktyczny - zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Ryb ARR

  Szanowni Państwo,

  Już za 7 dni, tj. 1-2 grudnia 2011r. zapraszamy do Zajazdu "Karpik" w Graboszycach koło Zatora na zapowiadany od kilku tygodni trening praktyczny pt.

  Jak sprzedać karpia w mediach?

  Równocześnie informujemy, że po zakończeniu szkolenia zreferowane będą dwa tematy:
 • Walory i wątpliwości zakładania organizacji producentów przez karpiarzy - Hubert Świątek,
 • Aktualne przepisy sprzedaży żywych ryb - Główny Lekarz Weterynarii.


  Zapisy prowadzi i informacji udziela Zbigniew Szczepański - zbigniew.szczepanski@pankarp.pl tel: 501 046 324
  09.11.2010

  Program warsztatów karpiowych dla dziennikarzy finansowanych ze środków Funduszu Promocji Ryb ARR Rytwiany 23-24 listopada 2011 r.

  Drodzy Dziennikarze, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Trudno sobie wyobrazić, by w tym czasie nie wypłynął temat karpia. O karpiu - jak co roku o tej porze - zapewne będzie się dużo mówić i pisać.

  31.10.2010

  Zygmunt J. Okoniewski

  W różnorodności siła - organizacje rybaków śródlądowych.

  Oceny organizacji rybackich są bardzo różne. Jedni są dobrzy, inni niedobrzy, jedni robią rozbijacką robotę wewnątrz branży, inni uzurpują sobie prawa do reprezentowania jej bez specjalnego przejmowania się pozostałymi. Brak było i jest koordynacji działania, a przynajmniej wzajemnej informacji. Nakładają się na to sympatie i antypatie personalne, różne formy działania i kontaktów z "władzą", co skutkuje czasem bratobójczą walką, dodatkowo komplikującą sprawy już skomplikowane.


  20.10.2011

  Pan Karp w zwierciadle firmy marketerskiej, czyli nowa strategia dla nowych odbiorców

  Ostatnie pięć lat na rynku reklam produktów akwakultury śródlądowej były zdominowane przez akcje promocyjne pod szyldem Pana Karpia. Jednak czasy się zmieniają, a w nich zmienia się rynek i oczekiwania klientów. Dlatego Towarzystwo Promocji Ryb postanowiło zweryfikować dotychczasowe działania zlecając zewnętrznej firmie swego rodzaju audyt marketerski.
  14.10.2011

  Dobrostan ryb - szkolenie - listopad

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  08.10.2011

  Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego rozpoczęło kampanię promocyjną polskich produktów rybnych, czyli odlotowa kampania Pana Karpia


  Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego w Gdyni uzyskało dofinansowanie Funduszu Promocji Ryb na tworzenie wśród młodych, wykształconych konsumentów, korzystających z Internetu, mody na spożywanie potraw przygotowywanych z polskich ryb. Kampania promocyjna, która rozpoczęła się się pod koniec sierpnia br. i potrwa półtora roku, koncentruje się na promocji w Internecie.


  23.09.2011

  Spotkanie Attache ds. Rybołówstwa państw członkowskich UE w Gdyni

  W dniach 8-10 września 2011 roku w Gdyni odbyło się spotkanie Attache ds. Rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady UE oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli.
  23.09.2011

  Najlepszy karp po mistrzowsku

  Na stołach podawany jest najczęściej w wigilię, jednak i w ciągu roku jego miłośników nie brakuje. W Skoczowie karpia podawano po mistrzowsku w ramach 4. Mistrzostw Europy w Przyrządzaniu Karpia.
  14.09.2011  Koledzy Rybacy, Przyjaciele Rybactwa,


  W ostatnim czasie dociera do nas coraz więcej informacji dotyczących rybactwa i rybaków. Słyszymy o najróżniejszych wydarzeniach, inicjatywach i powstających aktach prawnych. Te informacje pojawiają się w różnych miejscach, o różnym czasie, często w niepełnej, skrawkowej zaledwie postaci. Przeciętnemu człowiekowi z naszej branży nieraz trudno to wszystko przeczytać i złożyć w logiczną całość. A wszyscy wiemy jak ważna jest ta wiedza przy podejmowaniu decyzji strategicznych dla własnego rybackiego biznesu.


  04.09.2011

  Zapraszamy do wzięcia udziału w IV warsztatach poświęconych przygotowaniu Krajowej Strategii Gospodarowania Populacją Kormorana.

  Warsztaty odbędą się w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk o Zwierzętach mieszczącym się przy ulicy Ciszewskiego 8.

  Z poważaniem Krystyna Cielniak
  02.09.2011

  60 lat Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa

  Zapraszamy do rekrutacji wrześniowej - są jeszcze wolne miejsa na kierunkach: inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, rybactwo.

  Kontakt: Dziekanat, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
  tel. 89-523-34-21 www.uwm.edu.pl/wosir


  27.08.2011

  Pan Karp nad Sanną w Zaklikowie

  W dniu 7.08.2011 r. odbył się w Zaklikowie tradycyjny piknik "Dni Nad Sanną". Organizatorzy: Forum Mieszkańców Wsi "SANŁĘG", Wójt Gminy Zaklików i LGD w Zaleszanach zaprosili do udziału Lokalną Grupę Rybacką Stowarzyszenie "Karp Doliny Sanny". Grupę tę reprezentowało ze swoim stoiskiem Gospodarstwo Rybackie Antoniówka.
  22.08.2011

  Kock karpiami stoi, czyli Święto Karpia z Pradoliny Wieprza - 10 lipca 2011 r.

  W druga niedzielę lipca 2011 r. w ramach Dni Kocka celebrowano również Święto Karpia z Pradoliny Wieprza. Na rynku miasta, mimo początkowo burzowej aury, zgromadziło się kilka tysięcy ludzi.

  Gdy w 2010 roku poznał naszą ideę promocji polskich ryb, skomponował piosenkę "Pan Karp", która została zamieszczona w książce "Pan Karp kontra Czarny Ptak". Prapremiera piosenki miała miejsce 27 maja ub. r. w Warszawie w trakcie gali finałowej ogólnopolskiego konkursu dla dzieci, którą uświetnił występ zespołu "Kaczki z Nowej Paczki". Zaproszone dzieci zostały wówczas porwane do niezapomnianej zabawy właśnie przez Zbigniewa Rojka i Andrzeja Brzozowskiego słowami refrenu "...czy wy tego nie widzicie, że Pan Karp ma ciężkie życie...".  Zbigniew Rojek z gitarą 27 maja 2010 r. w czasie gali finałowej...

  10.08.2011

  II Konkurs wyboru Lokalnych Grup Rybackich rozstrzygnięty!

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29.07. br. zatwierdził dziś listę lokalnych grup rybackich w ramach II naboru. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona została przez Zespół Opiniujący powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego weszli przedstawiciele ministerstwa oraz samorządu poszczególnych województw.  08.08.2011

  Związek Producentów Ryb

  Na prośbę Pana Prezesa Krzysztofa Karonia informujemy o uchwale Zarządu ZPR pt. "Akcja Obywatelska - Ratujmy Polskie Stawy"
  26.07.2011

  Jedz ryby w Świętokrzyskiem  22 lipca br. w Kielcach na Placu Artystów odbył się piknik pod hasłem "Jedz ryby w Świętokrzyskiem". Był on elementem projektu promującego ryby w ramach programu operacyjnego "PO Ryby 2007-2013".
  14.07.2011

  Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp

  W dniu 28 czerwca br., tradycyjnie w Żabieńcu, odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp.
  11.07.2011

  Ryby do Sejmu RP, truskawki do Parlamentu UE


  Na przełomie czerwca i lipca miało miejsce doniosłe dla Polaków wydarzenie - po raz pierwszy Polska objęła na półroczną kadencję prezydencję w Radzie UE. Przy tej okazji Premier Donald Tusk w dniu 6 lipca br. w Parlamencie Europejskim serwował truskawki, polską specjalność i eksportowy produkt.

  24.06.2011

  "Strategia.karp2020 - Zaproszenie do dyskusji oraz współpracy"

  W dniu 6 czerwca 2011 roku w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące opracowania "Strategii na rzecz stawowej gospodarki karpiowej" zwanej dalej "Strategią".

  List intencyjny, będący wyrazem zaniepokojenia sytuacją w karpiarstwie, w sprawie konieczności wypracowania "Strategii", wystosował wiosną 2011 roku zespół, składający się z osób o uznanym w środowisku rybackim autorytecie, w składzie: prof. dr hab. Bogusław Zdanowski, prof. dr hab. Ryszard Wojda, dr Zygmunt Okoniewski, dr Jan Żelazny. Jednocześnie autorzy listu zaprosili szerokie grono osób z wielu instytucji organizacji rybackich, w tym z nowopowstałych Lokalnych Grup Rybackich, ścisłe związanych ze stawową gospodarką karpiową, do wzięcia udziału w opracowaniu Strategii.
  24.06.2011

  Kredyt preferencyjny na wykup gospodarstwa nie dla rybaka

  Związek Producentów Ryb odkrył jeszcze jeden temat , który w obecnym stanie prawnym jest dla rybaków niekorzystny - brak możliwości zaciągania preferencyjnych kredytów na wykup gospodarstwa.

  Z załączonej korespondencji wynika jednoznacznie, że hodowcy nie są uprawnieni do korzystania z preferencyjnych kredytów. Rodzi się zatem pytanie, czy obiecane w MRiRW kroki dla poprawy sytuacji zostaną podjęte, a jeśli tak, to kiedy można spodziewać się efektów.

  Pan Karp, życząc Związkowi determinacji i powodzenia, będzie się przyglądał rozwojowi sprawy. Będziemy też informować rybaków jeśli pojawi się zmiana na lepsze.


  14.06.2011

  Pan Karp na Targach Książki dla Dzieci w Krakowie.

  Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato o... Panu Karpiu.

  Promocja ryb skierowana do dzieci, a poprzez nie - do ich rodziców - doczekała się już czwartej książki z serii Pan Karp...

  09.06.2011

  NOWE WZORY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

  DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPRACYJNEGO "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013" NA LATA 2007-2013

  Od dnia 22 kwietnia 2011 r. obowiązują nowe wzory wniosków o płatność dla operacji realizowanych w ramach PO "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa..... 2007-2013".

  Zmiana wniosku o płatność dotyczy części VII. Oświadczenie beneficjenta, gdzie dodano cztery nowe punkty (6-9), oraz w części VIII. Załączniki.

  Link do nowych wzorów wniosków o płatność:
  www.arimr.gov.pl
  08.06.2011

  Karp w opinii społeczeństwa
  - prezentacja z konferencji MPR na targach Polfish 2011.


  04.06.2011

  Pan Karp na Polfish 2011

  Ponad 100 wystawców z kraju i zagranicy przyjechało do Gdańska, aby zaprezentować swoją ofertę na międzynarodowych targach przetwórstwa i produktów rybnych Polfish 2011.
  02.06.2011

  Technikum Rybackie w Kocku

  Technikum rybackie w Kocku powstało w 1980 roku jako druga tego typu placówka w Polsce. Pierwsze kroki stawiało tu wielu wybitnych specjalistów, nie tylko z zakresu rybactwa stawowego, którzy do dziś piastują stanowiska ichtiologów w znanych i cenionych gospodarstwach rybackich.

  Dziś szkoła zaprasza absolwentów szkół gimnazjalnych do skorzystania ze swojej bogatej oferty kształcenia w tym na kierunek rybactwo stawowe, jeziorowe i rzeczne.

  Zespół Szkół w Kocku
  Warszawska 41
  21-150 Kock
  woj.lubelskie
  Tel/fax (081)8591033

  16.05.2011

  Karp z Zatora otrzymał certyfikat Unii Europejskiej.

  Ryba z małopolskich stawów to 27-my produkt z Polski zarejestrowany przez Komisję Europejską. Specjalny certyfikat i unijne logo pozwolą lepiej promować przysmak. Mają być też gwarancją najwyższej jakości.

  Starania o wpisanie karpia na listę produktów o chronionej nazwie pochodzenia trwały kilka lat. Jednak w samym Zatorze o wysokiej jakości ryb w tamtejszych stawach wiedzą wszyscy.

  Karp zatorski jest produkowany na terenie kilku gmin w zachodniej Małopolsce. Tradycje jego hodowli sięgają czasów Bolesława Krzywoustego. Od XV wieku karpie z Zatora trafiały między innymi na królewskie stoły, stąd czasami nazywany jest również "karpiem królewskim".

  25.05.2011

  Kurso-konferencja organizowana przez Związek Producentów Ryb

  W dniach 15 - 17 czerwca 2011 r. w Sierakowie Wlkp. Związek Producentów Ryb przy współudziale LGR "Obra-Warta" organizuje kurso-konferencję połączoną z obchodami uroczystości Święta Rybaka oraz 10-lecia reaktywowania działalności ZPRyb.

  Podczas kurso-konferencji planowane jest odbycie m.in. szkolenia kwalifikowanego z zakresu: "BHP w rybactwie" oraz wykładów:

  • "Nauka - praktyce rybackiej. Działalność akademickich jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce" - dr Jan Mazurkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • "Aktualne doniesienia w zakresie prawa rybackiego"- prof. dr hab. W. Radecki z PAN we Wrocławiu.
  Prezentację w zakresie wykorzystania aparatury pomiarowej w gospodarstwach rybackich przedstawi Firma Hach Lange Sp. z o. o., ofertę pasz przedstawią Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR".
  Podczas obchodów Święta Rybaka tradycyjnie odbędą się Mistrzostwa Polski Rybaków w: strzelaniu do rzutek, pływaniu łodzią stawową, pływaniu łodzią jeziorową.
  Zwycięzcy zawodów otrzymają puchary oraz dyplomy ufundowane przez patronów imprezy.
  Po zakończeniu uroczystości oficjalnych odbędzie się biesiada rybacka.

  Patronat honorowy obejmą m.in. Minister Rolnictwa Pan Marek Sawicki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, Starosta Powiatu Międzychodzkiego Pan Julian Mazurek, Prezes ANR Pan Tomasz Nawrocki, Prezes WIR Pan Poseł Piotr Walkowski.


  07.05.2011

  Dobrostan ryb - szkolenie - maj

  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi

  04.05.2011

  Kormorany w Radio Katowice

  W ostatnich dniach z inicjatywy Towarzystwa Promocji Ryb, dzięki dobrym kontaktom z Radiem Katowice, powstał reportaż Pani red. Beaty Zamlewskiej poświęcony szkodliwemu wpływowi kormoranów na gospodarkę rybacką na Śląsku. Oprócz głosów rybackich, interesująco brzmi głos ornitologa, który jednoznacznie stwierdza, że państwo w dzisiejszych realiach nie bierze odpowiedzialności finansowej za szkody poczynione przez kormorany, mimo, a nawet z powodu ogromnej wartości tego rodzaju strat w rybostanie. Dziękujemy serdecznie Panu Jerzemu Erdmańskiemu, szefowi gospodarki rybackiej na Zbiorniku Goczałkowickim za duże zaangażowanie w przygotowaniu programu.

  Reportaż został wyemitowany w piątkowej (29.04) audycji Radia Katowice i poniedziałkowych Sygnałach Dnia (2.05.) w I pr. Polskiego Radia

  17.04.2011

  Czy kormorany stymulują import karpia do Polski?  Z lektury pracy Profesora dr hab. Tadeusza Krzywosza* z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku wynika, że w połowach ryb jeziorowych kormorany już w 2007 roku...
  14.04.2011

  Minister Środowiska powołał Pana Krzysztofa Karonia na członka Krajowej Rady Gospodarki Wodnej 3 kadencji na lata 2011-2015.


  12.04.2011

  Cenna inicjatywa dr Mirosława Cieśli

  Szanowni Państwo -
  Poszukuję kontaktu z użytkownikami stawów typu karpiowego, którzy mogą pomóc w przygotowaniu dokumentacji, w formie opracowań, dotyczących dwóch bardzo istotnych obecnie zagadnień dla stawowej produkcji karpia.
  09.04.2011

  List Krzysztofa Karonia do Przewodniczącego Kapituły Godności Rybaka Roku.

  Szanowny Panie Przewodniczący składam niniejszym na Pańskie ręce, serdeczne podziękowanie dla Pana i członków Kapituły Godności "Rybaka Roku" 2010, za wybór mej osoby "Rybakiem Roku" 2010. Jest to dla mnie niewątpliwy zaszczyt, ale jednocześnie i ogromne zaskoczenie...
  06.04.2011

  Nowe wzory umów w ramach osi 1-3

  Pan Karp informuje, że na stronach internetowych MRiRW w dniu wczorajszym tj. 05.04.2011 r. zostały opublikowane nowe wzory umów o dofinansowanie realizacji operacji w ramach osi 1-3, oraz wzór porozumienia w ramach osi 3 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

  Nowe wzory umów dotyczą wniosków będących jeszcze w ocenie.

  06.04.2011

  Pan Karp w Półmaratonie Warszawskim - 27 marca 2011


  05.04.2011

  Ambona z ryb w Radoczy

  Radocza to wieś leżąca między Wadowicami a Zatorem. W dniach od 20 do 23 marca 2011 roku głosiłem tam rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych. W kościele parafialnym w Radoczy jest drewniana ambona zbudowana z rzeźbionych ryb. Tych ryb jest 14 - jak widać na załączonym zdjęciu.

  o. Benedykt Belgrau - kapelan rybaków


  01.04.2011

  Historyczne spotkanie

  W Magdalence pod Warszawą odbyło się spotkanie prezesów czterech organizacji rybackich. Czy pierwsze od wielu lat spotkanie w takim gronie zaowocuje konstruktywną współpracą tych organizacji? Czas pokaże.


  28.03.2011

  Z ostatniej chwili

  Komitet Monitorujący w dniu 28.03.2011 r. wyraził zgodę na przesunięcie 85 mln zł na rzecz środka 2.2.
  W konsekwencji, ale dopiero po zatwierdzeniu zmiany przez Komisję Europejską i po zmianie rozporządzenia MRiRW, pieniądze będą mogły obsłużyć Pakiet I rekompensat wodno-środowiskowych dla karpiarzy.


  28.03.2011

  Pan Karp w Radio Rzeszów - www.radio.rzeszow.pl

  28.03.2011

  Światowy Dzień Wody - Przemyśl

  W dniu 22.03.2011r w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyła się dziewiąta już edycja finału konkursu dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów, z okazji obchodów Światowego Dnia Wody.

  22.03.2011

  Drugi nakład - Pan Karp kontra Czarny Ptak

  W związku z licznymi pytaniami o możliwość nabycia książki "Pan Karp kontra Czarny Ptak", ogłaszamy zapisy na drugie wydanie tej książki.
  20.03.2011

  Administracja Rybacka 11 krajów "Nowej Unii" z wizytą w Dolinie Będkowskiej

  W dniu 17 marca br. do Gospodarstwa Rybackiego w Dolinie Będkowskiej zawitali wyjątkowi goście - przedstawiciele Instytucji Zarządzających (IZ) unijnymi programami rybackimi 11 krajów "Nowej Unii"
  20.03.2011

  Administracja Rybacka 11 krajów "Nowej Unii" z wizytą w Dolinie Będkowskiej

  W dniu 17 marca br. do Gospodarstwa Rybackiego w Dolinie Będkowskiej zawitali wyjątkowi goście - przedstawiciele Instytucji Zarządzających (IZ) unijnymi programami rybackimi 11 krajów "Nowej Unii"
  11.03.2011

  Nowelizacja rozporządzenia dla osi priorytetowej 3

  W dniu 7 marca 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3
  27.02.2011

  Koledzy Rybacy - Narciarze

  I Narciarsko-Karpiowe Zawody Odlotowe, rozgrywane na polanie Szafranówka, rozstrzygnięte!!!
  Wyniki i szczegółowa relacja już jutro!


  11.02.2011

  Koledzy Rybacy - Narciarze

  Narty alpejskie (albo częściej karpackie) to wśród karpiarzy sport tyleż popularny, co dający oddech po całym sezonie pracy na stawach.

  W związku z powyższym, a także mając na uwadze potrzebę integracji rybaków na różnych płaszczyznach, grupa praktykujących narciarsko rybaków postanowiła zorganizować zawody pod hasłem:

  "Narciarsko-Karpiowe Zawody Odlotowe"


  11.02.2011

  Pan Karp dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  Finał Wielkiej Orkiestry w dniu 9 stycznia br. odbył się również w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie.
  Z tej okazji Pan Karp podarował swoje firmowe koszulki, książeczki dla dzieci i filmy na płytach DVD "Skąd się biorą karpie". Brały one udział w loterii na rzecz WOŚP. Anna Sobczak


  29.01.2011

  Środek 2.4. "Rybołówstwo śródlądowe" - wznowienie naboru

  Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tego środka będzie trwał od 11 do 25 lutego 2011 r.


  27.01.2011

  Karp dominował w grudniowych mediach

  Od 6 lat Towarzystwo Promocji Ryb nie tylko promuje karpia, ale też stara się monitorować media pod kątem informacji, które ukazują się w grudniu na temat karpia, jego sprzedaży, opinii producentów, konsumentów i handlowców.


  20.01.2011

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Rybacy.

  W załączeniu przesyłam prośbę o wsparcie w postaci 1% podatku dla ratowania zdrowia mojego Kolegi i Przyjaciela Pana Karpia, który na codzień pracuje w Departamencie Wsparcia Rybactwa ARiMR - Gerarda Wiśniewskiego.

  Jeśli możecie Państwo wspomóc akcję osobiście lub podać informację znajomym, będę bardzo wdzięczny. W załączeniu przekazuję informacje od zainteresowanego i fot. z jego rękodziełem.

  Gerarda znam osobiście od 2004 roku jako człowieka niezwykle uczynnego i pogodnego, otwartego i chętnie podejmującego pozytywne inicjatywy. Jest entuzjastą akcji "Pan Karp". M.in. jego wypiek rękodzieło - chleb z logo Pan Karp był ozdobą stoiska Towarzystwa Promocji Ryb na Targach Polfish 2009. Jego 4,5 letnia córka Wiktoria widząc karpia nie mówi inaczej tylko: "o, Pan Karp!". Wiktoria jest dumną właścicielką wszystkich 4 książeczek o Panu Karpiu, a co najważniejsze małą miłośniczką zdrowej diety karpiowej, co w dużej mierze jest zasługą Gerarda. Serdecznie proszę o wsparcie zdrowia Gerarda - 1 % podatku.
  Ponadto osoby, które mogą przeznaczyć dodatkową kwotę na wsparcie finansowe kuracji Gerarda, proszę o dokonywanie wpłaty na rachunek Fundacji Gwiazda Nadziei nr 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000 W tytule przelewu, koniecznie dopisać "Dla Gerarda Wiśniewskiego". Wpłaty można dokonywać do końca kwietnia br., W m-cu maju powiadomimy o efektach zakończenia i rozliczenia akcji.

  Zróbmy razem to, co jest w naszym zasięgu...
  Zbigniew Szczepański
  17.01.2011

  W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb?

  W przypadku Funduszu Promocji Ryb są trzy grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz:
  10.01.2011

  Książki "Pan Karp kontra Czarny Ptak" trafiły do administracji państwowej RP

  Towarzystwo Promocji Ryb zgodnie z planem, przekazało kilkadziesiąt książek "Pan Karp kontra Czarny Ptak" w ręce osób odpowiadających za ochronę przyrody w naszym kraju. Książki zostały opatrzone odręcznymi dedykacjami, które wskazały na narastający problem w gospodarce rybackiej związany z kormoranami i innymi zwierzętami prawnie chronionymi. Dołączono też płyty z Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci szkół podstawowych, gdzie poprzez swoje prace plastyczne i teatralne walczyły z plagą kormoranów.
 • Pan Karp w pigułce, czyli ważne fakty dotyczące hodowli

  Większość stawów w Polsce znajduje się w centrum i na południu kraju ze względu na układ terenu i korzystne warunki klimatyczne. Stawy były i są zakładane na glebach mało urodzajnych, a więc mało przydatnych do typowej produkcji rolniczej. Dzięki temu wykorzystuje się tereny trudne do zagospodarowania w inny sposób.

  Proces hodowli jest unikalny w skali światowej, charakterystyczny tylko dla Europy Środkowo-wschodniej. Wyróżniające go cechy to:

  • trzyletni okres wychowu,
   - wielokrotne przenoszenie ryb do różnych kategorii stawów, zapewniające efektywne wykorzystanie pokarmu naturalnego,
  • harmonijne funkcjonowanie całego łańcucha pokarmowego: od energii słonecznej na początku do karpia na końcu,
  • duży udział w diecie pokarmu naturalnego (bentos, zooplankton),
   - żywienie zbożem (pszenica, jęczmień, żyto).

  Zabiegi hodowlane polegają na wykorzystaniu naturalnych procesów życiowych karpia: rozmnażanie - tarło, wzrost poprzez żerowanie w stawie, zimowanie w specjalnie przygotowanych przez hodowców głębokich, dobrze natlenionych stawach.

  Doświadczenie i wiedza polskich hodowców, wynikające z tradycji i prawdziwego zamiłowania do chowu karpi, sprawiają, że karpie spełniają zarówno oczekiwania smakoszy, jak i osób szukających przede wszystkim zdrowej, naturalnej żywności. Połączenie walorów smakowych i zdrowotnych oraz fakt, że karp udaje się tylko w tym rejonie Europy, czynią z karpia idealnego kandydata na polską specjalność, którą powinniśmy chwalić się przed resztą świata.